Home > ECB ”avgörande” att behålla penningpolitisk stimulans.

ECB ”avgörande” att behålla penningpolitisk stimulans.

ECB-rådet ansåg att det var ”avgörande” att behålla den penningpolitiska stimulansen och att inflationsbanan speglar marknadens stimulansförväntningar.

Det framgår i protokollet från ECB:s penningpolitiska möte den 8 september. Då lämnade ECB den penningpolitiska hållningen oförändrad.

I protokollet står att ”den väntade banan för inflationen var villkorad av exceptionellt stöttande finansiella förhållanden, som i stor utsträckning speglade den nuvarande ackommoderande penningpolitiska hållningen och de rådande förväntningarna om den framtida kursen för penningpolitiken”.

Enligt beslutsfattande var det därför av ”avgörande vikt att behålla den mycket omfattande graden av penningpolitiskt stöd som var inbäddad i tjänstemännens prognoser”.

Vidare framkom uppmaningar om att rådet inte på ett otillbörligt sätt skulle låta sig påverkas av finansmarknadernas förväntningar.

Beslutsfattarna ansåg att det var alltför tidigt att säga att de förväntade negativa effekter på tillväxten var överdrivna efter det brittiska beslutet att lämna EU.

”Det finns fortsatt en risk för att starkare effekter på nedsidan av det brittiska beslutet att lämna EU vid någon punkt kan manifestera sig”, står det i protokollet.

Beniot Coeure, ledamot av ECB:s direktion, noterade att utlåningsräntorna för vissa statsobligationer hade avvikit från ECB:s styrräntor, vilket belyste en ökande brist på vissa obligationer.

”Den nuvarande konstellationen av räntor utgör tilltagande utmaningar för implementering i framtiden” för tillgångsköpsprogrammet, enligt direktionsledamoten.

Peter Praet, även han direktionsledamot, sade att ”underliggande pristryck saknade fortsatt ett övertygande uppåttryck och fortsatte att vara en pågående källa till oro”.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto