Home > The Dividend Investor v.27 ”3 investeringar med över 5% direktavkastning”

The Dividend Investor v.27 ”3 investeringar med över 5% direktavkastning”

5 procent public domain
Placeringar med hög direktavkastning och relativt pålitlig utdelning är attraktiv för många investerare. Ett stadigt kassaflöde av utdelningar som tickar in i portföljen behöver man inte någon vidare fantasi för att komma på hur man vill använda. I den här artikeln presenterar jag tre stycken olika investeringar med hög och pålitlig direktavkastning. Det är bolag med olika verksamhet och även annan valuta samt preferensaktie varpå dessa tre i sig utgör en slags diversifiering. Man skulle alltså kunna äga dem alla tre i en portfölj med andra bolag där de relativt varandra utgör en riskspridning.

Mobiloperatören Telia känner de flesta till, även deras äventyr i utlandet. Sedan en tid har Telia städat upp i bolaget och en ny strategi är framtagen där ägarintressen i öst avyttrats eller är under avyttring. Verksamheten fokuseras mer i Nordeuropa vilket närapå helt eliminerar risk för nya smällar likt mutskandaler mm som varit för Telia i öst.
Utdelningen sänkte Telia nyss till 2 kronor i årstakt och från den här nivån kan man anse utdelningen hållbar. Man kan förvänta sig att utdelningen inte sänks de kommande åren. Estimaten för Telias utdelning är svagt stigande. Utdelningen som är uppdelad på två tillfällen om 1 krona vardera betalas i april samt oktober. Köper man senast 20 oktober så har man rätt till utdelningen då om en krona. Värderingen i Telia är inte utmanande och har man bara en gnutta tro på tillväxt framöver kan man finna den attraktiv till och med. Antaget att vinsten per aktie inom något år landar på 3,5 kronor ger det p/e-talet 11 ungefär på kurs kring 39 kronor. Telia blir sannolikt ingen tillväxtmaskin men utdelningen bör vara pålitlig och fungera som en sorts kudde för aktiekursen på nedsidan.

Acadian Timber är ett stort kanadensiskt skogsbolag sett till förvaltad yta om 2,4 miljoner tunnland. Intäkterna kommer från timmer och förädlade träprodukter. Sett till börsvärde är det inget jättestort bolag med cirka 2 miljarder svenska kronor eller 315 miljoner kanada dollar. Senaste rapporten är för kvartal 1 och där uppvisar man en tillväxt om 10 procent i skörden mot året innan vilket ihop med bra marknadspriser lyfte EBITDA 14 procent. Det långsiktiga målet är en utdelningsandel om 95 procent medan den i första kvartalet landade på 62 procent. Stort utrymme upp till målet kan tyckas men det är i linje med förväntningarna med anledning av säsongsvariationer i verksamheten. Priset på produkterna bolaget säljer kan variera med efterfrågan men på mycket lång sikt bör skog vara en stadig avkastare. På kursen 18,83 CAD är direktavkastningen 5,8 procent och utdelningen betalas kvartalsvis om 0,275 CAD per kvartal. De senaste tre åren har utdelningen höjts med 10 procent per år i snitt. Medan det inte är en garanti för framtida höjningar inger det hopp i vart fall. Bolaget självt vittnar om god efterfrågan/försäljning och sunda priser. Håller det i sig är det inte otänkbart att utdelningen höjs nästa år också. Man bör kunna förvänta sig en oförändrad utdelning åtminstone. För oss svenska investerare utgör exponering i utländsk valuta en risk på kort sikt men på lång sikt jämnar det ut sig. Över tiden brukar valutor gå upp och ned, just den kanadensiska dollarn har dock varit mindre volatil jämfört med USA-dollarn. Medan valutan kan anses vara en risk är den på sätt och viss en riskspridning för oss med en majoritet av svenska innehav i portföljen.

Fast Partner är ett svenskt fastighetsbolag med en mycket stark huvudägare i Sven-Olof Johansson. En respektabel och förtroendeingivande finansman och huvudägare. Fastigheterna består främst av logistik/lager/produktion/kontor. Likt de flesta fastighetsbolagen presterar Fast Partner bra nu, det är ju riktigt goda tider för sektorn. Soliditeten i bolaget är kring 44 % (Justerad enligt EPRA NAV) och räntetäckningsgraden är strax under 4 gånger. Fast Partner har cirka 1,9 miljoner stycken preferensaktier utgivna som årligen ger 20 kronor i utdelning. Totalt kostar det bolaget ungefär 38 miljoner kronor per år i preferensaktieutdelning. Det är en mycket liten del av bolagets förvaltningsresultat som på rullande 12 månader är 630 miljoner och som enligt bolagets mål skall uppgå till 750 miljoner kronor vid slutet av 2017. Preferensaktiernas utdelning är en liten del av förvaltningsresultatet och preffkapitalet är en liten del av totalt eget kapital. Mycket bra egenskaper när man bedömer risken i preferensaktien. Bolagets VD och storägare Sven-Olof köpte nyligen cirka 25000 preferensaktier till en kurs om 326 kronor. Nuvarande kurs om 337 kronor är under inlösenkursen på 350 kronor och ger en direktavkastning om 5,9 procent. Utdelningen betalas kvartalsvis om 5 kronor. Fast Partners preferensaktie hör till en av de mindre riskfyllda och utdelningen bör anses som mycket pålitlig. Inlösen är ej fastställd till specifikt datum utan kan ske när som men man bör betrakta den som evig och alltså inte ta en inlösen för givet.

Tre olika placeringar med hög direktavkastning och utdelningar fördelat på flera tillfällen över året. Förhoppningsvis finner du dem värda en närmre titt.

Inför och vid publicering av denna artikel äger jag inga aktier i nämnda bolag.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto