Home > Dollarn (USD/SEK): Välsynkad motattack i ett första test

Dollarn (USD/SEK): Välsynkad motattack i ett första test

I dollarns försvagning nåddes det viktiga spannet vid 5,80-6,15 (med vikt på 6 kronor) som snabbt gav en ordentlig motreaktion/dollarförstärkning. I föregående analys (USD/SEK har nått försvarszon) belystes detta område och jag nämnde att flera tekniska signaler låg synkroniserade och indikerade att korta och snabba ryck uppåt kunde vara att vänta.

Vad vi nu fått se var sjunkande råvarupriser och en tilltagande marknadsoro (se VIX-indikatorn) som sammanföll väl med dollarns kritiska nivåer. Detta resulterade i en kraftig reaktion där dollarn stärktes (VIX upp mellan 30-40%) med nästan 5% mot kronan på några få dagar.

Från föregående analys nämndes även att tyngre signaler och åtgärder från den reala ekonomin/centralbanken (eller kraftig oro) bör komma på sin plats för att hålla uppe en stadigvarande förstärkning av dollarn. Dollarns reaktion var stark men naturlig där marknaden visade ett intresse för att köra upp den en bit, men då trenden fortfarande är ned (och inget annat är bevisat kan dessa ryck ses som tillfälliga.

I detta första ryck vände dollarn vid 6,24 där dels ett trendtak och MA50 möter upp (strax över). Vid fortsatta uppgångar finns de första  motstånden vid ca 6,30 och 6,35 kronor. Det viktigaste motståndet finns vid ca 6,50 och det är först vid en etablering däröver ett verkligt styrkebesked är på plats och det kan talas om en möjlig trendvändning.

Reaktionen är att se som naturlig och vid en stabilisering av marknaden (oro/råvarupriser etc) ska man inte vara främmande för att dollarn snart är tillbaka vid 6 kronor (och troligen även under), där den kan komma att handlas fram och tillbaka en tid innan en definitiv riktning tar vid (se exempelvis bottenformationen i slutet på 2009).

 

 

 

Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto