Home > Dollarn fortsätter att dominera de finansiella marknaderna

Dollarn fortsätter att dominera de finansiella marknaderna

När pandemin nådde den utvecklade världen sjönk de finansiella marknaderna snabbt och plötsligt. Nedgången var så stark på aktiemarknaden att handeln var tvungen att stoppas flera dagar i rad.

Till följd av instabiliteten på de finansiella marknaderna öppnade Fed upp swappavtal för dollarn med andra stora centralbanker. Dessa avtal är fortfarande öppna, men behovet av USD har minskat då likviditeten snabbt löstes.

Fed:s reaktion genererade en massiv utförsäljning av dollarn på de finansiella marknaderna. Amerikanska aktier steg i taket, EURUSD steg från 1,07 till 1,20, guldet steg över 2 000 dollar och så vidare. Efter ett litet tag började folk prata om högre inflation, en lägre USD under lång tid och faktumet att den har förlorat sin dominanta roll på finansiella marknader.

Men verkligheten har visat det rakt motsatta. Det är inte bara så att dollarn inte har förlorat sin roll, den har till och med blivit ännu mer dominant.

USD – Den föredragna valutan för skuldemission

Ett mätvärde för att se en valutas roll i det internationella finansiella systemet har att göra med marknader med fast avkastning. När internationell skuld emitteras kan länder välja att göra det i sin egen lokala valuta eller i en annan valuta.

Risken är att regeringen och centralbanken kan sänka värdet på valutan om skulden emitteras i den lokala valutan. Länder väljer därför ofta att använda en annan valuta än sin egna när de emitterar skulder. När de gör det måste de se till så att det finns tillräckligt många investerare som är intresserade av de obligationer som landet vill sälja.

COVID-19 genererade en ny våg av skuldemissioner. Under 2020 har emittenter utanför USA sålt rekordmycket obligationer som är betecknade i USD. För att vara mer specifik har detta antal under 2020 redan överstigit alla andra år under det senaste årtiondet.

Därmed är det enkelt att argumentera för att dollarn inte bara har behållit sin status, men att dess roll på internationella finansiella marknader även har stärkts under krisen. Om vi tar en titt på andra kriser är detta exakt vad som har skett tidigare. Exempelvis under finanskrisen 2008-2009 steg dollarn skarpt då det fanns en stark efterfrågan från det internationella samfundet.

De skulder som emitteras i år måste betalas tillbaka i framtiden. Och gissa vilken valuta de måste betalas tillbaka i?

I USD.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.