Home > The Dividend Investor v.36 ”Handelsbanken i det långa loppet”

The Dividend Investor v.36 ”Handelsbanken i det långa loppet”

DCF 1.0
DCF 1.0

I Sverige har vi flera riktigt stora banker och de utgör i runda slängar en tredjedel av indexet OMXS30. Historiskt har bankerna presterat ganska bra medan de i finanskrisen kring 2008 hade det tufft. Bland dessa storbanker finns det en ”udda fågel”, en som skiljer sig från de andra och det är Handelsbanken. Med en försiktigare riskprofil och starkare finansiell ställning är potentialen måhända lägre och sällan får banken köprekommendation av analytiker. Istället får ofta de övriga storbankerna köprekommendation men dessa rekommendationer är för det mesta på 6-12 månaders sikt och för den långsiktige väger fler parametrar in. Man vill äga så bra bolag som möjligt och de goda egenskaper som Handelsbanken erbjuder kan göra att det är den bank du allra helst vill äga på lång sikt. Jag nämnde finanskrisen och den utgör ett mycket bra exempel på skillnaden i verkligheten på våra storbanker. Handelsbanken har det högsta kreditbetyget av alla banker i Europa och har länge haft den här försiktigare riskprofilen. I finanskrisen sänkte de sin utdelning lite från 2007 till 2008 rensat för bonusutdelningen 2007 men fortsatte sedan att höja utdelningen stadigt 2009 osv. Detta medan andra banker stod för ruinens brant och nödgades till statlig hjälp. Swedbank tex drog in sin utdelning helt och hållet under ett par år i spåren av finanskrisen. Nu har bankerna lärt sig en del av detta och har en annan finansiell ställning än då men fortsatt är Handelsbanken bäst rustade för tuffa tider.

Handelsbanken har verksamhet i en rad länder där den i Storbritannien är stor och inte minst omtalad nu i samband med brexit. Verksamheten utvecklas väl och intäkterna ökar i en betydligt högre takt än kostnaderna. Den genomsnittliga intäktsökningen sedan 2009 är 28 procent per år medan kostnaderna ökat med 20 procent i snitt. Trenden för kostnaderna är att de planar ut medan intäkterna fortsätter att öka. Bankverksamhet kommer behövas även efter utträde ur EU och jag gör bedömningen att Handelsbanken har förutsättningar att fortsatt bedriva sin verksamhet där. Den senaste rapporten visar på god utveckling för Handelsbanken i Sverige med minskade kreditförluster, lägre personalkostnader och ökat räntenetto. En fun fact är att Handelsbanken är i särklass störst bland storbankerna på nysparande i fonder och har så varit i många år. Marknadsandelen på total utestående fondvolym i Sverige är cirka 11 procent. Handelsbanken har en fin verksamhet och presterar bra. Historiska nyckeltal vittnar om ett riktigt fint bolag. I bilden nedan visas utvecklingen av Handelsbankens egna kapital över flera års sikt med utdelning återinvesterad till periodens avkastning på eget kapital.
170903 Handelsbanken CAGR EK

Ordinarie utdelning har höjts varje enskilt år sedan 2008 och vissa år har även bonusutdelning lämnats. Även om Handelsbanken sänkte sin utdelning lite ett år under finanskrisen kan man ändå anse att det är en mycket fin och pålitlig utdelningsaktie. Den senaste utdelningen betalades i april i år och var på 5 kronor per aktie. Nästa vår väntas utdelningen bli någonstans kring 5,5-6 kronor, en mycket god utdelningstillväxt även om den landar i nedre delen av spannet. Handelsbankens tre största ägare är Oktogonen som är en stiftelse för de anställda, Industrivärden och Lundberg. Alla tre törstar efter utdelningar vilket också borgar för att Handelsbanken fortsatt kommer vara en bra utdelningsaktie.

Viss politisk risk föreligger då regeringen gärna vill ta en stor del av bankernas vinster. Det kommer bli svårt att driva igenom och om det mot förmodan går igenom lär bankerna gå till vägs ände för att minimera påverkan, flytta huvudkontor osv. Det är inte ens en rimlig bild som målats upp att bankerna gör övervinster. En avkastning på eget kapital kring 15 procent är inte värst högt jämfört med en lång rad andra bolag i diverse branscher. Att bankerna gör stora vinster kommer sig av att de är väldigt stora, Handelsbanken som exempel har ett börsvärde om cirka 230 miljarder kronor. Det är mer än vad stora kända bolag som Telia, ICA och Kappahl har tillsammans.

Ett udda nyckeltal som man springer på när man tittar på banker är ”kärnprimärkapitalrelation” och enkelt uttryckt är det ett mått på hur mycket pengar bolaget har och hur mycket det lånat ut. Finansinspektionen har krav på våra banker att hålla en viss kärnprimärkapitalrelation och för Handelsbanken kräver FI minimum 20,3 procent. Handelsbankens egna mål är att ligga på 21,3 – 23,3 procent och ligger nu på 23,4 procent, strax över sitt mål och långt över Finansinspektionens krav. I sann Handelsbankenanda har man starka nyckeltal och god marginal till både sitt egna lägsta mål och Finansinspektionens krav.

Det vore en överdrift att säga att banken är konjunkturokänslig men dess verksamhet medger att de tjänar pengar genom hela konjunkturcykeln, i goda som dåliga tider. Grovt förenklat lever de på att ta en liten del av det kapital som bankens kunder använder/behöver. Vi kommer behöva huslån och spara i fonder även i tuffa tider. På föregående års vinst om 8,43 kronor handlas Handelsbanken nu till p/e 14 vilket är strax över snittet för de senaste fem åren. Antaget en utdelning om 5,5 kronor nästa vår är direktavkastningen 4,7 procent på kursen 118 kronor. Analytikernas snittestimat är hela 5,9 kronor utdelning och en vinst per aktie som backar lite till 8,14 kronor för 2017. På några års sikt väntas vinsten stiga bortåt 9 kronor.
Jämfört med andra banker framstår Handelsbanken som dyr sett till nyckeltal och prognos för innevarande år men i det långa loppet är det värt att betala lite extra för att äga den bästa banken. Den bank som står bäst rustad att klara sig genom stormen. Handelsbanken är en bra utdelningsaktie och en fin bank i en långsiktig portfölj.

Bilden överst i inlägget avbildar Handelsbankens huvudkontor.

Jag äger Handelsbanken både direkt och via Industrivärden där det utgör cirka 22 procent av tillgångarna.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto