Home > Djupdykning i gruvsektorn – Atlas Copco en favorit

Djupdykning i gruvsektorn – Atlas Copco en favorit

Verkstadsanalytikerna på Credit Suisse har gjort en djupdykning i branschen för gruvutrustning och en av slutsatserna är att nedgången vad gäller ny utrustning får genomslag snabbare, och ser ut att bli djupare, än förväntat.

Det framgår av en analys med namnet ”Q3 reality check” som släpptes på torsdagen och som baseras på uttalanden från en lång rad utrustnings- och tjänsteleverantörer i gruvbranschen.

Vinstvarningarna från Caterpillar och Komatsu är enligt banken ett tecken på att gruvföretagens minskade investeringar slår igenom snabbare och får större efterverkningar hos utrustningsleverantörerna än tidigare uppskattningar.

Banken tar även upp att intäkterna i Atlas Copcos och Sandviks respektive gruvdivision var lägre än förväntat i det tredje kvartalet och menar att den fallande orderingången därför får effekt i intäktsredovisning tidigare än vad analytikerna i allmänhet trott.

Slutsatsen vad gäller eftermarknaden inom gruvsegmentet är att den är ”relativt stabil” och att utsikterna förbättras.

”De flesta bolag indikerade en stabil eller något negativ utveckling i eftermarknaden, drivet av lagerminskningar av förbrukningsvaror och reservdelar. Förväntningarna framgent är att eftermarknaden ska bottna och i vissa fall visa en successiv tillväxt”, resonerar Credit Suisse och pekar på att
lagerneddragningarna börjar komma till ett slut och på att gruvbolagen kommer att rikta om sina resurser mot att uppgradera nuvarande projekt (snarare än att ge sig på nya och stora investeringsprojekt).

Credit Suisse har även granskat leverantörernas utsagor vad gäller priserna.

Kontentan är att priserna hålls uppe och banken tycker inte att det finns skäl att hissa varningsflagg – alla utrustningsleverantörer, med undantag för finländska Outotec, pratade om stabila priser, både vad gäller ny utrustning och eftermarknad. Dock finns det en prispress vad gäller vissa tjänster, såsom borrning och testning, och då särskilt i Australien. Credit Suisse kommer att hålla koll på om detta fenomen är en tidig varning på vad som kan hända i efterkommande led i ett senare skede.

Analysen mynnar ut i ett par aktieråd. Banken säger sig föredra aktier i bolag med exponering mot eftermarknad och med beroende av gruvbolagens rörelsekostnader, framför bolag med exponering mot ny utrustning och mot gruvbolagens investeringar. Med det som grundval lyfts brittiska Fenner och Atlas Copco fram som favoriter (”top picks”) i sektorn.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto