Home > The Dividend Investor v.30 ”2 vinnare på megatrenden”

The Dividend Investor v.30 ”2 vinnare på megatrenden”

pensionär Public Domain
Mycket har hänt med världen och samhället de senaste hundra åren, stora saker som krig och viktiga uppfinningar. Många små saker har tillsammans mynnat ut i stora förändringar på riktigt lång sikt. I de utvecklade länderna har människan fått en betydligt högre levnadsstandard och länder som tidigare var rena U-länder har även de fått det bättre. Vi har mobiltelefoner och är uppkopplade nästan var vi än är. Självkörande bilar är inte något taget ur en science fictionfilm utan en verklighet även om den är i ett tidigt skede.

De senaste hundra åren har bjudit på stora förändringar och det vore naivt att tro annat även om de kommande hundra åren. Som investerare kan man göra placeringar för att ta del av utveckling och potential på lång sikt. Tankarna går snabbt till tekniktunga bolag och fantasin kring uppfinningar de kan tänkas komma med i framtiden.

Man måste dock inte leta sig till de mest riskfyllda eller tekniktunga bolagen för att rida på framtiden, det finns vanliga ”tråkbolag” som är vinnare på framtiden och något som kallas för megatrend.
En megatrend är att vi människor blir allt äldre och gamla utgör en växande del av befolkningen. En utveckling som väntas fortgå under decennier. Samtidigt ökar världens befolkning stadigt och år 2050 väntas vi vara nära 10 miljarder människor här på jorden jämfört med cirka 7 miljarder nu (Källa CNBC). I Sverige fanns det per sista december 2015 knappt 2 miljoner människor i åldern 65 och över. Till år 2025 väntas denna åldersgrupp öka med cirka 16 procent medan befolkningen i helhet väntas öka med cirka 12 procent i Sverige (Källa SCB).

Välståndet ökar, befolkningen i världen ökar och vi lever allt längre. Det här är ett gott underlag att utgå från i jakten på vinnare kring den här megatrenden.

Ett bolag som är en vinnare på den här utvecklingen är svenska Essity. Kanske har du inte hört talas om det och anledningen är att det nyligen knoppades av från SCA. Essity tillverkar hygienpapper, blöjor, inkontinensskydd mm och är en internationell aktör som har mycket att vinna på den här megatrenden. Inkontinensskydd är en produkt för äldre och med en stadigt växande skara gamlingar ökar marknaden och potentialen för Essitys försäljning. Att befolkningen ökar betyder också en generell ökad efterfrågan på hygienartiklar. Ytterligare en faktor som väger in till bolagets fördel är att välståndet ökar, fler får råd och möjlighet att köpa blöjor, mensskydd osv.

Essitys värdering är inte låg men heller inte avskräckande i ett långsiktigt perspektiv med den här megatrenden i åtanke dessutom. Antaget en vinst om drygt 10 kronor per aktie och en utdelning om 5 kronor per aktie 2017 är p/e och direktavkastning på kursen 233 kronor; 23 respektive 2,1 procent. Både vinst och utdelning väntas stiga de närmsta åren sett till analytikers estimat. Med megatrenden i åtanke är det sannolikt att Essitys vinst och utdelning stadigt tickar uppåt i många år framöver, till år 2050 och förbi. En attraktiv aspekt i bolaget utöver megatrenden är också att det är hyggligt konjunkturokänsligt. Vi köper toapapper, tamponger, blöjor mm oavsett om det är tuffa tider. Långt mycket annat sparar vi in på innan vi skippar att köpa toapapper!

Northwest Healthcare Properties är ett fastighetsbolag noterat i Kanada med fokus på vårdfastigheter i flera länder världen över. Bolaget äger 141 st fastigheter i Kanada, Brasilien, Tyskland, Australien och Nya Zealand. I Kanada är bolaget det största efter staten med inriktning på vårdfastigheter. Bolagsformen är REIT likt de flesta fastighetsbolag i USA och Kanada och det fungerar som så att bolaget är befriat från skatter om de distribuerar vidare lejonparten av sina intäkter i form av utdelning till ägarna. Då redovisad vinst innehåller en hel del bokföringstekniska ting använder man nyckeltalet och termen Fund From Operations eller FFO som det kallas istället för EPS eller vinst per aktie. FFO är på ett ungefär kassaflödet från fastigheterna. Northwest Healthcare Properties har en utdelningsandel om cirka 81 procent av AFFO (Adjusted FFO) och en belåning om cirka 40 %. Mycket sunda siffror för den här typen av bolag. Substansvärdet är 12,55 CAD och aktien handlas till 10,8 CAD vilket ger en substansrabatt om 14 procent. Utdelningen som betalas månadsvis är på totalt 0,8 CAD per år vilket ger en direktavkastning om 7,4 procent. Utdelningen har legat på 0,8 CAD per år i flera år så det är ingen utdelningstillväxt att tala om men med en skyhög direktavkastning går det bra ändå.

Northwest Healthcare Properties med sina vårdfastigheter drar nytta av megatrenden i en allt äldre och större befolkning. Den allt större delen åldringar driver på efterfrågan av tjänster som bedrivs i fastigheterna bolaget äger. God efterfrågan och sunda finanser bör resultera i fortsatt mycket goda utdelningar från bolaget.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto