Home > The Dividend Investor v.28 ”Preferensaktier för alla”

The Dividend Investor v.28 ”Preferensaktier för alla”


Preferensaktier är något helt annat än vanliga stamaktier och kanske ratar du dem helt och hållet. Preffar som de också kallas har ofta en väldigt hög direktavkastning och en utdelning som är fast. De är inte helt olika ett lån som skall betalas i vått och torrt. Utdelningen på en preferensaktie kan i de flesta fall inte hållas inne utan att det svider för bolaget. Det är reglerat i varje bolags bolagsordning och ofta finns det klausuler om uppräkning av ränta, inga medel får delas ut till stamaktier mm om preffutdelningen hålls inne. I praktiken är det inte långt ifrån en sista spik i kistan om ett bolag skulle hålla inne utdelningen på preferensaktien. Med det sagt betyder det inte att preffar är bergsäkra, det finns flera risker med dem. En risk är ju den samma oavsett om man äger stam eller preferensaktier och det är vid bolagets obestånd, då är men sannolikt helrökt oavsett. En preferensaktie har företräde framför stamaktier men innebörden av det är att man är näst sist i kön. Banker, obligationsinnehavare mfl skall ha sitt innan aktieägarna möjligtvis kan få något. Ett dåligt scenario oavsett om det blir någon krona över eller ej. En annan risk som är mer specifik för preferensaktier är det allmänna ränteläget och hur aktiekursen utvecklas i samband med det. En preferensaktie påverkas inte av en bra eller dålig rapport i bolaget utan de prissätts baserat på kreditrisken i bolaget och det allmänna ränteläget. Om bolaget har finanser och en verksamhet med rimlig outlook så är risken rimlig och om de plötsligt skulle tjäna betydligt mer pengar minskar inte risken nämnvärt i preferensaktien och den stiger heller inte pga att vinsten ökar eftersom den har en fast utdelning oavsett. Risken här kretsar alltså mycket kring det allmänna ränteläget där vi nu har historiskt låg ränta. När räntan stiger innebär det att investerares avkastningskrav också stiger och att deras värdering av preferensaktier kräver högre direktavkastning. Eftersom utdelningen på preffar är fast så betyder det att direktavkastningen regleras med en lägre aktiekurs.

Det var lite kort om preffar och hur de fungerar. Nu åter till det här med preffar vs stamaktier och om man skall köra det ena eller andra eller rentav bägge. Bäst totalavkastning på lång sikt kommer vanliga stamaktier att ge men det kan ändå finnas anledning att ha preferensaktier i portföljen. Det hänger på strategi och vad/när man skall använda pengarna. För en pensionär innebär preferensaktier ett pålitligt kassaflöde och när man väl är i den fasen att man använder sitt kapital är det mycket värt. Även för andra strategier och livssituationer kan de fylla en funktion. Preffar kan vara en stadig bas i portföljen som regelbundet ger ett kassaflöde som man kan investera utefter sin strategi. De sänker volatiliteten i portföljen och om man regelbundet köper vanliga stamaktier för utdelningen medför det att man över tid får mer och mer stamaktier till en rimlig snittkurs över tid. I dystra tider på börsen när den backat rejält pyntar preffarna fortsatt samma utdelning och när börsen i övrigt backat kraftigt får man mer för pengarna. Det är upp till var och en att avgöra om man anser att preferensaktier kan vara av intresse för ens egen strategi och riskvilja.

Om man tittar specifikt på utdelningen och jämför med ett alternativ som har tillväxt kan det se ut enligt följande. Tittar vi på Investor som i dagsläget har en direktavkastning om 3,36 procent och en förväntad utdelningstillväxt om 8 procent skulle det ta 8 år innan utdelningen växt och blivit lika stor som ett knippe preffar med ett snitt om 6,2 procent. Ytterligare en skillnad är naturligtvis att aktiekursen i Investor sannolikt också växt rejält medan preffarna rent teoretiskt stått still. Enbart sett till utdelningen dock så tar det alltså 8 år innan man är uppe i samma utdelningsbelopp och det kan variera vida hur man prioriterar här. Är man 69 år är det kanske mer lockande att från dag 1 få den rejäla utdelningen och bryr sig mindre om huruvida kapitalet växt på 8 år. Medan det finns en risk att preferensaktier backar i kurs och kapitalet minskar så är ändå utdelningen oförändrad (till sista spiken i kistan) och det är grejen med preferensaktier, det pålitliga kassaflödet.

Kanske har du ratat preffar helt pga att de saknar kurspotential och därmed har en förväntad lägre totalavkastning på lång sikt jämfört med stamaktier. Kanske det pålitliga kassaflödet ändå låter intressant. Det kanske kan sänka risken i din portfölj, det skulle kunna ge dig ett kassaflöde som backar upp dina övriga investeringar. Kapitalförvaltning är inte enbart att maximera avkastning på sikt utan det handlar även om att bevara kapital, riskhantering osv. Om man tex redan har ett hyggligt kapital gäller följande; man kan bara bli rik en gång. Innebörden är att om man redan är rik kan du inte bli det en gång till, rik gånger 2. När man redan är rik är det än mer aktuellt att titta på att bevara sitt kapital, att förbli rik. Bevara kapitalet framför att bli rik gånger 2, det är två vitt skilda strategier och risknivåer. Ordet rik kan vi låta vara upp till var och en att sätta en siffra på. För den ene kan det vara sparkapitalet om 100.000 kronor som man vill bevara och vårda ömt. För en annan kan det vara 5 miljoner kronor som man vill bevara och generera avkastning att boosta sin pension.

Den här artikeln handlar om preferensaktier som är en möjlighet och strategi av flera olika. Naturligtvis finns det andra möjligheter kring kapitalförvaltning och det här är bara en i mängden som lyfts fram. Fundera en vända hur preffar skulle kunna vara en del i just din strategi. En viktig sak att tänka på är då att fokusera på utdelningen, det stadiga kassaflödet. Aktiekursen för preffar kan gå upp och ned över tiden men det är just kassaflödet som är i fokus och det är oförändrat över tid. Just nu är det allmänna ränteläget lågt och nedsidan är sannolikt större än uppsidan i aktiekursen. Låga räntor förväntas bestå länge och kommer kanske inte sätta press på preffarnas aktiekurs i närtid. Oavsett aktiekurs tickar utdelningen in i ur och skur och köper dig mer aktier eller ett paket mjölk på Hemköp beroende på strategi och livssituation.

Preferensaktier för alla? Ett saftigt kassaflöde kan man alltid ha nytta av.

Läs mer om preffar:

3 preffar med +6 procent direktavkastning.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto