Home > The Dividend Investor v.4 ”2 svenska ETFer med utdelning”

The Dividend Investor v.4 ”2 svenska ETFer med utdelning”


Sedan nya EU-regler trädde i kraft efter årsskiftet har utbudet ETFer minskat drastiskt. Alla ETFer noterade utanför EU har försvunnit. Det finns en del Europeiska att välja mellan så utbudet är inte helt renskrapat. Det finns faktiskt två stycken svenska ETFer som betalar utdelning och jag tycker de kan vara en utmärkt grund i en långsiktig portfölj. Utgivare är Xact som dominerar den nordiska ETF-marknaden med en marknadsandel kring 95-97 procent. Xact ägs utav Handelsbanken som agerar market maker i de olika ETFerna. Market maker betyder att de ser till att det finns orderdjup på både sälj och köpsida. Handelsbanken har stadigt köp och säljorder på ett stort antal fondandelar till ett pris i närheten av fondens NAV som står för Net Asset Value och betyder i runda slängar värdet av fondens tillgångar.

Xact OMXSB Utd. Det här är en indexfond som följer det breda indexet OMXSBGI som utgörs av uppemot 100 stycken av de mest omsatta aktierna på börsen. Fördelningen av de olika innehaven är värdeviktad där alltså de bolag med störst börsvärde har den största vikten även i fonden. Således väger till exempel bank hyggligt tungt även i detta index som det gör i det smalare OMXS30. Vid en kontroll på Nasdaqs hemsida 2018-01-22 innehåller indexet just nu 93 stycken aktier. Det här bredare indexet ger en större riskspridning än OMXS30 och har faktiskt gett en högre avkastning också sett till flera olika tidsperspektiv som 1, 3 och 5 år. Fondavgiften är låga 0,15 procent och värt att nämna är att den här fonden följer samma index som gratisfonden Nordnet Superfonden. Långt ifrån alla är kund hos Nordnet och har tillgång till deras gratisfond och 0,15 procent som Xact OMXSB Utd ligger på är väldigt lågt. Utdelningen betalas årligen i juni och skall vara cirka 3-4 procent av NAV. Grund för utdelningen är fondens totalavkastning och över åren har utdelningen svängt lite upp och ned. Bara för att börsen stiger är det alltså inte självklart att utdelningen från den här fonden stiger. Totalavkastningen är ändå precis som indexet den följer men utdelningen avgör fonden som de själva vill hur stor eller liten den blir, i spannet 3-4 procent av NAV. Jag lyfter fram detta för att man skall känna till att utdelningen kan svaja över tiden. Kanske känsligt för den som är mycket beroende av sin utdelning. Annars har det ingen större betydelse då totalavkastningen blir den samma oavsett hur stor eller liten utdelningen blir. Nedan är en bild med en flerårsöversikt för fondens utveckling samt utdelningen.

Xact Högutdelande eller XACT Nordic High Dividend Low Volatility som den egentligen heter. Det här är en smart beta fond och innebörden av det är att den följer ett index som är byggt på en rad kriterier som skall uppfyllas. Dels skall bolagen ha en god utdelning men även en stigande utdelningstrend premieras. Låg volatilitet är också ett kriterium för indexet och det betyder att innehaven inte skall vara de mest ryckiga kursmässigt utan en stabil kursutveckling premieras. Det här smart beta indexet som fonden följer heter SHBNSB50 och innehåller 50 stycken olika aktier från norden och de är alla viktade ungefär lika. Runt två procent vikt för alla innehav alltså och detta är ett smart sätt att hålla nere risken när man har en samling sunda bolag och låter dem väga lika mycket. Om något innehav går på en mina slår det inte värst tungt i det stora hela då det väger så lite. Fonden startades för knappt ett år sedan och har ännu inte betalat sin första utdelning. Utdelningen kommer betalas årligen i maj och enligt uppgifter jag fått från fondbolaget skulle utdelningen förra året varit kring 4,3 kronor om fonden skulle funnits längre och betalat utdelning redan då. Avsikten är att distribuera vidare alla utdelningar som fonden tar emot från sina innehav och över tid kan man anta att dessa stiger stadigt. Det är sannolikt att utdelningen i maj 2018 blir högre än 4,3 kronor med tanke på utdelningstillväxten i fondens innehav. En klar skillnad här alltså hur utdelningen uppstår jämfört med Xact OMXSB Utd. ETFen handlas nu kring 112 kronor och direktavkastningen blir sannolikt kring 4 procent. Värt att nämna då fonden har nordiska innehav är att du inte betalar någon utländsk källskatt på utdelningen eftersom det är en fond noterad och utgiven i Sverige. Fonden däremot belastas tillsvidare till liten del av utländsk källskatt på de danska innehaven som utgör kring 10 procent av portföljen. De övriga nordiska länderna fungerar smidigt och ingen källskatt betalas utav fonden på de innehaven. Fondavgiften är 0,3 procent

En bred svensk indexfond i form av Xact OMXSB Utd och en smart beta indexfond med 50 stycken likaviktade innehav i Xact Högutdelande. Dessa två kan utgöra en mycket stabil bas i en långsiktig portfölj. De ger god riskspridning och passar utmärkt tillsammans då de är så vitt skilda.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto