Home > The Dividend Investor v.8 ”Utdelningshöjarna investmentbolagen”

The Dividend Investor v.8 ”Utdelningshöjarna investmentbolagen”

De svenska investmentbolagen är som grupp väldigt populära och anledningen till det är inte bara att det är en sund investering som bjuder på riskspridning. Som grupp har också de svenska investmentbolagen presterat väldigt bra och flera av dem har slagit index på längre sikt. Spiltan Fonder har en fond med inriktning mot investmentbolagen och den har blivit omåttligt populär bland småsparare. Fonden heter Spiltan Aktiefond Investmentbolag och bara hos Avanza har den cirka 170.000 stycken ägare.

Som synes i bilden har fonden avkastat riktigt bra och slagit index på alla olika tidsperspektiv. En del av uppgången kan förklaras av en kraftig uppvärdering av investmentbolagen. Investor och Industrivärden utgör ungefär halva ”portföljen” i fonden och även om de handlas med substansrabatt nu var den avsevärt högre för ett antal år sedan. Värderingen har dock gått upp och ned med åren och vi kan nog förvänta oss att den fortsätter göra det. Oavsett den här värderingen har investmentbolagen ändå slagit index på lång sikt. Tittar man på 10-20 år så har flera av investmentbolagen presterat mycket bra även på så pass lång sikt. Det lär vara en del av grundtanken bakom Spiltans fond. De identifierade att den här gruppen bolag presterar riktigt bra år ut och in samt man köper dem till rabatt mot sina tillgångar.
Investmentbolagen har gett en bra totalavkastning och som ni kanske vet utgör utdelningar en stor del i just totalavkastningen. Flera av investmentbolagen är också riktigt bra utdelningshöjare. Medan direktavkastningen generellt inte är värst hög bland bolagen som grupp så är det flera utav dem som stadigt höjer utdelningen år efter år. Som grupp är investmentbolagen bra utdelningshöjare och nedan går vi snabbt igenom utdelningen hos några av dem.

Först ut Lundbergföretagen som har en helägd onoterad fastighetsdel men samt tunga investeringar i bla: Holmen, Hufvudstaden, Industrivärden, Skanska, Handelsbanken. Lundbergföretagen har höjt sin utdelning i många år i följd och har en genomsnittlig utdelningstillväxt om cirka 7 procent på 5 år. Den senaste höjningen var från 5,3 till 5,6 kronor och imorgon kommer de med sin bokslutsrapport och förslag till utdelning. Direktavkastningen är cirka 0,9 procent räknat på en kurs kring 620 kronor och förra vårens utdelning om 5,6 kronor.

Latour är ett annat investmentbolag med en imponerande utdelningshistorik. Så pass imponerande att den förtjänar att visas upp. Enligt bild nedan:

Latour har höjt utdelningen nästan varje år sedan noteringen 1985. De sänkte lite vid finanskrisen men det är ändå en imponerande utdelningstillväxt över åren. Latour har en onoterad industridel med och en börsportfölj med betydande innehav i bla Assa Abloy, Tomra, Securitas och Fagerhult. Inför årsstämman som är i maj har de föreslagit en utdelning om 2,25 kronor per aktie vilket är en höjning med cirka 12,5 procent. På en kurs kring 96 kronor är direktavkastningen 2,35 procent.

Ytterligare en utdelningshöjare är bjässen bland investmentbolagen: Investor. De har höjt sin utdelning med en krona per år sedan finanskrisen då de sänkte utdelningen ”lite” från 4,75 till 4 kronor. En skonsam sänkning jämfört med många andra bolag vid den tiden då utdelningar generellt slaktades, togs bort helt i flera fall. Nu har de höjt utdelningen med 1 krona per år i 8 år och den senaste var från 11 kronor till 12 kronor och är den utdelningen som betalas ut under 2018. Den senaste höjningen innebar en utdelningstillväxt om 9 procent. Det är ingen vild gissning att utdelningen höjs med en krona även nästa år. Från 12 till 13 kronor vilket skulle ge en utdelningstillväxt om 8,3 procent. Investor har likt Latour en onoterad del samt betydande innehav i bla Atlas Copco, SEB, ABB och AstraZeneca. På kursen 361 kronor är direktavkastningen 3,3 procent.

Sist men inte minst har vi investeringsbolaget Kinnevik som likt de andra i denna artikel har höjt sin utdelning i flera år i följd. Kinnevik skiljer sig lite från de andra med sina innehav koncentrerade kring e-handel, telekom och techsvängen. E-handlaren Zalando utgör en mycket stor del av portföljen och är en aktör som kan vara av intresse för den som tror på klädehandel/mode men inte på H&M. Andra innehav är Qliro, Milicom och Tele2/ComHem. Kinnevik har som sagt höjt sin utdelning i flera år i följd och de senaste 5 åren har utdelningstillväxten varit 11,5 procent i snitt. Den senaste höjningen är utdelningen som betalas nu i maj och är en tillväxt på 3,1 procent när den höjs från 8 till 8,25 kronor. På en kurs om 286 kronor är direktavkastningen cirka 2,9 procent.

Som grupp har investmentbolagen potential att prestera bra även i framtiden. De har mer än väl bevisat sin förmåga. Med lång historik av höjda utdelningar har de även visat sig vara goda utdelningshöjare.

Av de bolag denna artikel handlar om äger jag Latour och Investor.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto