Home > The Dividend Investor v.44 ”Öresund”

The Dividend Investor v.44 ”Öresund”


Nyligen har jag läst Boken om Q av Mats Qviberg men även andra böcker om honom som tex Svenska miljardärer av Birgitta Forsberg. Han har en otrolig näsa för aktieplaceringar Qviberg och hans track record är imponerande. I de böcker jag läst om superinvesteraren har jag snappat upp en sak som är högaktuell i den här artikelserien: Mats Qviberg gillar aktieutdelningar. Detta för oss in på bolaget som denna artikel skall handla om, nämligen Öresund.

Öresund är ett investmentbolag som under många år drevs av radarparet Sven Hagströmer och Mats Qviberg men de bägge har numera gått skilda vägar. I en skilsmässa som är oklart om den var i alla aktieägares bästa intresse lämnade Hagströmer Öresund och är nu huvudägare i Creades som är en skapelse i spåren av skilsmässan. Det där är historia nu och vi tittar på dagens Öresund där Mats Qviberg med familj är största ägaren med cirka 30 procent av röster och kapital i bolaget. Han gillar utdelningar Qviberg det nämnde jag. De senaste tre åren har utdelningen höjts varje år och tack vare en extrem höjning ett av de åren är den genomsnittliga utdelningstillväxten för de tre åren ungefär 30 procent. En nivås som naturligtvis inte är hållbar på lång sikt men ack så trevlig för den aktuella perioden givetvis. Senast höjdes utdelningen 25 öre till 4,75 kronor och jag skulle bli förvånad om den till våren inte höjs med minst 25 öre igen till 5 kronor.

Vi ska gå in på Öresunds portfölj och snabbt titta på vad de äger för bolag men först ett par rader om värderingen av Öresunds aktie. Det är ett investmentbolag och sådana värderas ofta utefter sitt substansvärde. Man pratar om en substansrabatt eller premie. Öresund har jag följt under ett par decennier och ägt den till och från över åren. Under den tid jag följt Öresund har det inte varit ovanligt med en premievärdering och anledningen till det är marknadens tro till bolagets kompetens och förmåga att generera avkastning. Historiskt har Öresund över olika tidsperioder presterat mycket väl och Mats Qviberg är känd för att vara en enastående investerare. Senast rapporterade substansvärde är 128 kronor och är per 30/9. Igår måndag 30/10 stängde Öresund på 131,25 kronor vilket får anses vara i linje med substansvärdet. Man kan diskutera vad en fyndvärdering är men i nivå med substansvärdet är i vart fall inte en hög värdering för Öresund. En rimlig värdering vill jag påstå. Under 2017 har Öresund inte gått lika bra som dess långsiktiga ägare är vana vid och detta för oss vidare in på innehaven i portföljen.

Öresunds största innehav är bilhandlaren Bilia som hittills under 2017 haft en riktigt dyster utveckling på börsen med en nedgång kring 25 procent. De senaste tre åren däremot är Bilia rena kursraketen i spåren efter mycket stark försäljning och det är delvis efterdyningarna från den som nu fått aktien på fall. Marknaden är orolig för en svagare försäljningsperiod nu efter en mycket stark period men även andra faktorer spelar in. Framtiden för Diesel och bensinbilar samt hur marknaden påverkas av en stor mängd leasingbilar som skall ”sväljas” när avtalen löpt ut. Bilia står sannolikt inte inför tre nya toppår men det behöver inte vara nattsvart heller. Fördelen med att äga via ett investmentbolag är att man har ett team riktigt vassa analytiker och investerare som går igenom bolaget och investerar åt dig. Om man äger Öresund ger man förtroendet åt bolaget att ta dessa investeringsbeslut. Bilia väger drygt 16 procent i Öresunds portfölj. Näst största innehav är fastighetsbolaget Fabege som väger nästan lika mycket som Bilia kring 16 procent. Fabege har inriktning mot kontorsfastigheter och är ett stabilt och bra fastighetsbolag. Tredje störst innehav är investmentbolaget Svolder som väger 8 procent i Öresunds portfölj. Svolder har varit en riktig raket i flera år och presterar fortsatt jättebra. Hittills i år har Svolder stigit nästan 20 procent. Svolder äger små och medelstora noterade svenska bolag.
Vi har gått igenom de tre största innehaven och medan vi släpper portföljgenomgången där vill jag poängtera att Öresund inte är samma maktspelare som tex Investor och Industrivärden som år ut och in sitter på sina aktieposter och kontrollerar en rad bolag. Öresund är mer aktiva investerare och gör affärer med avkastning i åtanke. De har gjort en lång rad exits i bolag och portföljen har sett väldigt annorlunda ut över åren.

En investering i Öresund är en tro på bolagets förmåga att generera avkastning åt sina ägare. Något de lyckats mycket väl med historiskt. Värderingen är rimlig nu i linje med substansvärdet och direktavkastningen på en antagen utdelning om 5 kronor är 3,8 procent.

Öresund är attraktivt som en långsiktig placering. I skrivande stund äger jag inga men jag överväger att ta in den i min portfölj.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto