Home > ECB: Kreditvillkor för företag oförändrade under tredje kvartalet.

ECB: Kreditvillkor för företag oförändrade under tredje kvartalet.

Bankernas kreditvillkor för utlåning till företag var oförändrade under tredje kvartalet medan de fortsatte att förbättras för hushåll. Efterfrågan på lån fortsatte öka så väl bland hushåll och företag, och bankerna räknar med en fortsatt ökning under fjärde kvartalet.

Det skriver ECB i sin Bank lending survey som publicerades på tisdagen.

Nettotalet för lån till företag (andelen som uppger stramare villkor minus andelen som uppger mjukare villkor) uppgick till 0 procent jämfört med -7 procent föregående kvartal.

ECB konstaterar att utfallet gick i linje med vad som väntades i föregående undersökning.

Nettotalet för kreditvillkoren för lån till hushållen för bostadsköp uppmättes samtidigt till -4 procent, jämfört med -2 procent under andra kvartalet.

ECB konstaterar att hårdare konkurrenstryck, och i viss mån en lägre uppfattad risk, bidrog till att ha en dämpande effekt för kreditvillkoren för företag under tredje kvartalet. Bankernas finansieringskostnader och riskvilja hade samtidigt en neutral effekt.

Det viktigaste bidraget till stigande kreditefterfrågan hos företag var samtidigt den generella räntenivån samt fusioner och förvärv.

För hushållens bostadslån var de viktigaste drivkrafterna för ökad efterfrågan den generellt låga räntenivån, utsikterna för bostadsmarknaden samt konsumenternas förtroende.

För fjärde kvartalet räknar bankerna med fortsatt ökad efterfrågan för lån till såväl företag som för bostadslån och konsumentkrediter.

ECB konstaterar att bankerna främst har använt likviditet från ECB:s tillgångsköp för ökad utlåning för refinansieringsändamål samt i mindre utsträckning för tillgångsköp.

Nettoeffekter av tillgångsköpprogrammet var fortsatt större i termer av villkor än för kreditstandarder och lättnadseffekten större för lån till företag än för lån till hushåll. Bankerna rapporterade också en negativ effekt på lönsamhet och marginaler från tillgångsköpprogrammet, beroende på nettoeffekten på räntemarginalerna

Undersökningen genomfördes under perioden 12-27 september. Svarsfrekvensen var 100 procent.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto