Home > The Dividend Investor v.29 ”Defensiv placering med god tillväxt och hög direktavkastning”

The Dividend Investor v.29 ”Defensiv placering med god tillväxt och hög direktavkastning”


Brookfield Infrastructure Partners är som namnet antyder inriktat mot infrastruktur. De äger tillgångar som tullbelagda vägar, telekommaster, hamnar, energinät mm. Den här typen av tillgångar anses attraktiva av den anledning att väldigt många människor är i behov av dem, använder dem dagligen. Det är ofta så att man knappt har ett val utan att man mer eller mindre är beroende av de här tillgångarna för att vardagen skall fungera. Utan telekommaster fungerar inte mobilen och det behöver vi inte ens gå in på hur beroende vi är av den. Via hamn och järnvägar transporteras mat, kläder, råvaror osv som vi behöver. De där tullbelagda vägarna som bolaget äger måste folk köra på för att ta sig till tex arbetet. I generella termer är det här tillgångar som genererar intäkter i ur och skur, dag in och ut. De genererar inte den bästa avkastningen men det är ett pålitligt kassaflöde och ett sådant kan man definitivt se attraktionen i. Medan värdet på bolaget och dess tillgångar i olika grad kan variera från tid till annan så är kassaflödet från tillgångarna desto stabilare. Ett stadigt kassaflöde gör det dessutom lättare för bolaget att kalkylera på fortsatt expansion och finansiering. Det är en kapitalintensiv verksamhet att äga tillgångar som dessa men Brookfield Infrastructure Partners har en rimlig finansiell ställning där de har en nettobelåningsgrad om cirka 32 procent av Enterprise Value. Bolaget hör dessutom till företagsgruppen Brookfield Asset Management som är huvudägare och en stadig sådan.

Strategin är att löpande förvärva tillgångar av hög kvalitet i den här branschen och löpande sälja av delar där förutsättningarna är de rätta för att köpa annat med större potential. De har global närvaro och kan utnyttja möjligheter i olika delar av världen. Det kan vara bra läge att sälja tillgångar i ett land medan det är attraktivt att köpa tillgångar i en annan del av världen. Målsättningen är att långsiktigt generera en avkastning om 12-15 procent på kapitalet och att växa utdelningen årligen med 5-9 procent. Historiskt har de lyckats mycket väl med detta. Checka in utdelningshistoriken i bilden:

Det är en imponerande utdelningstillväxt över en hyggligt lång period. Med en direktavkastning om cirka 4,7 procent är detta för investerare en mycket lockande kombination av hög direktavkastning och god utdelningstillväxt. Om en sådan kombination håller i sig växer utdelningen sig snabbt till större belopp för investerarna. Målet att öka utdelningen om 5-9 procent är inte orimligt och historiskt har de lyckats bra. De äger bra tillgångar som sannolikt kommer fortsätta att generera intäkter på mycket lång sikt. Man kan gott tänka sig att Brookfield Infrastructure Partners även i framtiden kommer växa utdelningen. Likt flera av systerföretagen är det så att utdelningen betalas i amerikanska dollars medan aktien är noterad i Kanada och handlas i kanadensiska dollars. Per Q1 var utdelningsandelen 68 procent av FFO som landade på 0,85 USD medan utdelningen var på 0,47 USD. För helåret 2017 var FFO totalt 3,11 USD per aktie vilket ger en multipel om 12,8 på nuvarande aktiekurs om motsvarande cirka 40 USD. Det första kvartalet 2018 har startat starkt med en tillväxt av FFO om hela 20 procent. I rapporten för det första kvartalet kan man läsa att bolaget har sålt en del tillgångar och har en stor tillgänglig likviditet. I tillägg till detta nämner de att de ser en period av fina affärsmöjligheter framöver där de kommer kunna göra köp på bra nivåer. Den tillgängliga likviditeten kommer väl till pass men den sänker tillväxten något i kommande kvartalen eftersom det är pengar som inte är i arbete.

Sett till bolagets historiska prestanda och den attraktiva verksamheten bestående av att äga tillgångar folk är beroende av så är det en attraktiv värdering och ett lockande bolag att äga. Verksamheten har mycket goda möjligheter att vara bra även i framtiden, något man kan äga i flera decennier. Det är en försiktig placering med pålitliga kassaflöden men de lyckas ändå prestera en god tillväxt. Rena drömmen för en försiktig utdelningsinvesterare. Själv äger jag i skrivande stund inte Brookfield Infrastructure Partners men jag är mycket lockad av den och kommer eventuellt ta in den i portföljen framöver. För stunden får jag nöja mig med systerbolaget Brookfield Renewable Partners som har inriktning mot vatten och vindkraft. Det här med att äga infrastruktur attraherar och det är en bra tillgång som väntas generera stadig avkastning på mycket lång sikt. Det är en anledning till att pensionskapital är intresserat av den här typen av investeringar. Exempelvis var det delvis pensionskapital som köpte elnätet av Fortum när de sålde det för några år sedan.

Brookfield Infrastructure Partners ger en bra exponering i infrastruktur med sin globala närvaro och ägande i olika sorter tillgångar. Likt en fond eller ett investmentbolag ger det riskspridning och en bred exponering.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto