Home > The Dividend Investor v.26 ”Stabila utdelningsportföljen”

The Dividend Investor v.26 ”Stabila utdelningsportföljen”


Det finns gott om artiklar om olika investeringar var för sig men när det kommer till artiklar med förslag på en hel portfölj är det mer tunnsått. Intresset finns sannolikt men visst blir det lite mer nischat. Det är inte så många som kommer tycka att alla förslagen i portföljen är det rätta. Trots det kan nog många uppskatta och hämta inspiration från en sådan artikel och portfölj. Här sitter jag nu och skriver på den där artikeln. Jag har satt samman en portfölj med investeringar som bör ge stadiga utdelningar under en lång tid framöver. Fokus har varit just stabilitet i utdelningen och medan inget är garanterat är åtminstone förutsättningarna god att utdelningarna tickar in även om det bjuds på tuffa tider på börsen. Stadiga utdelningshöjare och stabila höga utdelningar är temat. Alla branscher är inte representerade i en direktinvestering men portföljen består till 50 procent av indexfonder och investmentbolag och via dem får man exponering i det mesta. Portföljförslaget består av 10 olika investeringar och i den här fiktiva portföljen har jag placerat 100.000 kronor där varje innehav väger ungefär 10 procent. Vidare till de olika investeringarna då:

Johnson & Johnson är världens största bolag inom hälsovårdsektorn och tillverkar bland annat medicin, tandtråd och tamponger. Utdelningen har de höjt varje år i över 50 år och detta året är inget undantag. Utdelningen om totalt $3,6 betalas kvartalsvis och höjs varje år i juni. För 2018 har bolaget lämnat en vinstprognos på $8-$8,2 vilket täcker utdelningen med mycket god marginal.

Castellum är ett svenskt fastighetsbolag med den längsta ”utdelningsstreaken” på Stockholmsbörsen. De har höjt sin utdelning varje år sedan sin börsnotering 1997. Både IT-kris och finanskris gick Castellum igenom med stadigt stigande utdelning och förvaltningsresultat. Belåningsgraden är sunda 48 procent och med inriktning mot bland annat kontorslokaler är det skördetid för bolaget nu ty den marknaden bjuder på rekordhöga hyror. Utdelningen är uppdelad på två tillfällen om 2,65 kronor vardera i mars och september

Sagax D och Klövern preferens är inte så mycket att orda om mer än att det är preferensaktier (typ för Sagax D) i generellt sett sunda bolag. Utdelningen kommer inte att höjas men den är hög och stadig. Det skall närapå bolagets undergång innan utdelningen dras in. Utdelningen betalas kvartalsvis och i skrivande stund handlas de bägge till cirka 6 procent direktavkastning.

Indexfonder från Xact i form av Xact Högutdelande och Xact OMXSB Utd. Den förstnämnda innehåller 50 stycken nordiska bolag med hög utdelning och fonden betalar kontant utdelning en gång per år i maj. Xact OMXSB Utd är en helt vanlig indexfond som följer det breda indexet OMXSB som täcker strax under 80 procent av alla bolag på stockholmsbörsen. Medan Xact Högutdelande distribuerar vidare sina mottagna utdelningar så har Xact OMXSB Utd en policy att dela ut 3-4 procent av fondens NAV/Substansvärde årligen. Skillnaden som man märker av är att utdelningen i kronor sannolikt kommer stiga stadigt på sikt i Xact Högutdelande medan i den andra kan den svaja lite upp och ner över åren.

NCC är ett byggbolag med verksamhet i norden i huvudsak och likt de flesta aktierna i byggsektorn har NCC backat en del på börsen. Bolaget har superfinanser och är i princip obelånade. De har kämpat med svag lönsamhet en tid och fokuserar nu på att få upp marginalerna. Historiskt har NCC lämnat generösa utdelningar och de har goa förutsättningar att fortsätta med det även i framtiden. Utdelningen är uppdelad på två tillfällen i april och november på 4 kronor vardera. På kursen 149 kronor ger det en direktavkastning om saftiga 5,3 procent. Aktiekursen kan fortsätta sura ett tag med hela sektorn men utdelningen är desto stabilare.

Investmentbolagen Latour och Investor har båda två lång och fin historik av stigande utdelning och man bör förvänta sig att det fortsätter så även framöver. Då de är investmentbolag ger de i sig en sorts riskspridning och medan Latour är mycket industri får man i Investor en stor viktning mot hälsovård samt lite bank mm. Bägge delar ut i maj men Investor har delat upp sin utdelning och delar ut en slant även i november. 8 kronor i maj och 4 kronor i november är det för Investor medan Latour delade ut 2,25 kronor i maj.

Ytterligare ett investmentbolag i portföljen är Industrivärden och anledningen till att jag inte buntade ihop det med de andra två är utdelningshistoriken. För några år sedan sänkte bolaget sin utdelning som var lite för hög för bolagets bästa. Nu står de åter i en sits där en sänkning inte skulle vara en fullständig överraskning men förmodligen sänks den ej. Industrivärden vill sänka sin belåningsgrad som är en bit under 10 procent för att skapa utrymme att förvärva nya bolag. Nu har de höjt utdelningen några år i följd och i våras betalade de 5,5 kronor vilket på kursen 170,7 kronor ger en direktavkastning om 3,2 procent. Industrivärden ger exponering i Handelsbanken, Sandvik, SCA, Essity mfl.

Portföljen om 10 stycken olika innehav ger en mycket god riskspridning tack vare en god del indexfonder och investmentbolag. Det är pålitliga utdelningar och totalt landar direktavkastningen för portföljen på 4,12 procent. Nästa år höjer sannolikt flertalet av innehaven sina utdelningar och så fortsätter det. Stabila utdelningar i en sund portfölj. Byter man ut investmentbolag eller indexfonder så bör man överväga att öka antalet innehav i portföljen för att få en god riskspridning.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto