Home > ECB förväntas meddela om ytterligare lättnader på torsdag

ECB förväntas meddela om ytterligare lättnader på torsdag

Den europeiska centralbankens (ECB) beslut på torsdag ses fram emot av finansiella marknader. Medan de redan har genomfört framgångsrika åtgärder när det kommer till utlåningar som svar på coronavirus-krisen förväntas ECB genomföra ytterligare lättnadsåtgärder i sin penningpolitik.

Det finns uppmuntrande tecken när det kommer till belåningsaktivitet i Euro-området som antagligen kommer få ECB att vara mer optimistiska. Mars och april såg en ökad belåning i flera länder, och inte bara vad gäller kortsiktiga lån utan även längre banklån.

Makroekonomiska prognoser lär dock visa på en sammandragning av GDP och dålig ekonomisk tillväxt under resten av året.

Alternativ för ECB

ECB förväntas öka PEPP-programmet med ytterligare 500 biljoner EUR. Programmet är redan aktivt och håller en stadig takt, men med denna nya ökning når de kvantitativa lättnadsåtgärderna en takt som är menad att ytterligare tillhandahålla företag med likviditet.

ECB kan komma att överraska marknaderna genom att utannonsera återinvesteringen av PEPP-avkastning under en begränsad tid, vilket öppnar dörrarna för förändringar av kapitalnycklar. Dessutom förväntar sig vissa marknadsdeltagare att ECB kommer börja köpa ”fallna änglar”, vilket innebär konsekvenser för italienska företag och värderingar vid händelse av framtida nedgraderingar.

Det förväntas även att ECB:s Christine Lagarde kommer ställa sig bakom EU:s nya fond, Next-Generation, som utannonserades förra veckan. Ett starkt stöd från ECB för detta gemensamma projekt över hela Europa kan bli viktigt för valutans prestation under resten av året.

ECB kommer även antagligen adressera den tyska författningsdomstolens beslut som skapade så mycket förvirring för cirka en månad sedan. Detta är den första presskonferensen efter att domstolen i Karlsruhe bedömde att ECB:s APP-program bröt mot konstitutionen. Lagarde kommer få frågor angående ECB:s svar på detta beslut.

Allt sammantaget kan vi förvänta oss större instabilitet än vanligt för Euron. Euron ligger inför torsdagens event högre än vanligt, och EURUSD inleder veckan över 1,11 och EURJPY har problem vid 120.

Som alltid handlar en växlingskurs om båda valutorna, inte bara en av dem, men denna vecka har chansen att spela stor roll för Euron. Under ekonomiska kriser vet inte investerare hur den övergripande reaktionen kommer se ut efter centralbankernas beslut.

Exempelvis förväntas ECB att genomföra ytterligare lättnadsåtgärder, men om marknaden tolkar detta som stimulans för Euro-området kan påverkan på den gemensamma valutan bli det motsatta i relation till alla förväntningar.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto