Home > Duvaktiga ECB-konton – En kalldusch för europeiska tjurar

Duvaktiga ECB-konton – En kalldusch för europeiska tjurar

Förra fredagen tog ECB:s konton (motsvarigheten till den amerikanska centralbankens minuter) marknaderna med storm. En duvaktig ton räckte för att få Euron att minska mot slutet av veckan. Detta kom som en kalldusch för europeiska tjurar, framförallt då Euron köptes och såldes med en hausseartad ton tack vare möjligheterna med en kommande finansiell union efter det fransk-tyska förslaget som gjordes offentligt på måndagen.

Dessa konton hänvisar till det möte som ägde rum den 29:e till 30:e april i år. Utöver de duvaktiga rubrikerna höjde ECB ett varnande finger angående finansiell dominans. Mer specifikt är ECB oroade över att europeiska myndigheter uppmuntras till oansvarigt beteende efter stora ingrepp på statsobligationer.

Oro över TLTRO-III-programmet

En annan oro för ECB är de nya TLTRO-villkoren (Targeted Long-Term Refinancing Operations) kan ge incitament till banker att undvika att låna ut medel till ekonomin och befolkningen. Mer specifikt har TLTRO-III:s minimumränta sänkts med 50 baspunkter under Deposit Facility Rate (DFR), och ECB är oroade att bankerna, när de fått tag på medel, kommer undvika att utöka utlåningen till den privata sektorn och istället satsar dem i DFR.

Detta är givetvis bara ett bekymmer, men oavsett vilket har beslutet fattats och genomförts av banken. Det ultimata målet är likviditet och i slutändan rörelse i en begränsad cirkel.

Kontona upprepade även att HICP-inflationen blir lägre och lägre. Faktum är att den nådde 0,4% i april, från 0,7% i mars. Oron om deflation fortsätter att sätta press på ECB:s framtida beslut.

Allt sammantaget uppskattade inte Euron detta budskap och köptes och såldes därför med en duvaktig ton under resten av dagen. EURUSD, som köptes och såldes så högt som 1,1009 på torsdagen, föll under 1,09 sent på fredagen. Detta sågs även på andra par (exempelvis EURJPY).

Osäkerheten om hur lång den rådande hälsokrisen kommer vara gör det svårt för centralbankerna att på ett korrekt sätt skapa prognoser för framtida ekonomiska villkor, så att de kan använda lämpliga verktyg för monetära policybeslut. Till följd av detta är det bäst för investerare att tolta centralbankernas kommunikation i relation till hur det går med coronakrisen.

När pandemin är över kommer alla ha lättare att förstå villkoren för den finansiella marknaden – och det gäller både för centralbankerna och för investerare.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto