Home > ECB genomför fler lättnader än Fed – och det ser ut att fortsätta

ECB genomför fler lättnader än Fed – och det ser ut att fortsätta

Detta är en viktig vecka för finansiella marknader på många sätt. Utöver det amerikanska presidentvalet som har ägt rubrikerna (och ansvarat för marknadernas volatilitet) de senaste månaderna, har tre stora centralbanker levererat eller förbereder sig på att leverera sina penningpolitiska beslut.

Hittills har Australiens centralbank genomfört fler lättnader, vilket skedde på tisdagen. De utökade sitt program för kvantitativa lättnader och sänkte räntan ännu mer. Imorgon kommer Storbritanniens centralbank och Fed leverera sina utlåtanden. När det kommer till Storbritanniens centralbank förväntar sig marknaden fler lättnader på cirka 150 till 200 miljarder GBP. Fed kan mycket väl genomföra fler lättnader också, men hittills har de inte antytt det ena eller det andra.

ECB lutar åt den japanska hållningen

Diagrammet ovan visar hur långt olika centralbanker har gått under coronavirus-pandemin. Konsensus finns mellan centralbankerna att program för kvantitativa lättnader är effektiva inom penningpolitiken, åtminstone mer effektiva än att sänka räntorna till under noll.

Den första reaktionen på krisen från alla centralbanker i den utvecklade världen var att sänka räntorna till noll, eller väldigt nära noll. De som redan hade negativ ränta (det vill säga ECB) började med kvantitativa lättnader och andra former av lättnader (exempelvis i form av det som kallas ”forward guidance”).

På ett eller annat sätt har alla dessa centralbanker använt sig av kvantitativa lättnader. Processen fungerar genom att centralbanken köper landets egna statsobligationer (det vill säga skulder) för att sänka avkastningen. Genom att göra det närmar sig ECB Japans centralbank om man jämför hur stor andel av centralbankernas köp av värdepapper eller skuld som har utfärdats av den egna regeringen under pandemin.

ECB köper ännu mer än Fed (71% jämfört med 57%) och ser ut att snart överstiga BOJ. Förra veckan antydde ECB att de skulle genomföra fler penningpolitiska lättnader i Euro-området. ECB:s inlåningsfacilitet ligger dock redan i negativa territorier och har gjort det i flera år nu. Det mest effektiva sättet att genomföra lättnader är därför att göra bankernas obligationer, men även nya obligationer som har utfärdats av EU-kommissionen (det vill säga SURE-obligationer).

Om så blir fallet kan ECB närma sig att bli den centralbank som har köpt störst andel skuld under pandemin. Med tanke på att många länder i Europa just nu är nedstängda på grund av den andra vågen verkar det inte som att ECB har några andra alternativ.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto