Home > Dow Jones på väg mot starkt motstånd

Dow Jones på väg mot starkt motstånd

Dow Jones inledde fredagen med ett positivt gap. Köparna gjorde försök att punktera motståndet 12261, men föll tillbaka. Index stängde på 12221 vilket motsvarade en uppgång med 0,42 procent. Index har nu endast stängt på minus 1 dag och de senaste 7 och har avancerat 5,7 procent. Fredagens stapel lämnar en svans på ovansidan viken indikerar en viss oro bland köparna.

I förra analysen skrev jag: ”Etablerar sig kursstaplarna ovanför MA-20 är sannolikheten stor att index kommer använda denna nivå som stöd för fortsatt uppgång.”

Detta är nu ett faktum och kursen befinner sig 1,4 procent ovan MA-20 och MA-50 som sammanfaller med varandra.

Primärtrenden
Den långa trend (från ett till flera år) som jag definierar med hjälp av MA-200 pekar fortfarande upp. När vi zoomar ut diagrammet ser vi att årets nedgång på 5,6 procent endast bildat ett hack i kurvan.

Sekundärtrenden
Den medelånga trenden (från några veckor till månader) har avtagit och MA-50 ligger i ett horisontellt läge. En etablering ovan 12885 innebär att vi skulle få en ny höge toppen och därav ett trendskifte på medellång sikt. I torsdags gjorde köparna ett lyckat försök att bryta trendkanalens tak, där MACD histogrammen konvergerade med prisutvecklingen.

Tertiärtrenden
Den korta trenden (från någon dag till några veckor) pekar tydligt upp. Förra veckans starka uppgång har inneburit att kursen nu befinner sig strax under 12285. Denna nivå kommer utgöra ett viktigt motstånd under dagen.

Slutsats
Inför dagen kan den svaga avslutningen under fredagen komma att prägla inledningen. Svansen på kursstaplens ovansida och motstånden kan kan locka till sig säljarna initialt. En etablering ovan 12885 skulle effektuera en köpsignal. Det kortsiktiga sentimentet skulle då stärkas och ge köparna självförtroende att avancera mot 12400-nivån.

Stöd- och motståndsnivåer:
Stöd: 12043 / 11986 / 11806
Motstånd: 12885 / 12392

Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto