Home > ECB betonar effekterna av negativ ränta

ECB betonar effekterna av negativ ränta

Den europeiska centralbanken (ECB) är en av de banker som följs mest noga av alla centralbanker i världen. De möter fler utmaningar än många andra då Euro-området saknar gemensamma finansiella institutioner.

Dessutom använder ECB nationella centralbanker för att implementera sina beslut, men skillnaderna mellan ekonomierna är enorma. Ändå används samma policy för Tyskland som för Grekland, trots att de möter helt olika ekonomiska villkor.

September i år blir ett år sedan ECB senast ändrade sina räntor. När man pratar om räntor är det inte alla investerare som vet att ECB sätter tre räntor, inte bara en. Men det alla pratar om är att ECB håller sina räntor negativa – fast det är inte sant. Bara en av dem ligger under noll.

Positiva effekter från negativ ränta på ECB:s inlåningsfacilitet

Den ränta som är viktig för de flesta finansiella marknaderna är inlåningsfaciliteten. Detta är den ränta som bankerna använder när de gör inlåningar med Euro-systemet. Senast denna sänktes var i september 2019, och den har varit negativ sedan 2014. Med andra ord har ECB hållit inlåningsfaciliteten negativ i sex år nu, och just nu ligger den på -0,5%.

En ny rapport av ECB visar vad de hittills har lärt sig från detta. Ha i åtanke att negativ ränta är något nytt inom penningpolitiken, och alla centralbanker är inte djärva nog att använda sig av det. Vissa har gjort det men har inte uppskattat effekterna (exempelvis de norra medlemsländerna i EU), och vissa andra ser ingen direkt fara med det (exempelvis Schweiz och Japan).

ECB har lärt sig att negativ ränta leder till högre risktagande av bankerna. I och med det stöttar bankerna investeringar och även sysselsättning.

Men det finns en hake, och den haken har använts av Fed när de har blivit tillfrågade om de kommer börja använda sig av negativ federal ränta. Fed:s svar har varit att de inte anser att det vore smart för den amerikanska penningpolitiken då de positiva effekterna endast blir uppenbara under ekonomisk expansion.

Med andra ord har ECB dragit slutsatser om negativ ränta på inlåningsfaciliteten baserat på en period då Euro-området upplevde ekonomisk tillväxt.

Det verkliga testet äger rum här och nu. Lågkonjunkturen som har orsakats av coronavirus-pandemin har bara börjat, och ECB:s teori om de positiva effekterna av negativ ränta kommer verkligen att testas.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto