Home > Dollarn stärks efter onsdagens Fed-beslut

Dollarn stärks efter onsdagens Fed-beslut

Dollarn handlas fortsatt starkare medan reaktionen i räntorna varit relativt begränsad efter Fed-beslutet på onsdagen att börja trappa ned QE3.

Europaräntorna stiger överlag i den inledande handeln på torsdagen, med tyska räntor 1-2 punkter upp. Den tvååriga amerikanska statsobligationen handlas på 0,34 procent, oförändrat från svensk stängning på onsdagen, medan tioåringen är 2 punkter upp på 2,89 procent.

Dollarn har stärkts cirka 1 cent till 1:368 mot euron från före Fed-beskedet. Mot yenen har dollarn stärkts till 104:00, efter att som högst ha varit uppe på 104:37, den starkaste nivån sedan oktober 2008.

Federal Reserve beslutade på onsdagen att dra ned de månatliga obligationsköpen med 10 miljarder dollar till 75 miljarder dollar per månad. Neddragningen fördelas jämnt mellan statsobligationer och bolånepapper (MBS).

FOMC bedömer att förbättringen i den ekonomiska aktiviteten och i arbetsmarknadsförhållandena tyder på en ökande underliggande styrka i den bredare ekonomin.

De gör samtidigt ett tillägg till sitt ”tröskelvärde” för arbetslösheten; centralbanken öppnar nu för att behålla nuvarande räntenivå väl efter att arbetslösheten har sjunkit under 6,5 procent, i synnerhet om inflationen fortsätter att ligga under kommitténs långsiktiga mål på 2 procent.

Fed-chefen Ben Bernanke sade vid en presskonferens att det är möjligt att Fed kan fortsätta att dra ned på tillgångsköpen vid varje möte nästa år om ekonomin visar fortsatta framsteg, men det är också möjligt att man ”hoppar över ett eller två möten” om inkommande data överraskar negativt. Han betonade också att QE-neddragningen inte är någon åtstramning av penningpolitiken.

SEB skriver i sitt morgonbrev att i ett ”normalläge” hade nuvarande konjunkturutveckling med tillväxt flera år över trend borgat för stramare penningpolitik. Men fortsatt lågt resursutnyttjande och inflation gör läget annorlunda och det är troligt att tröskelvärdet för arbetslösheten kommer att sänkas, och styrräntan höjs tidigast under andra halvåret 2015.

Credit Suisse skriver i en kommentar att Fed lade till en ”duvaktig spin” till beskedet genom försäkringen om att de sannolikt kan fortsätta hålla styrräntan exceptionellt låg även efter att arbetslösheten sjunkit under tröskelvärdet på 6,5 procent.

Ben Bernanke indikerade att Fed förväntar sig att dra ned på tillgångsköpen i en takt om 10 miljarder dollar vid varje FOMC-möte om inte ekonomin visar en överraskande svaghet eller styrka. Samtidigt betonade han att tillgångsköpen inte ligger på en förutbestämd bana.

Det är en trevlig tanke att nu när det första steget tagits på taperingbanan, så är FOMC nu inne på en jämn väg på 10 miljarder per möte mot ett slut av QE3 någon gång i slutet av 2014.

”Men realiteten är att nästa år kommer bli rätt mycket skakigare. De ekonomiska förhållanden som skulle tillåta FOMC att dra ned QE3 lugnt är samma förhållanden som kan tänkas orsaka en del spänningar mellan Fed ackommoderande intentioner och marknadens förväntningar om räntehöjningar”, skriver Credit Suisse.

Svenska räntor stiger 1-2 punkter, samtidigt som kronan tappat 3 öre mot dollarn och stärkts 1 öre mot euron.

På torsdagens agenda står för europeisk del brittisk detaljhandel i november, som antas ha stigit med 0,3 procent jämfört med föregående månad.

Från USA kommer nyanmälda arbetslösa, som väntas ha minskat med 33.000 till 335.000 i förra veckan. Försäljningen av befintliga bostäder väntas ha minskat med 2,0 procent jämfört med föregående månad, medan Philadelphia Fed index antas ha stigit till 10,0 i december från 6,5 i november, enligt Bloomberg News prognosenkäter.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto