Home > The Dividend Investor v35. ”3 riskspridare”

The Dividend Investor v35. ”3 riskspridare”

170826 investmentbolag diversifiering public domain
Att man skall sprida sina risker är ett ganska vanligt råd och den alltid lika vise Warren Buffett har naturligtvis sagt några väl citerade ord om detta. På ett ungefär har Buffett sagt så här: Diversifiering är för den som inte vet vad hen sysslar med. Med detta menar han att om man inte hör till den lilla skara superinvesterare som slår börsen på lång sikt och vet precis vad de sysslar med; ja då bör man diversifiera sina investeringar för att minska ned risken. På forum osv kan man ofta se stöddiga småsparare använda detta uttryck från Buffett för att hävda sig och mena på att det är något positivt att bara ha några få innehav. Bry dig inte om dessa, även om de själva kanske inte vet om det så hör de förmodligen inte till samma skara superinvesterare som Warren Buffett. Vi som inte är Buffetts likar gör allra bäst i att sprida våra risker i en väldiversifierad portfölj. I denna artikel tänkte jag presentera några investeringsuppslag som i sig själva är en sorts diversifiering. Med hjälp av dessa kan man sprida risken i portföljen utan att antalet innehav behöver sticka iväg till svårhanterliga antal.

Svolder är ett investmentbolag med inriktning på små och medelstora svenska noterade bolag. De har funnits i drygt 20 år och har ett helt okej track record. Förr betalade de en oproportionerlig utdelning vilket inte tillät substansvärdet växa i en rimlig takt. Sedan de för några år sedan bytte utdelningspolicy till att betala lite mindre i utdelning har substansvärdet och aktiekursen stigit rejält. De har nog alltid varit duktiga på att göra bra placeringar men först på senare år har det blivit tydligare när också aktiekursen stigit därefter. Svolders portfölj består av 23 bolag i olika branscher med en extra fokusering på byggrelaterat och fastighetsbolag. De viktar om portföljen löpande varpå nuvarande byggfokus kan vara neutraliserat eller utbytt mot annat på lite sikt. Utdelningen som betalas i november var 2,75 kronor senast och har höjts med 0,25 kronor per år i några år i följd varpå 3 kronor utdelning till vintern är en rimlig gissning. Det ger en direktavkastning strax under 1,5 procent på kurs kring 205 kronor. Värderingsmässigt är Svolder rimligt värderat nu med en substansrabatt mellan 5-10 procent. Över tiden har de ibland handlats med en substanspremie vilket betyder att man betalar mer än vad underliggande tillgångar är värda.

Xact Högutdelande är en börshandlad fond vilka även kallas för ETF ibland från engelskans Exchange Traded Fund. Fondens fulla namn är: XACT Nordic High Dividend Low Volatility och följer ett index av bolag med hög direktavkastning och låg volatilitet. 50 stycken innehav har fonden och de är viktade kring 2 procent allihop, det tyngsta innehavet väger cirka 2,6 procent vilket visar på ungefär lika viktat fondens 50 olika innehav. Viktningen i sig är också den en faktor som sänker risken utöver antal bolag i fonden. Det finns ju fonder med lika många innehav men det tyngsta väger tex 18 procent då innebär det en signifikant exponering i ett specifikt bolag. Men inte här, alla bolag väger ungefär lika mycket. Fonden bildades under 2017 och har ännu inte betalat sin första utdelning. I maj 2018 betalas första utdelningen ut och de avser distribuera vidare alla erhållna utdelningar. Baserat på innehavens utdelning ett år bakåt i tiden är direktavkastningen för fonden lite drygt 4 procent och med höjningarna från innehaven kommer den bli lite större än så i maj 2018. En ganska bra utdelning i dessa tider av lågräntemiljö.

Investor som är Sveriges största investmentbolag känner säkert många till. Medan Svolder främst har mindre bolag och den börshandlade fonden från Xact har en blandning nordiska innehav så har Investor fokus på några av de största bolagen på börsen samtidigt som de har en stor del onoterat också. De noterade storbolagen är 11 stycken till antalet och den onoterade delen rymmer ett till antalet mycket större gäng bolag. Värderingen av Investor är historiskt hög men ändå överkomlig med en substansrabatt kring 20 procent om man räknar på det alternativa sätt Investor börjat meddela i sina rapporter. Där den onoterade delen tas upp till marknadsvärde vilket är mer rättvisande. Utdelningen var 11 kronor i våras och har höjts med en krona varje år i många år i följd nu. På kurser kring 370 kronor är direktavkastningen ungefär 3 procent och utdelningen lär höjas nästa vår som vanligt.

Bara de här tre investeringarna ger exponering i över 100 stycken bolag, en ganska god diversifiering kan man tycka. De kan fungera som en bra diversifiering i en portfölj eller så kan man satsa på dessa och ytterligare några liknande innehav och ha en otroligt väldiversifierad portfölj på ett mycket litet antal innehav.

Jag äger Investor och Xact Högutdelande.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto