Home > The Dividend Investor v.25 ”Hur investera i utdelningsaktier”

The Dividend Investor v.25 ”Hur investera i utdelningsaktier”

The Dividend Investor.
Del 1: Utdelningar ljuger inte.
Del 2: Utdelningsaktier.
Del 3: Hur investera i utdelningsaktier.
Del 4: Sprid dina utdelningsrisker.

En rad olika sajter däribland aktiemäklare erbjuder information om aktier. Alla i olika omfattning men direktavkastning visar nog de flesta. Det kan tyckas enkelt att på någon av dessa sajter sortera fram aktier med hög eller till och med högst direktavkastning vilket nog inte är ovanligt. Riktigt så enkelt är det inte att investera i aktier generellt eller utdelningsaktier specifikt. Oavsett om man söker just utdelningsaktier eller någon annan typ av aktie är det viktigt att man investerar i sunda bra bolag. Att bara söka fram aktien med högst direktavkastning kan bli en riktigt dålig placering, faktiskt är det inte sällan som dåliga aktier är med i toppen bland de med högst direktavkastning. Anledning till detta är att direktavkastningen beräknas på föregående års vinst och efter det kan det ha hänt något med bolaget som kraftigt försämrat dess framtidsutsikter. En sänkning av utdelningen och dålig kursutveckling ligger i korten.

Man kan ändå använda sig av en sådan här sökning där man listar bolagen efter hur hög direktavkastning. En sådan lista kan vara en okej utgångspunkt för att sortera vidare. Härifrån vill man sortera fram bolag med verksamhet man tror på framåt och man vill framförallt kontrollera att det är ett bra bolag med uthållig utdelning. Tittar man närmre på bolagen man nu har i listan kan tex direkt sortera bort sådana med en verksamhet man inte är intresserad av. Efter det kan man titta på bolagens historik och nyckeltal. Har bolaget i en rad år höjt eller åtminstone haft oförändrad utdelning? Hur stor del av vinsten utgör vinsten? Ju lägre andel av vinsten som utdelningen utgör desto bättre utdelningstäckning säger man. Det är bra att ha god utdelningstäckning och om utdelningen bara utgör 50-60 procent av vinsten får den anses vara mycket god.

Förmodligen har man nu en ganska kort lista med bolag, när man från början sorterat fram de med en viss direktavkastning och sedan sorterat bort de med verksamhet men ej gillar, sorterat bort de med en dålig utdelningshistorik och de med för dålig utdelningstäckning. Här går ju lägga på all världens olika kriterier man kan önska sig. Söker man tex utdelningstillväxt kan man ju sortera bort bolagen som inte höjt utdelningen varje enskilt år ett visst antal år. Vissa sajter har all denna informationen men ibland behöver man söka fram den själv på respektive bolags sajt. Ett stalltips är att även verifiera informationen innan man slutligen investerar. Detta gör man med respektive bolag, på dess sajt eller i årsredovisning.

Med den här korta listan av bolag kan man titta närmre på dem, jämföra med varandra och granska dess framtidsutsikter. Det är framtida vinster som ger dig utdelningar och därför är det viktigt att försöka bilda sig en uppfattning om hur bolagets framtid ser ut. Detta gör man genom att ta hänsyn till alla tänkbara faktorer man kan använda sig av. Bara fantasin sätter begränsningar här egentligen. Man spelar upp en rad scenarion som kan tänkas skada eller gynna bolaget. När man fantiserat färdigt och konstaterat att bolaget borde ha goda tider framför sig kan man även ta hjälp av historiska nyckeltal. Om bolaget har en tydlig trend av stigande vinst och utdelning kan det vara en del som ger stöttning i att det kan tänkas fortsätta gå bra. Att man kan ha nytta av fantasi kan låta väldigt flummigt men det handlar om att fantisera om framtiden. Hur handlar vi kläder i framtiden? I större utsträckning online förmodligen. Hur transporterar vi oss om 25 år? Kanske via en bilpool med självkörande bilar. Man betalar månadsabonnemang och antalet bilar i världen har minskat med 50 procent. Om man genuint tror på den fantasin undviker man med fördel bolag på ett eller annat sätt förknippade med fordonsindustrin. Bara du själv och din egen fantasi sätter gränsen för den här biten som man faktiskt kan och bör använda i sin aktieanalys. Med tankar kring framtiden kan man bedöma värderingen på bolaget.

Vidare har man nu sannolikt en mycket kort lista av bolag som passar alla ens kriterier och som dessutom kan antas ha en god framtid. Kanske man investerar i dem allihop om de är flera eller kanske väljer man ut den som verkar allra bäst av de få som finns kvar. Hela den här processen är för övrigt bra att göra löpande på befintliga innehav. På så vis följer man upp att man fortsatt bör äga dem eller kanske eventuellt borde sälja.

Den här processen är bara ett sätt att göra sitt urval på, poängen är dock att man skall göra ett noga urval vid alla typer av investering även utdelningsaktier. Sortera väl och kom ihåg att vara extra vaksam med de aktierna som ser ut att ha allra högst direktavkastning.

Lycka till med sorterandet!

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto