Home > Dollarn går på knäna – Varför fortsätter USD att falla?

Dollarn går på knäna – Varför fortsätter USD att falla?

Efter en initial ökning i början av coronavirus-utbrottet har USD sedan dess konsekvent sjunkit.

Vad har förändrats, och varför spelar dollarn så stor roll för världens finansiella marknader? Kan denna trend snart komma att brytas?

Enormt ökad penningtillförsel i USA

Penningtillförsel och obalanser i efterfrågan kan förklara mycket av en valutas uppgång och fall. I detta fall överflödade Fed de finansiella marknaderna med dollar. Genom att starta upp kvantitativa lättnader tryckte de bokstavligt talat digitala pengar – siffror på bankkonton.

Och det gjorde andra centralbanker också, men det var bara ECB som tryckte mer euro än vad Fed tryckte dollar. Fed startade dock även upp swappavtal betecknade i USD med andra centralbanker. Detta innebar att mer USD än euro cirkulerade i det finansiella systemet under kort tid.

Den amerikanska finansiella expansionen bidrog till dollarns nedgång, och potentiellt till högre inflation. Som alltid anammade investerare en proaktiv ton och sålde USD då de förväntade sig högre inflation. Denna attityd förklarar delvis förflyttningen till råvaror som guld, silver och till och med trä.

Geopolitiska aspekter

Handelsavtalet mellan USA och Kina och de pågående förhandlingarna skapade viktiga flöden till det aktuella kontot. Underskottet började igen stiga efter en del förbättringar de senaste åren, vilket antyder att det finns en möjlig omstrukturering av centralbankernas valutareserver.

EU kom samman och utfärdade i ett historiskt ögonblick gemensam skuld. Detta visade sig vara banbrytande för investerares förtroende och ledde till mer likvida medel för euron. För att kunna köpa euro måste man givetvis sälja en annan valuta, och USD blev då det första bästa alternativet.

Negativ avkastning för statskassan

Sist men inte minst har statskassan nått negativa territorier och följer resten av den utvecklade världens signaler om en krympande aptit för amerikansk skuldsättning. Om investerare inte är villiga att köpa statsobligationer längre, eller om efterfrågan krymper bara litegrann, kommer pressen på USD fortsätta.

Det är bäst att se förändringarna för USD från ett makroekonomiskt perspektiv. Viktiga beslut från centralbanker tar tid att generera ekonomiska effekter.

Hittills pekar allt mot en fortsatt svag dollar.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.