Home > ECB: Ännu inte synlig uppåttrend i inflationen.

ECB: Ännu inte synlig uppåttrend i inflationen.

ECB-rådet var samstämmigt i att det ännu inte ”syns någon klar uppåttrend i inflationen”.

Det framgår i protokollet från ECB:s penningpolitiska möte den 20 till 21 juli. Då lämnade ECB den penningpolitiska hållningen oförändrad.

Beslutsfattarna ville se ytterligare analys av ”den tvetydiga utvecklingen i de långsiktiga inflationsförväntningarna beroende på om de är enkät- eller marknadsbaserade”, står det i protokollet.

Uppfattningen om att inflationstakten ska röra sig uppåt under kommande år, när stimulanserna arbetar sig igenom systemet till företag och hushåll, låg kvar.

Överlag delades synen om att rådet behöver agera vid behov för att nå sitt mål och att alla möjliga instrument inom mandatet ska kunna användas.

”I nuvarande läge med förhöjd osäkerhet och en fortsatt hög nivå av ekonomisk svaghet samt svag löne- och pristryck behövs ytterligare diskussion kring lönetrend, inflationsförväntningar, penningpolitikens riktning på medellång sikt och tidshorisonten som en väldigt ackommoderande penningpolitisk stans fortsatt behövs”, framkom i protokollet där det även framhölls att den osäkra miljön gör det viktigt att ”väldigt nära bevaka” den ekonomiska och finansiella utvecklingen.

Den breda uppfattningen bland ledamöterna var att Brexit-omröstningen inte bör ses som underlag för spekulationer om ytterligare stimulanser.

”Försiktig optimism uttrycktes över den ekonomiska situationen i euroområdet och effektiviteten i ECB:s penningpolitiska åtgärder, som också har bidragit till den hittills rätt lugna reaktionen på finansmarknaderna efter den brittiska folkomröstningen”, stod det vidare med tillägget att centralbankers beredskap med ytterligare likviditet vid behov ”har hjälpt till att dämpa stress på marknaden”.

Det bestämdes också vid mötet om att det var för tidigt att diskutera några eventuella åtgärder ”i detta läge” till följd av Brexit.

Det noterades under mötet att euroområdets bankers aktiekurser efter Brexit-omröstningen. Utöver direkt inverkan från valresultatet ”reflekterar det även den fortsatt underliggande svagheten i bankers lönsamhet” till följd av en förlängd period med svag tillväxt och låga räntor.

”En lämplig policy med åtgärder behövs fås på plats för att adressera den svaga lönsamheten och den fortsatt strukturella svagheten inom euroområdets banksystem”, var vidare ett av budskapen i protokollet.

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto