Home > The Dividend Investor v.27 ”Saftig utdelning i Corem”

The Dividend Investor v.27 ”Saftig utdelning i Corem”


Fastighetsbolaget Corem Property Group är noterat på Stockholmsbörsens Mid Cap lista och har en inriktning mot fastigheter av typen lager logistik och handelsfastigheter. Den här fastighetstypen kan ofta ligga lite avsides och av den anledningen är de mer riskfyllda än tex hyreslägenheter som snabbt är uthyrda om man tappar en hyresgäst. Om Corem tappar en hyresgäst i en sådan här fastighet på mer udda läge kan det dröja länge innan de får den uthyrd igen. Det här får man dock delvis betalt för i form av att fastigheterna köps och säljs med en högre yield. Hyran som fastigheten genererar i förhållande till priset på fastigheten. I spåren av e-handelsboomen har trycket efter den här typen av fastigheter ökat på senare år och jag kan finna dem mer attraktiva och att riskbilden ser lite mer gynnsam ut. Att äga logistikfastigheter på rätt ställe är inte så tokigt medan butiker i citylägen har det kämpigt, deras omsättning flyttar gradvis över till sådana här logistikcentraler istället.

VD i bolaget är Eva Landén men kanske har du hört eller får höra att det är Rutger Arnhults bolag. Corem Property Group är en viktig del i fastighetsmogulens imperium. Arnhult är storägare i Corem Property men han är mer känd profil i bolaget Klövern där han själv också är VD. Han är även storägare i Klövern och en stor del av aktierna han kontrollerar ägs av Corem Property som han alltså är storägare i. Det har blivit Arnhults signum det här ask i ask-ägandet och det finns fler bolag som han äger på detta sättet men nu håller vi oss till Corem Property Group som äger Klövernaktier till ett värde kring 1,5 miljarder kronor. Ägandet i fastighetsbolaget Klövern är en signifikant del i Corem Property Group och värt att känna till.

Corem har en belåningsgrad om 56 procent per kvartal 1 2018 och redovisade ett substansvärde per aktie om 11,64 kronor (EPRA NAV). Förvaltningsresultatet på rullande 12 månader var 355 miljoner kronor vilket blir precis under 1 krona per aktie då bolaget har 364 269 505 utestående stamaktier. Det täcker gott och väl upp utdelning på både stamaktier och preferensaktier. Det finns 3600000 utestående preferensaktier och utdelningen på dessa är 72 miljoner kronor per år. När man tittar på förvaltningsresultat blir det lite speciellt i Corem som äger en stor del i Klövern. Om man istället tittar på redovisat resultat får man med resultatandelar från Klövern men då får man ju också med orealiserade värdeförändringar i både Klövern och Corem Property. Med detta i vetskap tittar jag på förvaltningsresultatet som är ett favoritnyckeltal när jag tittar på fastigheter och så tittar jag på substansvärdet i Corem och konstaterar att det ser ganska rimligt ut.

Aktien stängde igår på 9,32 kronor vilket innebär en rabatt om 20 procent mot substansvärdet. Det är ungefär 9,5 gånger förvaltningsresultatet och det där förvaltningsresultatet har bolaget lyckats växa stadigt på flera års sikt.

En annan trevlig sak som växt stadigt är utdelningen. Den hänger ju tätt ihop med förvaltningsresultatet som är de riktiga pengar fastigheterna genererar. När det resultatet stiger kan man också höja utdelningen och det har Corem gjort. De har faktiskt bjudit på flera fantastiskt fina utdelningshöjningar över åren. I maj i år betalade Corem en utdelning om 0,4 kronor per aktie och det var en höjning om 25 procent mot året innan då de betalade 0,32 kronor. På fem år har den genomsnittliga utdelningstillväxten varit smått fantastiska 28,47 procent. Så här kraftig tillväxt kan naturligtvis inte fortgå i evinnerlighet men det finns dels utrymme i bolagets nuvarande resultat för höjning nästa år och sedan kan man ju förvänta sig att de fortsätter växa sitt förvaltningsresultat på sikt. Corem har höjt sin utdelning varje år de senaste 6 åren och det är en fin höjningsstreak sedan 2012 då den varit oförändrad i några år. På kursen 9,32 kronor är direktavkastningen 4,3 procent och i dagens börsklimat är det en ganska saftig utdelning.

Med en rimlig värdering, saftig utdelning och imponerande utdelningshöjningar i 6 år framstår Corem Property Group som en attraktiv utdelningsaktie. Fastighetstypen lager och logistik må vara mer riskfylld än vissa andra men de har tiden för sig i takt med att handeln flyttar till nätet osv. Med risken och framtidsutsikterna i beaktning ser det sammantaget vettigt ut för Corem som investering. Jag kan ändå inte helt släppa tanken kring risken i den här typen av fastigheter och tänker att man bör bevaka utvecklingen noga. Som slutkläm kan nämnas att Corem Property Groups preferensaktie är relativt övriga preffar rimligt prisad nu till 330 kronor och en direktavkastning om 6 procent. Fortsätter de med den kraftiga utdelningstillväxten på stamaktien blir utdelningen snabbt bättre på den jämfört med preffen men de har ju sin tjusning också preffarna med sin fasta utdelning.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto