Home > ECB kapar styrräntan men gjorde investerare besvikna

ECB kapar styrräntan men gjorde investerare besvikna

Under gårdagens presskonferens presenterade den europeiska centralbankens ordförande Mario Draghi tre pelare för ”Finanspolitiskt fördrag”. Han betonade också att ECB inte kommer att använda sig av kvantitativa lättnader och inte heller köpa obegränsade mängder av europeiska obligationer. Euron föll under 1,33 nivån efter de nedslående kommentarerna.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend down down down down no down
Veckotrend down down down down down down
Motstånd 1.3550 1.6000 80.20 0.9775 1.0750 0.8830
1.3460 1.5890 79.50 0.9460 1.0450 0.8760
1.3370 1.5780 78.70 0.9330 1.0340 0.8660
Stöd 1.3260 1.5560 76.55 0.9065 1.0050 0.8460
1.3210 1.5420 75.56 0.8920 0.9660 0.8400
1.3145 1.5270 0.8760 0.9385 0.8355

Ekonominyheter

USD – Offentliggörande av amerikansk statistik gick obemärkt förbi

Allas ögon är riktade mot Europa idag, med det europeiska ekonomiska toppmötet i Bryssel. Igår överskuggades den veckovisa arbetslöshetsrapporten av ECB: s presskonferens. Statistiken visade 381000 nya förlorade jobb på en förväntad siffra av 397000. Lagerhållningen för november månad ökade med 1,6 % på en förväntad ökning av 0,4 %. Detta antyder minskade verksamhetsutgifter under fjärde kvartalet och en potentiell lägre amerikansk BNP vid årsskiftet. Uppgifterna var i stort sett ignorerades till förmån för händelser i Europa och detta kommer sannolikt att vara fallet i dag, då vi kommer att få handelsbalanssiffrorna och konsumentförtroendeindexet.

Valutaparet EUR/USD har motstånd vid 1,3440 från det 20-dagars glidande medelvärdet, följt av 1,3550 bort från förra veckans höga. Stödet kommer in vid november låga på 1,3210, följt av oktober låga på 1,3145.

EUR – ECB kapar styrräntan men gjorde investerare besvikna

ECB sänkte sin viktigaste styrränta med 25 räntepunkter och introducerade en långsiktig refinansiering för bankerna. Under sin presskonferens presenterade den europeiska centralbankens ordförande Mario Draghi tre pelare för ”Finanspolitiskt fördrag”. Dessa tre pelare utgörs av tillväxt, regler om skuldnivåer och en stabiliseringsmekanism. Vad Draghi inte meddelade var ECB: s avsikt att sätta en gräns för förräntningar på obligationer. Inte heller kommer centralbanken bli en sista utväg för utlåning och i sista hand ligger de avgörande besluten i ledarnas händer. Investerarna blev besvikna likväl när Draghi sade att ECB inte är redo för kvantitativa lättnader.

Draghi har skickat bollen tillbaka till de europeiska politikerna som träffas idag i Bryssel. Förväntningarna är höga för ytterligare steg för att integrera Europa och finansiera skulderna för de skattemässigt trängda nationerna. Men med tanke på skillnaderna mellan Tyskland och andra länder som är involverade har sentimentet dämpats.

Prisåtgärden för valutaparet EUR/JPY visar att valutaparet inte lyckats övervinna sina 55-dagars glidande medelvärde på 104,40 och har börjat söka sig ner mot stödet från 25 november på 102,50 . Ett brott här skulle öppna dörren till oktober låga på 100,75.

GBP – Den engelska centralbanken (BoE) lämnar både styrräntan och dess köpstöd av statsobligationer oförändrade

Som väntat lämnade BoE både styrräntan och programmet för uppköp av statsobligationer oförändrade. Detta innebär att marknaden inte kommer att få någon inblick i detaljerna från det senaste penningpolitiska mötet tills 21 december. I oktober ökade den engelska centralbanken oväntat nivån på obligationsköp till 275 miljarder brittiska pund från 200 miljarder. Guvernören Mervyn King har redan signalerat centralbankens vilja för ytterligare köpa av obligationer då både BoE och regeringen räknar med att BNP faller. Den senaste rapporten från departementet för budgetansvar förutspår att BNP kommer att vara 0,7 % i 2012. Med euroområdet som kämpar för att avvärja både en skuldkris och en finansiell kris, bådar detta inte gott för Storbritannien som har EU som sin största handelspartner. Som sådan kan det brittiska pundet komma under ytterligare säljtryck.

