Home > The Dividend Investor v.7 ”Hög direktavkastning och tillväxt”

The Dividend Investor v.7 ”Hög direktavkastning och tillväxt”


Vi har nu kommit en god bit in i rapportperioden där bolagen presenterar sina bokslutsrapporter samt förslag till utdelning. Rapporterna har kommit in lite blandat och vissa aktier har stigit kraftigt medan andra backat rejält. Spridda skurar kan man säga. När det kommer till utdelningsförslagen däremot ser det lite stabilare ut med höjningar eller bibehållen utdelning i många fall. Det finns flera olika bra bolag med en god utdelningstrend och i denna artikel skall vi rikta ögonen på några stycken som har en kombination av hyggligt hög direktavkastning och utdelningstillväxt. Dels historisk utdelningstillväxt men också med rimliga utsikter för framtida utdelningshöjningar.

Först ut nämner vi Handelsbanken som de senaste 5 åren haft en makalös utdelningsstreak. De har höjt ordinarie utdelning varje år och de har också hunnit med flera bonusutdelningar. Inför vårens bolagsstämma har de föreslagit en höjning av ordinarie utdelning med 10 procent till 5,5 kronor samt en bonusutdelning om 2 kronor. Utdelningen på totalt 7,5 kronor ger en direktavkastning om 6,8 procent på kursen 109,7 kronor för Handelsbanken A. Rapporten i övrigt var helt okej dock var kreditförlusterna större än väntat men härleds i huvudsak till 1-2 enskilda case. I höstas skrev jag en artikel specifikt om Handelsbanken, läs den i denna länken.

Brookfield Renewable Partners är ett kanadensiskt bolag som äger främst vattenkraft men även sol och vindkraft. De är en av de största aktörerna i världen på vattenkraft och har en lång historik. De investerar regelbundet i ny kapacitet vilket bidrar till stadigt växande intäkter. Målsättningen är att höja utdelningen 5-9 procent varje år och detta året blir höjningen 5 procent med den nya utdelningen på 1,96 US-dollars. På en aktiekurs strax under 41 kanadensiska dollars ger det en direktavkastning om 6,1 procent. Årets höjning markerar åtminstone 7 år i följd av utdelningshöjningar. Det är så lång historik de har på hemsidan men bolaget har funnits längre. Jag ägde det även förr i tiden när det hette Great Lakes Hydro. Det finns prognoser för elförbrukning och att den skall stiga sakta men stadigt en lång tid framöver. Tillväxtfaktorer här är prishöjningar, ökad förbrukning och utökad kapacitet. Jag tycker det här är en väldigt intressant verksamhet att äga på lång sikt och om allt går enligt plan skall det ge stadigt stigande utdelning en lång tid framöver. Bolaget hör samman med Brookfield Asset Management som är som ett stort investmentbolag kan man säga. De har även ett bolag med inriktning på infrastruktur som också höjde sin utdelning nu, det heter Brookfield Infrastructure Partners. De har samma mål med utdelningstillväxt och jag tror det med kan vara en bra verksamhet att äga på lång sikt.

Axfood som är bolaget bakom bland annat Willys och Hemköp slog till med en saftig utdelningshöjning på hela 17 procent, från 6 till 7 kronor. De senaste 5 åren har utdelningstillväxten varit saftig överstigandes 10 procent per år i snitt. De har även hunnit med en bonusutdelning den senaste 5-års perioden och ser man på längre sikt har det varit fler bonusutdelningar. Bolaget har en väldigt stark finansiell ställning och ett pålitligt och starkt kassaflöde. Även om utdelningen i år utgjorde hela den redovisade vinsten kan man förvänta sig en höjd utdelning nästa år. Bolaget växer och om inget förändras kommer man inte boka lika stora investeringar i år som 2017 vilket drog ned den redovisade vinsten. Dagligvarumarknaden växer och Axfood växer ännu snabbare, på sikt bör det ge stadigt stigande utdelningar. Det starka kassaflödet kommer sig av att vi behöver mat varje dag och vi behöver det oavsett om det är högkonjunktur eller låg. En så kallad defensiv verksamhet som skall prestera okej även i sämre tider. Oavsett hur börsen utvecklas framöver kommer vi behöva köpa mat och Axfood bör kunna pynta utdelningar i ur och skur. Nya konkurrenter och digitalisering är ett hot men också en möjlighet. Axfood står väl rustade att möta en digitaliserad marknad. Direktavkastningen är 4,7 procent på kursen 149 kronor.

Castellum slog till på sitt 20:e år i följd av utdelningshöjning när utdelningen föreslås höjas till 5,3 kronor från tidigare 5 kronor. En utdelningstillväxt om 6 procent och på kursen 127,95 kronor är direktavkastningen 4,14 procent. Bolaget har ett högt uppsatt mål om 10 procent årlig tillväxt av förvaltningsresultatet och inför 2018 har VD Henrik Saxborn med självförtroende uttalat en stark tro på potentialen att nå målet. Kraftigt höjda lokalhyror i främst Stockholm är en bidragande faktor men även egna projekt/nybyggnation bidrar till ett växande resultat. Bolaget har en lång tradition att höja utdelningen lika mycket som förvaltningsresultatet växer och om de når sitt mål under 2018 kan vi alltså nästa år se fram emot en utdelningstillväxt om 10 procent.

Det här är fyra bolag i olika branscher men gemensamt har de en hög direktavkastning och god förhoppning om fortsatta utdelningshöjningar. Det här är ju lite av bästa världar med både hög direktavkastning och utdelningstillväxt. Mycket attraktivt i mitt tycke och jag äger dem alla utom Handelsbanken som jag sålt och bara äger via Industrivärden i skrivande stund.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto