Home > Dollarn (USD/SEK) har nått försvarszon

Dollarn (USD/SEK) har nått försvarszon

Dollarn (USD/SEK) har fortsatt att försvagas och har nu nått stödområdet vid 5,80-6,15 SEK.
Ur det tekniska perspektivet är detta intervall av relevans då det historiskt gett stöd för trendskifte. Även huvud-skuldra-formationen som bildades under dollarns förstärkning under 2010 (med säljsignal i september 2010 och avstämning slutet på november) kan tekniskt anses vara fullbordad kring 6 kr.

Intressant är (som tidigare nämnt) även korrelationen till VIX (volatilitetsindex), där vi ofta ser en dollarförstärkning när oron tilltar på marknaden. Här såg vi bland annat kraftiga reaktioner och en förstärkning av dollarn under hösten 2008 och vid slutet av 2009, detta i samband med att VIX befunnit sig vid nivåer kring 15 (som historiskt i övrigt gett flera lågpunkter vid 10-15). Återigen handlas USD/SEK i nivåer med 2008, innan finanskrisen bröt ut. Vi ser även att VIX befinner sig på liknande nivåer.

Vad ska då trigga en dollarförstärkning?

Oro på marknaden kan ge korta och snabba reaktioner uppåt, men för en mer stadigvarande uppgång behövs tyngre åtgärder i den reala ekonomin, framförallt räntehöjningar.
Federal Reserve (den amerikanska centralbanken) har nyligen signalerat för att styrräntan ska ligga nära noll ytterligare en tid, detta senast förra veckan då vi fick se marknaden svara med att sänka en redan svag dollar med ca 10 öre.

Även om priset är av psykologisk/historisk relevans är tiden en viktig aspekt där signalerna från den reala ekonomin behöver komma på plats (vilket kan ta några månader i anspråk). Här har den amerikanska centralbanken makten i sina händer vad gäller program för statsobligationsköp och räntehöjningar, åtgärder som kommer att vara avgörande för dollarns framtid. Förutsatt att dessa inte ligger allt för långt fram eller skjuts på (p.g.a. USA:S sargade ekonomi) finns goda möjligheter för formandet av en botten och en mer attraktiv dollar.

 

Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto