Home > ECB räknar med en gradvis ekonomisk återhämtning

ECB räknar med en gradvis ekonomisk återhämtning

Det sade ECB-chefen Mario Draghi vid en presskonferens på torsdagen.

”Vår penningpolitiska hållning kommer att förbli ackommoderande så länge som det krävs … Vi kommer att titta noga på varje inkommande information och utvärdera alla effekter på utsikterna för prisstabilitet”, sade han.

Angående räntan sade han att ECB kommer att bedöma ”alla inkommande data” och är ”redo att agera” vid behov. Han konstaterade dock samtidigt att EONIA-räntan redan ligger nära noll. Han upprepade också att ECB inte utlovar några åtgärder i förväg.

ECB-chefen sade att svagheter nu utvidgas till länder där fragmenteringen av marknaderna inte är ett problem.

Han noterade att inflationen fortsätter ned klart under ECB:s mål på klart under, men nära, 2 procent. Förutom energipriser beror det också på växelkursen.

Han sade att nedåtrisker för tillväxten kommer från svagare inhemsk efterfrågan och dåligt genomförande av strukturreformer

Tillväxten dämpas av anpassningar av balansräkningar och kreditåtstramningar, samtidigt som exporten och ECB:s låga ränta ger stöd. Ytterligare stöd kommer från förbättringen på finansmarknaderna.

Vad gäller den långsamma återhämtningen sade han att den inhemska efterfrågan har varit svagare än väntat på grund av osäkerheten och bristen på förtroende, och hänvisade till en rad händelser som ägt rum sedan 2010. Han nämnde också kreditåtstramningen sedan 2011 och de kortsiktiga effekterna av den budgetkonsolidering som skett.

Han tillbakavisade att ECB inte har gjort tillräckligt för att stötta ekonomin, och nämnde att efter OMT-programmet tillkännagavs så har räntorna sjunkit i södra Europa och börserna gått upp. Effekten har varit mycket stark, påpekade han.

Mario Draghi sade att inflationstrycket bör förbli begränsat under policyhorisonten och att inflationsförväntningarna är väl förankrade runt målet.

Det underliggande pristrycket är begränsat på grund av en svag tillväxt och inflationsriskerna är ”i stort sett balanserade”. Uppåtrisker finns från indirekta skatter och högre oljepriser, nedåtrisker från svagare tillväxt.

Han sade också att ECB noga övervakar förhållandena på finansmarknaderna och transmissionsmekanismen.

Mario Draghi konstaterade att det inte var ”smart” att beskatta cypriotiska småsparare, men detta korrigerades senare i den andra uppgörelsen för Cypern.

Han sade att i den första uppgörelsen var skatt på småsparare ett resultat av de utdragna förhandlingarna med den cypriotiska regeringen.

På en fråga om han oroar sig för spillover-effekter från BOJ-beslutet på torsdagen (om ökade lättnader) hänvisade Mario Draghi till G20-uttalandet om växelkurser, utan att upprepa det, och underströk att även Japan skrivit under detta.

Han sade att det finns flera faktorer bakom eurons utveckling, och sade att toppen i januari var höjdpunkten på det återvunna förtroendet.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto