Home > Döden för fiatvalutor?

Döden för fiatvalutor?

För fem årtionden sedan, efter det kända talet från Nixon på 1970-talet, har fiatvalutor testats hårt. Guld stiger, Bitcoin korrelerar med guld och plötsligt har fiatvalutor konkurrens.

Det tog en pandemi för att inse att fiatvalutor slutligen kommer dö. Men är detta sant?

Historien stödjer tesen

En studie på över 700 fiatvalutor har visat att det inte finns någon fiatvaluta som klarar av att hålla sitt värde långsiktigt, vilket i detta fall handlar om ett århundrade eller mer.

Dessutom förstördes över 150 av de studerade valutorna av hyperinflation. 12% återkallades av självständighetsförklaringar. Ytterligare cirka en fjärdedel av de studerade fiatvalutorna blev ”monetärt omformade”. Slutligen är 23% fortfarande i cirkulation.

Detta innebär att av de 23% av valutorna som fortfarande existerar kommer de möta ett av de öden som listats ovan. Under pandemin har centralbanker och regeringar utfärdat nya pengar och skickat ut pengarna i ekonomin, vilket har förtunnat pengarnas värde. Eller som ekonomerna brukar säga, valutorna devalveras.

Rädslor om inflation finns överallt. Hyperinflation är därför mer sannolikt dödsorsaken för resterande valutor, snarare än självständighet och så vidare. Men det finns andra saker man bör ha i åtanke innan man förklarar pengarna döda.

Först och främst stoppades penningflödet. Trots stora mängder fiatvalutor utfärdades och skickades ut till befolkningen fortsatte besparingsgraden öka. Folk vill inte spendera pengar på grund av osäkerheten, och de ekonomiska fördelarna verkar inte visa sig. Samtidigt fortsätter centralbankerna att utfärda mer pengar, och penningcirkulationen sjönk i botten. Hyperinflation utan ökad cirkulation är helt enkelt inte möjligt.

För det andra har centralbankerna utvecklats och nått nya nivåer. Att devalvera en valuta är inte lika enkelt som det var tidigare, precis som att det idag är lättare för centralbanker att ingripa och knuffa en valuta i rätt riktning.

Intressant nog är att alla de som nu skriker och varnar om hyperinflation tystades i flera årtionden när ekonomin gick bra. Plötsligt har centralbankerna gett dem rätt.

Men inflation, eller rädsla för inflation, är det som säljer. Precis som att rädsla säljer när det kommer till nyhetsrapportering. Därför är det normalt för folk att fokusera på inflation, eftersom det är inflation det pratas om varje dag.

Men, man kan vända på det. Istället för att fokusera på faktumet att alla utom 23% av valutor försvinner kan man välja att fokusera på de valutor som faktiskt överlever.

Pengar kommer alltid finnas, i en eller annan form – annars kommer mänskligheten antagligen inte fortsätta existera.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto