Home > Duvorna har övertaget inom ECB, exitbesked dröjer enligt Commerzbank.

Duvorna har övertaget inom ECB, exitbesked dröjer enligt Commerzbank.

En del ECB-ledamöter har blivit mer högljudda om behovet av en normalisering av penningpolitiken, men duvorna är fortsatt i majoritet i rådet. Deras tvivel om uthålligheten i inflationsuppgången kommer troligen inte att försvinna kommande månader. I sommar, när ECB står inför viktiga beslut, kommer dessutom duvornas ställning stärkas i och med de roterande rösterna i rådet.

Det skriver Commerzbank i ett marknadsbrev.

”En senare snarare än en tidigare exit från den expansiva penningpolitiken förefaller därmed mer sannolikt för oss av detta skäl”, skriver Commerzbank.

QE-programmet löper till årsskiftet och en räntehöjning är i någon mer betydande omfattning inprisad av marknaden först för den senare delen av 2018.

Commerzbank noterar dock att flera rådsledamöter efter uppgången i inflationstakten lyft fram behovet av en diskussion om en exit från den expansiva policyn.

Yves Mersch har varit mer försiktig och velat ta bort sannolikheten för en ny sänkning medan ledamöter som Jens Weidmann, Klaas Knot och Sabine Lautenschläger indikerat ett behov att lätta på gaspedalen.

Men även om hökarna hörs mer bör man inte missledas av detta, duvorna är fortsatt i majoritet enligt Commerzbanks bedömning utifrån anföranden de senaste åren.

Duvornas vikt blir också än tydligare då de kan räkna in chefen Mario Draghi, vicechefen Vitor Constancio, direktionsledamöterna Benoit Coeure och Peter Praet samt centralbankscheferna i Frankrike, Italien och Spanien.

”Därmed har duvorna mycket mer tyngd vad gäller kvantitet och kvalitet när de argumenterar för att utan en betydande penningpolitisk ackommodering så kan en återgång så snart som möjligt och uthålligt för inflationen till något under 2 procent troligen inte uppnås”, skriver Commerzbank.

De framhåller också att det är inkommande data som fäller avgörandet för förändringar i ECB:s hållning.

Kort före annonseringen av QE-programmet i början av 2015 sänkte ECB sina tillväxt- och inflationsprognoser betydligt, medan de i slutet på 2015 bara ändrade prognoser marginellt, vilket ledde till ett åtgärdspaket som inte levde upp till marknadens förväntningar.

När de senast höjde räntan, under 2011, var duvorna knappast färre än i dag, men den avgörande faktorn bakom det senare kritiserade beslutet var betydligt högre inflationsprognoser och inflationsförväntningar.

Senast i sommar kommer ECB att behöva bestämma kursen för 2018, då deras nuvarande QE-program löper ut i slutet av 2017. Commerzbank tror att de då kommer att hålla fast vid sitt scenario om en dämpad uppgång i kärninflationen, trots att den totala inflationen kan ligga högre än prognos under sommaren. Tillväxten väntas vara som väntat, men duvorna kommer att vara rädda för att signaler om en tidig exit ska leda till en kraftig ränteuppgång.

Då kommer även duvorna ha en större majoritet i rådet på grund av det roterande schemat sedan Litauen gick med 2015. Samtliga direktionsledamöter har ständig rösträtt medan fyra av de fem största ekonomierna har rösträtt vid varje möte. Resterande 14 länder får dela på elva röstberättigade platser.

”Duvorna i rådet kommer troligen argumentera för att uppgången i kärninflationen till en nivå klart över 1 procent ännu inte är skönjbar i sommar och att en mycket betydande penningpolitisk stimulans fortsatt kommer att behövas för att centralbanken ska nå sitt mål”, skriver Commerzbank.

Bild: "Hawk-o-meter" för ECB enligt Commerzbank
Bild: ”Hawk-o-meter” för ECB enligt Commerzbank

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto