Home > The Dividend Investor v.38 ”Navigera rätt i preffdjungeln”

The Dividend Investor v.38 ”Navigera rätt i preffdjungeln”

170918 djungeln public domain
Preferensaktier har kommit på bred front i Sverige senaste decenniet från att knappt funnits en enda till ett bred utbud att välja mellan. Fastighetsbolaget Sagax var det bolag som på allvar kickade igång det här med preferensaktier igen i Sverige när de 2006 noterade sin. Åren därefter var det några bolag som hakade på och det var ofta just fastighetsbolag. En enkel förklaring till det är att jämföra med när vi köper bostad och måste lägga in en del av köpesumman kontant för att få möjlighet att låna resten. För fastighetsbolagen är preferensaktien den där lilla delen ”kontant” som behövs för att få låna resten billigt av banken. 2011 noterade kom Balder med sin preferensaktie i ett noteringserbjudande om 250 kronor styck och en utdelning om 20 kronor per år. Jag deltog i det erbjudandet och som jag minns det fick man rejäl tilldelning, ingen bristvara där inte. Vad jag tänkte komma in på är att det de senaste åren varit huggsexa om att få tilldelning i noteringar. Även om man tecknat flera tusen aktier har man får noll eller några hundra. Skillnad nu mot då. En annan skillnad är ränteläget, om Balder skulle noterat en preff nu med 8 procent ränta är vi nog många som skulle ”konkurstecknat”, tecknat för allt vi har och lite till alltså. Det var ett annat ränteläge 2011 när Balders preferensaktie noterades och än högre var den när Sagax 2006 noterade sin. Jag minns inte noteringskursen men jag minns när Sagax preferensaktie handlades en bra bit under 25 kronor. Närmare 9 procent direktavkastning i Sagax det skulle man inte tacka nej till idag. Preferensaktier värderas alltså utefter den riskfria räntan där låg ränta medför att investerare accepterar lägre avkastning på sina investeringar och vice versa. Räntan går upp och ned över tid men för tillfället har vi historiskt låg ränta. Kanske är vi om fem år uppe på betydligt högre räntenivåer eller kanske står vi där om 10 år med fortsatt superlåg ränta. Vart räntan bär hän får framtiden utvisa.

En trend på senare tid är att företagen löser in sina preffar och det har delvis med räntan att göra det också. Balder är på gång att lösa in sin preff helt och hållet och sista dag för handel med den är 5/10. Sagax har löst in majoriteten av sina utestående preferensaktier och ersatt dem med en liknande stamaktie. Anledningen är att dessa fastighetsbolag kan finansiera sig billigare som en följd av detta. Ju högre kredit rating ett bolag har desto lägre ränta kan de finansiera sig till och när dessa bolag nu gör sig av med sina preffar når de än bättre kredit rating. Det var kort om det. Ratos har löst in sin preff som en följd att den var konstruerad så från start med sjunkande inlösenkurs och stigande utdelning med tiden. En annan preff med liknande upplägg är SAS.

Det var en lång bakgrund för att komma till någon sorts slutsats men nu är vi inne på slutlämmen kring det här med att navigera rätt i preffdjungeln. SAS preferensaktie har en sjunkande inlösenkurs som blir som lägst våren 2018 då den efter utdelningen i februari kan lösas in till 525 kronor. I början av 2019 börjar utdelningen att höjas och blir högre med tiden. När SAS gav ut sin preff var bolaget i djup kris och fick betala priset därefter i form av en hög direktavkastning på preffen. Nu är bolaget betydligt sundare och kan finansiera sig billigare varpå det är troligt att de redan till våren 2018 löser in preffen. Idag handlas SAS preferens till 543 kronor och till våren får man alltså 525 kronor vid en eventuell inlösen. Där emellan erhåller man två stycken utdelningar vilket lindrar smällen och ger en totalavkastning om 1 procent från dagsläget. Inte värst fett eller hur. Verkligen något att ha i åtanke.

En annan sak i den här djungeln som jag noterat att flera haft funderingar och åsikter kring är att Balder genomför sin inlösen precis innan ett ordinarie utdelningstillfälle. Många har trott att de ändå skall få utdelningen eller en del av den, vissa har kallat det för ett fult agerande av bolaget. Det här grundar sig i ren och skär okunskap eftersom infon om detta finns tillgänglig och man har bara inte tagit till sig den. I respektive bolags bolagsordning finns regler för dess preferensaktier och där kan man läsa var när och hur saker händer. I tex Balders fall står det inte uttryckligen att man skall få betalt utdelning/ränta för tiden mellan utdelningar vid en eventuell inlösen. Ett stalltips här är att står det inte så finns det inte. Bolagen kommer inte betala ut en krona mer än de måste, tro inget annat. I bolagets perspektiv är en inlösen strax innan ett utdelningstillfälle det mest logiska.

Alla preferensaktier är olika och det kan svida ordentligt om man inte sätter sig in i vad man köper eller åtminstone intresserar sig för. Ett svidande exempel är Oscar Properties gamla preferensaktie som handlades kring 280 kronor när de meddelade att den skulle lösas in för 240 kronor. Inte bara småsparare utan också finanssajter skrev om det ”usla” beteendet av bolaget. Återigen fanns all infon tillgänglig där i bolagsordningen. Oscar Properties finansierade sin inlösen genom att ge ut en ny preff till lägre ränta dessutom. Inte för att de var skurkar utan för att de kunde. De kunde finansiera sig billigare och självklart agerar de på det.

Det är dig det hänger på, att säkerställa att du inte hamnar i sådana här situationer. Om du mot förmodan gör det så minns åtminstone att det inte är bolaget att skylla utan ditt eget fel. Du missade att läsa på vad du investerat i.

Kanske kan tyckas att jag är hård i denna artikel men syftet är gott. Jag vill att du skall läsa på ordentligt och undvika en sur överraskning. Lycka till med investeringarna.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto