Home > Draghi redo att agera med OMT-program

Draghi redo att agera med OMT-program

Det sade ECB-chefen Mario Draghi vid en presskonferens på torsdagen.

”Vi är redo att genomföra” OMT ”vilket kommer att hjälpa till att undvika extrema scenarier”, sade han.

Han räknade upp många förbättringar sedan tillkännagivandet av OMT-programmet. Utländska investerare återvänder till euroområdet, till exempel amerikanska
penningmarknadsfonder, utlåningen skiftar från säkra till mer osäkra motparter, Irland och Portugal har kunnat emittera obligationer, Spanien och Italiens finansiering är nästan klar för det här året.

Mario Draghi sade att det är upp till Spanien att bestämma om landet vill ha nödlån.

Han sade att ECB inte kan ge försäkringar i förväg till Spanien att man kommer att aktivera OMT-programmet. Ett villkor är att Spanien först söker om nödlån
från ESM med vidhängande ekonomiskt anpassningsprogram. Men det sker inte automatiskt sedan att ECB aktiverar OMT.

Onsdagens godkännande i Grekland av strukturreformer är ett stort framsteg, sade Mario Draghi vidare, men han påminde om att omröstningen om budgeten kommer att ske på söndag, inför eurogruppens möte på måndagen.

Han sade också att han inte är nöjd med finansieringsförhållandena i euroområdet på grund av fragmenteringen. Man ska inte bara titta på spreadarna, sade ECB-chefen.

Ju snabbare Spanien och Italien genomför strukturreformer, desto snabbare återvänder normala finansieringsförhållanden i Europa, sade Mario Draghi.

På det senaste året har betydande framsteg gjorts, men arbetet är inte alls avslutat. Dessa reformer måste genomföras och kommer att leda till välstånd i dessa länder.

På en fråga om ECB diskuterade en räntesänkning idag svarade han att de, som alltid, diskuterade alla tillgängliga instrument i penningpolitiken och att de beslutade att hålla räntan oförändrad. De har inte diskuterat vad de tänker göra nästa år.

Mario Draghi ville inte kommentera marknadsförväntningar om en räntesänkning i december. Han sade att OMT inte kan startas utan att villkoren uppfylls, även i ett extremt scenario.

ECB-chefen konstaterade att penningpolitiken är mycket ackommoderande.

På en fråga om timing för exit från nuvarande policy svarade han att ECB för närvarande inte ser anledning att ändra på sin penningpolitiska hållning för att uppnå prisstabilitet på medellång sikt.

Han sade vidare att uppgången i guldpriset inte beror på OMT-programmet. Det är felaktigt att läsa in framtida inflationsförväntningar i förändringar av en enda
tillgångsgrupp.

Han sade att effekten av ECB:s misstag att ge en alltför generös behandling av spanska statsskuldsväxlar, när kommersiella banker har använt dem som lån, är
noll. De utreder nu frågan, sade han och tillade att omfattningen är 10 miljarder euro och inte 80 miljarder euro som uppgetts på annat håll.

ECB-chefen sade att det inte är centralbankerna som ska bestämma om vinster från grekiska obligationer som löper ut ska överföras till Grekland. Vinsterna samlas
hos de nationella bankerna i euroområdet som sedan överför dem till regeringarna, och sedan får de bestämma vad som ska göras med dessa pengar.

Han upprepade också att det är förbjudet för centralbankerna att ägna sig åt monetär finansiering.

På en fråga om treårsreporna och att Commerzbank uppgett att de vill lämna tillbaka det långa lånet sade han att det inte oroade honom och det är ett tecken på att den ökade likviditeten inte driver på inflationen.

Men han visste inte varför Commerzbank inte behövde pengar, det vara antingen för att det inte finns efterfrågan eller för att banken är rädd för att låna ut.

Han sade också att ECB kommer att introducera en ny serie av sedlar. Det kommer att ske stegvis från maj 2013. Gamla sedlar kommer att fasas ut men kommer att alltid att kunna bytas ut mot nya sedlar hos centralbanker i euroområdet.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto