Home > ECB övervägde ändrad bias i QE om utsikt förbättras enligt protokoll.

ECB övervägde ändrad bias i QE om utsikt förbättras enligt protokoll.

ECB-rådet övervägde i juni att ta bort en lättnadsbias i QE-programmet om utsikterna förbättras.

Det framgår av protokollet från ECB:s policymöte den 8 juni som publicerades på torsdagen, enligt Bloomberg News och Reuters.

Vid mötet lämnades både styrräntorna och QE-programmet oförändrade.

Då sannolikheten för ytterligare ackommodering via okonventionella åtgärder har minskat klart så diskuterade de att bort lättnadsbiasen. De valde att ta bort sänkningsbiasen vad gäller räntan, men ansåg också att det kunde argumenteras för att en ”förbättrad ekonomisk miljö med minskade svansrisker, i princip, även indikerar att se över biasen vad gäller programmet för tillgångsköp”, står det i protokollet.

ECB har hittills uppgett att de kan utöka tillgångsköpen i tid eller omfattning vid behov.

De var samtidigt oroade för marknadsreaktionerna från förändringar i språkbruket.

”Det fanns en oro för att även små och stegvisa förändringar i kommunikationen kan misstolkas som en signal om mer fundamentala förändringar i policyinriktningen”, står det.

”Även det fanns goda skäl vid denna tidpunkt att behålla lättnadsbiasen i köpprogrammet, så noterades det att om den ekonomiska expansionen fortsätter och förtroendet för inflationsutsikterna förbättras ytterligare, så kan det finnas skäl att se över om biasen ska behållas”, står det i protokollet.

Skälen för att behålla lättnadsbiasen var att den starkare tillväxten ännu kommer att behöva visa sig i en starkare inflationsdynamik.

De policyansvariga argumenterade även för att än ändring i QE-språkbruket skulle kunna tolkas som att ECB:s reaktionsfunktion ändrats, även om en utökning av tillgångsköpen blivit mindre sannolikt.

De noterade även att nedåtriskerna från den inhemska ekonomin och de politiska faktorerna minskat betydligt, även om inverkan från de politiska valen på det ekonomiska förtroendet eller på finansmarknaderna inte ska överskattas.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto