Home > The Dividend Investor v.46 ”3 aktier för utdelning varje månad”

The Dividend Investor v.46 ”3 aktier för utdelning varje månad”


Många är vi som drömmer om att dryga ut kassan med hjälp av våra investeringar eller kanske rentav leva på dem. När vi arbetar för vårt levebröd får vi lön varje månad och det är ju smidigt då våra räkningar och utgifter också kommer månadsvis. Utdelning från svenska aktier kommer i de flesta fall bara en enda gång per år och medan man själv kan ransonera den där utdelningen över året så finns det placeringar som leder till utdelning varje månad. I USA finns det enskilda aktier som faktiskt betalar utdelning varje månad men nu håller vi oss till svenska placeringar. Via tre stycken preferensaktier kan man sätta samman ett knippe aktier som lämnar utdelning årets alla 12 månader. Det finns såklart fler än just dessa tre men jag har valt dem då jag finner dem attraktiva.

I januari lämnar Klövern preferens utdelning om 5 kronor vilket i årstakt summerar till 20 kronor då utdelningen betalas kvartalsvis. Igår stängde aktien på cirka 300 kronor vilket ger en direktavkastning på 6,7 procent. Klövern är ett fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning mot kontor som utgör 66 procent av portföljen. Ungefär halva fastighetsbeståndet är beläget i Stockholmsområdet. Just inriktningen kontor är attraktivt då det råder mycket stor efterfrågan på sådana lokaler och väntas göra det i många år framöver. Nyligen rapporterade bolaget för de 9 första månaderna 2017 och det var en stabil rapport med 9 procent tillväxt av förvaltningsresultatet och en stärkt soliditet. Belåningsgraden har man betat ned till 58 procent mot 60 procent året innan. Stigande fastighetsvärde bidrar till en sjunkande belåningsgrad men bolagets VD Rutger Arnhult har också uttalat sig att de arbetar för en än starkare finansiell ställning. Inlösen av preferensaktien kan ske när som helst till kursen 500 kronor.

I februari lämnar Volati preferens utdelning om 10 kronor vilket summerar till 40 kronor i årstakt och en direktavkastning om 6,4 procent på gårdagens stängningskurs om 629 kronor. De kallar sig själva för en industrigrupp även om tankarna lätt kommer in på investmentbolag. Volati investerar och äger långsiktigt onoterade bolag. En sund strategi att jaga kassaflöde framför en ”kortsiktig” hets mot transaktioner som till exempel Ratos länge haft. Volati är en långsiktig ägare med fokus på kassaflödet från verksamheten i innehaven. De äger bland annat fordonsbesiktaren Besikta samt Akademibokhandeln med tillhörande Bokus. Volatis preferensaktie har varit noterad några år och för ett år sedan noterades även dess stamaktie. I samband med detta emitterade man nya stamaktier och tog in nytt kapital på drygt 1 miljard kronor vilket ur ett preferensägarperspektiv sänkte risken. För den som av olika anledningar inte gärna vill få sin investering inlöst som kan ske med preffar har Volati en fin egenskap i reglerna kring inlösen. Medan vissa preffar har en fast inlösenkurs och kan bli inlösta när som helst som Balder som nyligen löstes in så har Volati ett annat upplägg. Till år 2020 är inlösenkursen 725 kronor och efter det är den 675 kronor för att efter år 2025 vara 625 kronor som är den lägsta nivån i trappan för inlösen. Ett sådant här upplägg skall ses som en tydlig signal om att preffen inte kommer lösas in före den når sin lägsta nivå för inlösen. Själv hör jag till den kategorin som gillar den här typen av förutsägbarhet och att minska risken att plötsligt bli inlöst. Jag vill hålla i taktpinnen själv och inte dansa efter någon annans pipa.

I mars betalar K2A preferens utdelning om 5 kronor vilket i årstakt summerar till 20 kronor. Igår stängde aktien på 281 kronor och direktavkastningen är 7,1 procent. Det här är ett fastighetsbolag med fokus på egenproducerade lägenheter. De bygger nya lägenheter för att äga och förvalta dem. Inte att blanda ihop med rena projektbolag som tex Alm Equity och Oscar Properties vars fokus är att tjäna pengar på att bygga och sälja. K2A är ett relativt litet och ungt bolag i färd att bygga upp sitt bestånd. De har kommit en bit på vägen och har nu ett kassaflöde att tala om. Positivt för investerare i preferensaktien. I rapporten för de första 9 månaderna visade man upp ett förvaltningsresultat om 15,2 miljoner kronor och antalet lägenheter under förvaltning är vid periodens slut uppe i 1475 st, tre gånger fler än vid samma tid året innan. Förvaltningsresultatet är på stadig väg uppåt och det ser hyggligt ut. I bolagets tidigare skede brände de pengar men nu är de uppe i ett bestånd som genererar ett vettigt kassaflöde. Hyreslägenheter ger ett mycket pålitligt kassaflöde och är den bästa fastighetstyp man kan äga. K2A preferens har gått från väldigt riskfylld till en rimlig risk värd sitt pris. Inlösen av preferensaktien kan ske när som helst till kursen 325 kronor.

Där har vi utdelning under årets första tre månader och sedan börjar det om igen på Klövern preferens i april. Det är inget självändamål att få utdelning varje månad men med dessa tre investeringar är det möjligt. Jag lyfter fram just dessa för att jag tycker de är rimliga investeringar i dagsläget. Tillsammans ger de i snitt 6,7 procent direktavkastning.

Själv äger jag alla tre dessa preferensaktier; Klövern pref, Volati pref och K2A pref.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto