Home > ECB-räntorna förblir långa i under utdragen period

ECB-räntorna förblir långa i under utdragen period

ECB-räntorna kommer att ligga kvar på denna nivå eller lägre under en utdragen period, men centralbanken kommer att vidta beslutsamma åtgärder vid behov.

Det sade ECB-chefen Mario Draghi vid en presskonferens på torsdagen, och upprepade därmed budskapet från förra mötet.

Euron stärktes mot andra valutor och europeiska marknadsräntor steg efter kommentarer från ECB-chefen Mario Draghi som betraktades som mindre duvaktiga än vad många aktörer hade hoppats på.

ECB hade en bred diskussion om olika tänkbara åtgärder som kan aktiveras vid behov. Att upphöra med sterilisering av tidigare tillgångsköp inom SMP finns som alternativ, men ett stopp diskuterades inte.

Anledningen till att ECB inte agerade i dag var att situationen är komplex, det behövs mer data för att göra en korrekt bedömning av situationen, enligt Mario Draghi.

ECB vill se klart igenom den nuvarande osäkerheten om läget, bättre förstå orsaker och perspektiv och längden på fenomenet (utdragen låg inflation), även om tidseftersläpningen på det penningpolitiska agerandet har förkortats på senare tid.

Andra skäl för ECB att inte agera i dag är för att kreditflödena kring årsskiftet kan påverkas av att bankerna vill putsa siffrorna inför granskningen av bankernas tillgångar, AQR.

ECB vill se igenom oron för tillväxtmarknaderna, och även se BNP-utfallet för fjärde kvartalet, som kommer i nästa vecka, för att få en bättre bild av läget.

Han sade att köp av paketerade banklån skulle kunna vara en viktig metod för att revitalisera kreditflöden och för penningpolitiken, men det kräver en bättre fungerande ABS-marknad (Asset Backed Securities).

Granskningen av tillgångarna (AQR) kommer att öppna upp marknaderna igen när förtroendet för banker stiger.

På frågan om de diskuterade en räntesänkning sade han att diskussionen fokuserade på behovet av mer information och osäkerheten.

Han utesluter inte andra tillgångsköp än ABS så länge som det håller sig inom vad som är tillåtet inom fördraget, som förbjuder monetär finansiering.

Instrumenten som kan användas beror vilka problem de ställs inför. Det gäller dels oönskad åtstramning från korta räntor till långa räntor och dels försämrade ekonomiska utsikter.

Han sade att de diskuterat alla instrument, men inte att köpa aktier. Han sade också att han inte ser någon motsättning mellan OMT-programmet för länder i krisoch andra tillgångsköp som en del av kvantitativa lättnader.

Vice ECB-chefen Vitor Constancio sade att köp av hybridvärdepapper inte har diskuterats. ECB ska inte köpa sådana och kommer troligen inte göra det framöver heller.

Vidare sade han att volatiliteten inom korta räntor i euroområdet inte överförs på långa räntor tack vare ECB:s framåtblickande guidning.

Enligt Mario Draghi har nu ECB förbättrat sin kommunikation och ger nu marknaden en klar förklaring vad som är deras reaktionsfunktion, på ett bättre sätt än för ett eller två år sedan. Samtidigt har effektiviteten i ECB:s policy förbättras.

På en fråga om ”spillover” från Federal Reserves agerande till tillväxtmarknaderna och eventuell samordning av centralbankers agerande, sade han att informationsutbytet och diskussioner är mycket nyttigt, men strikt samordning (och fatta beslut man annars inte skulle fattat) är svårt eftersom alla centralbanker har sina mandat.

AV: Direkt

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto