Home > The Dividend Investor v.39 ”Skillnad på index och index”

The Dividend Investor v.39 ”Skillnad på index och index”

Vi är alla olika och även börsen bjuder på sina olikheter. Det finns en lång rad olika sorters index och inget är det andra likt. I folkmun när man pratar om börsen eller ”index” är det ofta indexet OMXS30 man syftar till. OMXS30 är ett index över de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. Man pratar om det som ”börsen” men det innehåller till antalet en liten del av börsens alla bolag. Ett annat index är SIX30RX som till namnet är helt annorlunda men bolagen som ingår är faktiskt de samma som i OMXS30. Skillnaden är att i SIX30RX är utdelningar inkluderade. Utöver antalet bolag som ingår i indexet bör man vara medveten om hur det är sammansatt, de ingående bolagen kan nämligen väga olika mycket i indexet.
170924 OMXS30
Som ni kan se i bilden väger tex ett enda bolag i form av Nordea hela 11 procent i indexet. Apropå bank så utgör bankaktier ungefär en tredjedel av indexet OMXS30/SIX30RX. Man tänker på indexinvesteringar som riskspridare och medan de faktiskt är det bör man sätta sig in i dess sammansättning. Att en tredjedel är banker ger ju en stor exponering, kanske inte alls kul om det blir ”kris” i just den sektorn. Om man investerar i en fond som följer detta index kan det vara bra att äga någon ytterligare svensk indexfond som följer ett annat index, för att sprida risken ytterligare. Tex indexet OMXSBGI som följer strax under 100 st bolag men även det är marknadsviktat vilket betyder att bolagen med störst börsvärde väger tyngst. Nordea är alltså största innehavet även där men väger inte lika tungt av fonden totalt, strax under 8 istället för 11 procent som i SIX30RX.

En helt annan typ av index är så kallade smart beta index. Dessa är uppbyggda av en rad smarta regler uppsatta på förhand. Ett exempel är det index som fonden Xact Högutdelande följer, SHB Nordic Smart Beta Index. Det följer ett knippe om 50 nordiska bolag med hög direktavkastning och historisk låg volatilitet. De ingående bolagen har ungefär lika stor viktning vilket är optimalt i riskspridningsynpunkt. I detta index ingår Nordea men väger bara cirka 2 procent, att jämföra med 11 procent i OMXS30. SHBNSB50 som det förkortas omviktas varje halvår så att bolagen behåller sin likaviktning.

På samma tema Smart beta finns fonden S&P 500 High Dividend Low Volatility Portfolio från Powershares med ticker SPHD. Det är en smart beta fond och den är väldigt lik Xact Högutdelande men är alltså en amerikansk fond. Den innehåller 50 bolag med hög direktavkastning och historisk låg volatilitet. Innehaven väger ungefär lika mycket och även detta index omviktas en gång i halvåret, i januari och july. Fonden har en årlig avgift om 0,3 procent och utdelningen som betalas månadsvis ger en direktavkastning kring 3,7 procent på kursen $40,82.

Jag gillar den här typen av index där innehaven är likaviktade men framförallt där inget enskilt bolag väger allt för tungt och per se ger en betydande exponering. 50 stycken likaviktade bolag som i dessa två fonder ger mycket bra riskspridning. Det är som synes väldigt stor skillnad på index och index, även om fonder med inriktning OMXS30 är bra kan det vara värt tänka över den investeringen i riskspridningsynpunkt. Kanske vill du ha bättre riskspridning än så? Komplettera då med ytterligare en riskspridare. Medan syftet med denna artikel är att belysa skillnad på olika index är jag ju ändå inne på indexinvesteringar och passar på att nämna ytterligare ett alternativ som vida skiljer sig från de andra jag nämnt.

Schwab U.S. Broad Market med ticker SCHB från lågprisaktören Schwab är en ETF som följer ett mycket brett index som heter Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Fonden innehåller nästan 2000 stycken olika bolag och blotta antalet skvallrar om att inget innehav väger allt för tungt. Apple är störst med en vikt om 3 procent men efter det blir de snabbt mindre. De minsta bolagen väger således pyttelite men god riskspridning är det onekligen. Den årliga fondavgiften är smått otroliga 0,03 procent, nästan gratis! Utdelningen som betalas kvartalsvis ger en direktavkastning om 1,7 procent ungefär på kursen $60,34.

En sista grej på temat index och dess riskspridning är globalfonder och dess tunga exponering i USA. Eftersom USA-börsen utgör en majoritet av världens samlade börsvärde väger den också blytungt i globalfonder. Drygt 60 procent av en globalfond utgörs vanligen av USA-aktier (och dollarexponering således).

Lägg på minnet att det är skillnad på index och index. Fundera över dina indexplaceringar om de ger den riskspridning du önskar.

Utav de fonder jag nämnt vid namn i detta inlägg äger jag Xact Högutdelande.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.