Home > ECB: I huvudsak cykliska faktorer bakom låg inflation.

ECB: I huvudsak cykliska faktorer bakom låg inflation.

Det är i huvudsak cykliska faktorer som ligger bakom att inflationen har varit oväntat låg i stora delar av den utvecklade världen sedan 2012.

Det är slutsatsen i en rapport författad av ECB-ekonomerna Matteo Ciccarelli och Chiara Osbat som publicerades på onsdagen.

I rapporten undersöker ekonomerna orsaker till och konsekvenser av den låga inflationen sedan 2012 och analyserar huruvida penningpolitiken har varit framgångsrik med att dämpa de risker som kan associeras med låg inflation.

”Rapporten finner att den saknade inflationen främst berodde å cykliska faktorer – inhemska i den inledande fasen och globala i den senare fasen – och att Phillips-kurvan fortsatt är ett användbart verktyg för att förstå inflationsdynamiken under perioden i fråga”, skriver ekonomerna.

De konstaterar att en följd av negativa chocker dämpade inflationen under en förlängd period, och det finns bevis för en ökad persistens i inflationen och en nedgång i trendinflationstakten – något som i allt högre grad påverkade långsiktiga inflationsförväntningar.

”Detta kan ha signalerat osäkerhet över effektiviteten i de okonventionella penningpolitiska åtgärderna, men allmänhetens förtroende för ECB:s åtagande att hålla den årliga takten för HIKP-inflationen under men nära 2 procent har förblivit intakt”, skriver ECB-ekonomerna i rapporten.

Ekonomernas slutsats är att okonventionella penningpolitiska åtgärder är effektiva för att mildra nedåtrisker mot prisstabiliteten, dämpa risken för att inflationsförväntningarna ska släppa förankringen och för att öka den aggregerade efterfrågan.

Ekonomerna noterar att allt mer litteratur tar upp möjliga strukturella förändringar, som demografi och teknologi, som skulle kunna vara en faktor bakom en sjunkande trendinflation. Men enligt rapporten är det ändå snarare cykliska faktorer som är förklaringen.

Globala chocker och råvarupriser var de viktigaste drivkrafterna bakom disinflationen, men efter 2012 har även inhemska drivkrafter varit mycket viktiga. I euroområdet, och vissa länder i euroområdet, där de lediga resurserna på arbetsmarknaden har varit stora och långvariga, har inflationens känslighet för svagheter i ekonomin (ekonomic slack) ökat.

Ekonomerna konstaterar vidare att de viktigaste potentiella konsekvenserna av låg inflation är att den riskerar att bli självgenererande via tre kanaler: avförankring av inflationsförväntningar, konkurrens och skulddeflation.

De noterar att vissa empiriska studier antyder att potentiella risker för avförankring av inflationsförväntningarna kan ha uppstått 2014, efter en lång period med låg inflation och med en ränta vid nollrestriktionen.

”Detta är konsistent med sjunkande indikatorer för trendinflationen, rönen om att de disinflationistiska chockerna har varit såväl globala som inhemska, och bevis för en ökad skärningspunkt i Phillipskurvan i euroområdet”, skriver ekonomerna.

De konstaterar att okonventionella metoder, som framåtblickande guidning och tillgångsköp är effektiva för att mildra nedåtrisker mot prisstabilitet, dämpa risken för avförankring och för att expandera aggregerad efterfrågan.

Enligt ekonomerna kan också växelkurskanalen vara kraftfull, även om det är svårt att exakt värdera hur effektiv den är.

”Den är särskilt stor när växelkursen ändras av penningpolitiska chocker, såväl konventionella som okonventionella”, skriver ekonomerna.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
EU
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto