Home > The Dividend Investor v.3 ”Preff med 7% direktavkastning”

The Dividend Investor v.3 ”Preff med 7% direktavkastning”


Stadiga utdelningar är ett trevligt tillskott i många portföljer och preferensaktier kan vara en del av ett sådant kassaflöde. En preferensaktie har en förutbestämd utdelning som den betalar år ut och in och aktiekursen värderas utifrån det allmänna ränteläget och riskbilden i bolaget. Viktigt att känna till alltså att en preferensaktie har ett teoretiskt kurstak och stiger inte på sikt så som stamaktier gör. Istället har preferensaktier en relativt hög direktavkastning. I det här inlägget skall vi titta på en preferensaktie som har en direktavkastning kring 7 procent. Långt högre än snittet för börsen och kanske en intressant del i just din portfölj. Själv äger jag denna preferensaktie.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden preferens. Som namnet på bolaget antyder är huvudsaklig inriktning mot samhällsfastigheter och vad är det då? Med samhällsfastigheter avses polisstationer, skolor, vårdcentraler osv. Medan målet för bolaget är att minst 80-90 procent av beståndet skall bestå av denna fastighetstyp var det per q3 2017 cirka 62 procent. Resterande del är i huvudsak bostadsfastigheter. Man arbetar på att successivt köpa och sälja fastigheter och nå målet med 80-90 procent samhällsfastigheter. Ofta är hyran ”garanterad” av stat eller kommun för den här typen av fastighet och det är en betalningsstark hyresgäst. Totalt sett är det ett väldigt bra fastighetsbestånd bolaget har. Samhällsfastigheter är bra pålitliga kåkar tack vare långa hyresavtal och starka hyresgäster. Bostadsfastigheter har också ett starkt och pålitligt kassaflöde och utgjorde per q3 2017 cirka 26 procent av beståndet. Hyreslägenheter har en stark efterfrågan och inga direkta vakanser att tala om. När en hyresgäst säger upp sin lägenhet är det relativt snabbt och enkelt att hitta en ny hyresgäst. Till skillnad från tex lagerfastigheter som kan ta lång tid att hyra ut till ny gäst, även i hyggligt stora och starka städer. Samhällsfastigheter och hyreslägenheter som SBB består av är en fin mix och ger ett pålitligt kassaflöde.

Bolaget är relativt nystartat men har på kort tid utvecklats mycket och bra. För att hålla nere finansieringskostnader har bolaget tagit sikte på att uppnå en kredit rating om investment grade och uttalat ett mål att uppnå det under 2018. Igår måndag meddelade Samhällsbyggnadsbolaget att de uppnått ett viktig steg på vägen och har nu en kredit rating om BB hos Standard & Poor’s. Att ha en kredit rating om BBB/Investmentgrade betyder dels lägre finansieringskostnader (lägre ränta) men också en god tillgång till kapital. Att ha en sådan rating visar dels en sorts kvalitet på bolaget men gör det också tillgängligt för fler institutioner osv att placera pengar i. Det finns många aktörer som inte investerar under investment grade. Per q3-rapporten var belåningsgraden i bolaget 61 procent och de finansiella målen som uppdaterades nyligen står det att belåningsgraden skall hållas under 60 procent. Tidigare var målet att belåningsgraden skall vara under 65 procent och det nya målet är en del i att man eftersträvar investment grade kreditrating. På sikt skall vi alltså förvänta oss att belåningsgraden går ned ytterligare från nuvarande 61 procent.

Fastighetsbeståndet är till 58 procent beläget i storstadsområdena Oslo, Stockholm, Malmö och Göteborg i nämnda ordning. En stor del av bolagets totala fastighetsbestånd är beläget i Norge, närapå en tredjedel. I q3-rapporten meddelar SBB en intjäningsförmåga som genererar ett förvaltningsresultat om 495 miljoner kronor. Ett resultat som vida täcker utdelningen på preferensaktien. Det finns totalt enligt de senaste uppgifterna jag sett cirka 333 000 stycken preferensaktier. Utdelningen om 35 kronor styck summerar till 11,6 miljoner kronor, inte mycket alls i det stora hela. För de nio första månaderna 2017 rapporterade bolaget ett förvaltningsresultat om 250 miljoner kronor men hela 112 miljoner kronor utav dem gjordes i det tredje kvartalet. Bolaget har gått igenom en snabb förändring och hade inte samma intjäningsförmåga i början av 2017 som det nu har.

Skall man summera detta till något då så äger bolaget starka fastigheter med pålitligt kassaflöde och de arbetar snabbt mot en starkare finansiell ställning och en investment grade kredit rating. Belåningsgraden om 61 procent är inte orimlig men arbetas ned för att stärka sina finanser. Preferensutdelningen om 35 kronor per aktie täcks mycket väl av förvaltningsresultatet och direktavkastningen är cirka 7 procent. Inlösenkursen för preffen är uppbyggd som en trappa där den är 750 kronor fram till hösten år 2020 för att slutligen bli 600 kronor som lägst hösten år 2024. Preferensaktier är en del av min långsiktiga strategi och där uppskattar jag ett sådant här upplägg kring inlösen. Upplägget signalerar att en inlösen innan år 2024 ej är sannolik. Utdelningen betalas kvartalsvis i januari, april, juli, oktober. Jag tycker det här är ett attraktivt case och som sagt äger jag själv SBB preferens.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto