Home > ECB förlänger, men drar ner QE-programmet.

ECB förlänger, men drar ner QE-programmet.

Europeiska centralbankens råd beslutade vid torsdagens möte att lämna räntorna oförändrade.

Styrräntan – lägsta anbudsräntan vid refinansieringsförfarandet – ligger därmed kvar på 0,00 procent. Depositräntan lämnades oförändrad till -0,40 procent.

Det meddelade ECB vid en telefonkonferens.

I Bloomberg News enkät väntade sig samtliga 54 bedömare att ECB skulle lämna depositräntan oförändrad. Samtliga spådde även oförändrad refinansierings- och utlåningsränta.

Refinansieringsräntan ändrades senast den 10 mars 2016, då den sänktes med 5 punkter till 0,00 procent. Depositräntan ändrades också senast den 10 mars 2016, då den sänktes med 10 punkter till -0,40 procent.

ECB meddelar vidare att styrräntorna kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer eller lägre under en utdragen period och klart längre än programmet för tillgångsköp.

Programmet för tillgångsköp ska fortsätta att uppgå till 80 miljarder euro per månad fram till mars 2017. Därefter från april 2017 till december 2017, och i varje fall till dess att det syns en uthållig justering av inflationsbanan som är förenlig med ECB:s inflationsmål, kommer de måntliga köpen att dras ned till 60 miljarder euro.

Tidigare uppgavs tillgångsköpen löpa fram till mars 2017.

”Om utsikterna under denna period skulle bli mindre gynnsamma eller om de finansiella förhållandena inte skulle vara förenliga med ytterligare framsteg mot en uthållig anpassning av inflationsbanan, så avser rådet att öka programmet vad gäller storlek och/eller tidsperiod”, skriver ECB.

ECB tillägger att de även kommer att göra vissa förändringar i parametrarna vad gäller QE-programmet för att säkra en fortsatt smidig implementering.

I Bloomberg News enkät bland 53 bedömare väntade sig 43 att QE-programmet skulle förlängas bortom mars 2017, varav 34 i oförändrad takt, åtta i minskad takt och en i utökad takt.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto