Home > The Dividend Investor v.26 ”Sprid dina utdelningsrisker”

The Dividend Investor v.26 ”Sprid dina utdelningsrisker”

The Dividend Investor.
Del 1: Utdelningar ljuger inte.
Del 2: Utdelningsaktier.
Del 3: Hur investera i utdelningsaktier.
Del 4: Sprid dina utdelningsrisker.

Att man skall sprida sina risker är ett väl använt råd och det är varken slitet eller en klyscha. Det är alltid bra att sprida sina risker när man investerar men när det kommer till placeringar i just utdelningsaktier finns det ytterligare en dimension på det välanvända investeringsrådet att sprida sina risker. Lägg inte alla dina äpplen i samma korg är ett uttryck du säkert hört genom åren. Föreställ dig att du driver en verksamhet beroende av äpplen, du tillverkar kanske äpplemos eller cider. Du har inget annat val än att odla dina äpplen själv och står för valmöjligheten att ha många äppleträd eller alla äppleträds moder, enorm och med jättefin frukt. Det senare alternativet med bautaträdet är smidigt, det ger jättefin frukt och sparar tid för du plockar alla äpplen på ett och samma ställe. I verkligheten har man inte som cidertillverkare möjligheten till ett enda bautaträd men det blev ett målande exempel för just det här syftet.

Med ett enda träd som skall säkra upp din ack så viktiga cidertillverkning är du oerhört utsatt om något skulle hända ditt träd. Det kan bli angripet av skadedjur mm och rätt som det är står du där helt utan äpplen. Inga äpplen, ingen cider.

För att ta detta till aktievärlden så är en liknande version av berättelsen om man skulle äga en enda aktie. Det finns mycket som kan hända på börsen som kan resultera i att utdelningen påverkas. Det kan vara specifikt för ett bolag men även bredare händelser som påverkar hela börsen eller till och med hela världsekonomin kan leda till förändringar i ett bolags utdelning. Den som bara ägde Swedbank in i finanskrisen fick det riktigt tufft. Bolaget drog in sin utdelning helt och hållet under två år. Många bolag påverkades i finanskrisen men i banksektorn var det extra tufft. Här tar vi oss så förbi äppleträdet och pratar olika sorters frukt. Den som bara ägde bankaktier in i finanskrisen hade det också riktigt tufft.fruit-basket-1688039_1280 från public domain

Det finns många olika sorters risk som man kan diversifiera bort eller kanske rättare sagt minska. Bolagsrisk är bara en form, det är risken i ett specifikt bolag som Swedbank till exempel. Det finns branschrisk där bank kan vara ett exempel. Ju mer man gräver desto mer risker och sätt att minska dem kan man hitta. När man investerar i utdelningsaktier så är just utdelningen viktig och för många är den något man inte vill vara utan och i flera fall är den något man verkligen inte kan vara utan. Pensionären som använder utdelningarna för att stärka upp sin pension. För hen är det otroligt viktigt att utdelningarna tickar in på kontot i ur och skur.

I vanliga fall pratar man om investmentbolagen som en riskspridning i sig i och med sina många innehav men när det gäller just utdelningen skall de inte ses som en riskspridning utan snarare som vilken aktie som helst. Flera av de större investmentbolagen sänkte sin utdelning i finanskrisen.

För att sprida riskerna i din utdelningsportfölj och på så vis minska risken för stor påverkan av din utdelning är det en god ide att äga en rad olika bolag. Man bör äga bolag ifrån vitt skilda branscher, med olika verksamhet som kan tänkas påverkas olika vid breda händelser eller vara opåverkade av händelser i annan bransch. Tänk: Bank, verkstad, dagligvaror, energi och så vidare. Vissa bolag och branscher är mer eller mindre känsliga för svängningar i konjunkturen. Dagligvaror är en bransch man generellt kan säga är mindre påverkad, här ingår bland annat matbutiker och mat behöver vi ju oavsett om det är tuffa tider.

Man kan även lyfta blicken och sprida risker genom investeringar i annat land och annan valuta. Det kan ju också hända att just Sverige får en period av tuffa tider medan till exempel Norge eller USA står starka och tuffar på. Genom att äga aktier med stor del av verksamheten i annat land minskar man sin exponering och risk i just Sverige. Här utsätter man sig förvisso för en annan risk och det är valutan som kan svänga över tid och påverka värdet på ditt innehav och dina utdelningar. Över tiden jämnar det dock ut sig men man bör tänka på att inte låta någon utländsk valuta väga för tungt i portföljen eftersom det är en risk i sig och dessa vill vi ju minimera.

Man kan även titta på andra investeringsslag för att sprida risken. En närbesläktad men högaktuell investering är preferensaktier. De värderas inte på samma sätt som vanliga aktier utan följer ränteläget likt obligationer. Preferensaktier har i de flesta fall en fast utdelning som bolaget inte kan frångå. Man kan säga att de betalar utdelning hela vägen in i kaklet. En pålitlig utdelare men man bör vara medveten om att de värderas annorlunda än vanliga aktier. Risker finns ju även i de här aktierna och de är inte bergsäkra på något vis. Här saknas utdelningstillväxt varpå inflationen gör utdelningen mindre värd för varje år som går. Värt att tänka på.

En annan lättillgänglig investering är obligationer som man kan placera i via ETF:er. I Sverige är utbudet skralt men i USA finns en lång rad olika ETF:er med varierande innehåll och risk.

Sammanfattningsvis tänk på att sprida dina utdelningar på innehav i olika bolag och branscher, valutor och länder och kanske blanda in lite obligationer och preffar för att ytterligare fördela risken. Likt en fruktkorg med många olika sorters frukt. Genom att sprida riskerna på detta vis minskar man risken för stora svängningar i dina utdelningar vid ett och samma tillfälle. När en bransch har det jättetufft och något innehav tvingas sänka utdelningen kan övriga innehav mycket väl frodas. Den som är beroende av utdelningar vill inte råka ut för stora förändringar på nedsidan.

Over and out!

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.