Valutaparet GBP/USD misslyckades på motståndsnivån 1,5780, men är fortfarande inom dess konsolideringsmönster sedd sedan tio dagar tillbaka. Ett brott av stödet från den 6 december låga på 1,5560 skulle blotta 25 november låga på 1,5420.

Silver – Priset på silver deprecierar på den europeiska skuldkrisen

Spotpriset i silver föll i linje med euron igår efter att europeiska centralbankens ordförande Mario Draghi signalerat att ECB inte skulle komma till undsättning för de skuldsatta europeiska nationerna. Högre avkastningstillgångar såsom aktier och AUD har alla tappat mark under Draghis tal som tyngde sentimentet på marknaden. Som svar sökte sig valutahandlare till mer säkra avkastningstillgångar såsom amerikanska statsobligationer och dollar. Emellertid kan det finnas en ljuspunkt i Draghis kommentarer efter en sänkt styrränta från ECB och åtgärder för ökad likviditet kan göra tillgången till billiga finansieringskällor tillgängliga för investeringar i metaller såsom guld och silver.

Spotpriset på silver har handlats i ett konsoliderat triangelmönster från november toppar och bottnar. Råvaran har ett motstånd på toppen av mönstret på 33,15 dollar per uns och vid botten av konsolidering på 31,50 dollar per uns. Forex valutahandlare bör notera att diagrammönstret ger en uppmätt prisrörelse på 1,75 dollar som kan komma i endera riktningen.

Tekniska nyheter

EUR/USD

De veckovisa diagrammen visar att valutaparet handlas i ett symmetriskt triangelmönster med motståndslinjen som faller från maj höga och en stödlinje som stiger från årslägsta. Det första stödet från detta diagrammönster kommer in denna vecka vid 1,3200. Ett brott här kommer sannolikt att öppna dörren inte till bara oktober låga på 1,3145, men också 1,3050 från 61,8% Fibonacci retracement av den hausseartade prisrörelsen som spänner från 2010 till 2011. Januari låga på 1,2875 kan innehålla kortsiktiga prisåtgärder. På uppåtsidan från den 18 november höga av 1,3610 ser vi det första motståndet följt av mitten av novembers konsolidering på 1,3860, där det 100-dagars glidande medelvärde också ligger. Toppen av triangelmönstret bör sannolikt innehålla en prisrörelse som rör sig högre nära 1,4230 till 1,2350.

GBP/USD

Förra veckans kabel stötte på motstånd vid 1,5780, en nivå som har visat sig vara motståndskraftig i det förflutna. Ytterligare motstånd hittar vi vid 20 oktober höga på 1,6165 och oktober höga på 0,9310. Det månatliga och det veckovisa diagrammets Stokastiska Slow fortsätter att söka sig nedåt och som sådan blir november låga på 1,5435 det första stödet följt av oktober låga på 1,5270. Den sista bastionen för valutaparet USD/CAD hittar vi på den stigande stödlinjen från 2009 och 2010 låga som kommer in på 1,0590.

USD/JPY

Valutaparet USD/JPY har börjat inkräkta på den långsiktiga trendlinjen från 2007 höga och kommer in på 78,70. Ett brott ovanför denna nivå krävs för att bekräfta den senaste apprecieringen i priset. Både det veckovisa och månatliga diagrammets Stokastiska Slow har börjat röra sig högre, så valutahandlare kan vänta sig ytterligare motstånd vid 79,50 från den tidigare interventionens höga. 200-dagars glidande medelvärde lurar också runt hörnet precis nedanför detta pris. Skulle valutaparet misslyckas vid den långsiktiga trendlinjen mellan 77,50-77,60, kan den visa sig vara ett stöd, medan den lägsta notering någonsin nära 75,60 utmärker sig som det sista stödet.

USD/CHF

Då det veckovisa diagrammets Stokastiska Slow redan har vänt lägre börjar det månatliga diagrammets Stokastiska Slow att vända. Detta sker efter att valutaparet ser ut att ha misslyckats med att bryta över motståndsnivån på 0,9330. Som sådant har valutaparet stöd vid förra veckans bottennotering på 0,9065 följt av november låga på 0,8760 och oktober låga på 0,8565. Ett brott ovanför motståndet på 0,9330 kan sporra till uppgångar mot årets höga på 0,9780.

Wild Card

Silver

Spotpriset på silver har handlats i ett konsoliderat triangelmönster från november toppar och bottnar. Råvaran har ett motstånd på toppen av mönstret på 33,15 dollar per uns och vid botten av konsolidering på 31,50 dollar per uns. Forex valutahandlare bör notera att diagrammönstret ger en uppmätt prisrörelse på 1,75 dollar som kan komma i endera riktningen.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.