Home > ECB levererade på sina löften om lättnader

ECB levererade på sina löften om lättnader

Den europeiska centralbankens presskonferens och beslut om räntenivån för juni var inte en besvikelse – centralbanken levererade på sina löften. Medan de räntorna inte förändrades (för refinansieringstransaktionerna, marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten) överraskade de på många andra sätt, vilket skapade högre instabilitet på valutamarknaden.

ECB:s junibeslut

Som det föreslogs av vissa personer på ECB-rådet under tidigare veckor innan gårdagens beslut var ECB redo att överraska, och det gjorde de.

Marknaden var redan fullt prissatt i en utökning av PEPP (Pandemic Emergency Purchasing Programme) på 500 miljarder euro – ECB utökade detta till 600 miljarder euro. Dessutom förlängde de programmet minst ett år, till och med juni 2021. Dessutom beslutade de att återinvestera PEPP-avkastning till minst slutet av 2022.

Överraskningen kom från den första delen (100 miljarder euro över förväntat) och den tredje – beslutet att återinvestera PEPP-avkastning. Det senare specifikt låter ECB avvika från kapitalnycklar under en längre tidsperiod och med mer kraft.

Kapitalnycklar innebär just nu begränsningar för olika APP-program, då alla länder har sin specifika andel. I en situation som rådande pandemi, med olika påverkan på olika länder, innebär kapitalnycklar en del restriktioner när det kommer till det stöd ECB hade kunnat ge, men som de nu inte kan erbjuda. Med dagens beslut blir detta inte längre ett problem.

Den finansiella pressen gjorde sitt jobb och grillade ECB:s Lagarde angående den tyska författningsdomstolens beslut och ifall beslutet att återinvestera PEPP-avkastning var enhälligt. Hon svarade att beslutet inte var enhälligt (de nordiska länderna var sannolikt emot det) och att den tyska författningsdomstolen borde läsa ECB:s redogörelse och hitta sina svar där.

Om detta inte var nog för marknaderna var inte heller prognosen för Euro-området angående GDP lika illa som förväntat. De visade en sänkning på -8,7%, med viss negativ risk. När det kommer till prognosen för inflation fanns det inga överraskningar – den justerades från 1,5% till 1,3% för 2022, som förväntat.

Marknadens reaktion var initialt att de italienska spridningarna skulle falla abrupt, och att euron skulle stiga generellt. EURUSD specifikt har hela veckan köpts och sålts med en hausseartad ton, och samma gäller även för EURJPY. Mot slutet av presskonferensen stannade båda dessa par på 1,13 respektive 123, med en förlängd rörelse mot 1,1360 för EURUSD och nästan 124 för EURJPY.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto