Home > ECB står redo att agera vid behov

ECB står redo att agera vid behov

DraghiPå en fråga om ECB kan komma att sänka styrräntan mer sade han att de är redo att agera om det behövs, och kommer att titta på alla inkommande data.

Han sade också att räntesänkningen ska ses tillsammans med likviditetsbesluten.

Likviditetsbesluten betyder att bankerna inte kan vara rädda för strypt likviditet, enligt ECB-chefen, som också sade att det finns tecken på att fragmenteringen på finanssektorn drar sig tillbaka.

Han sade att likviditetsbesluten påverkar banksektorn brett, från de som använder sig av EONIA till de som inte kan använda sig av EONIA utan använder sig av repoförfarandet MRO, samt de som använder sig av nödfaciliteten ELA.

ECB-chefen sade att det fanns ett mycket starkt konsensus att sänka räntan i dag, och ett starkt konsensus för en sänkning med just 25 punkter. Han sade att han har ett öppet sinne var gäller negativ depositränta.

På en fråga om det finns utrymme att sänka än mer upprepade han att de står redo att agera och att de tittar på inkommande data.

Mario Draghi sade att den svaga tillväxten i ekonomin nu inte bara påverkar periferin utan också har nått euroområdets kärnländer.

ECB-chefen sade också att betydande framsteg har nåtts när det gäller finanspolitisk konsolidering och att regeringarna inte bör riva upp framsteg som gjorts inom budgetkonsolideringen.

Han sade att åtstramningarna slår mot tillväxten på kort och medellång sikt. Det är bättre att sänka statliga utgifter än att höja skatter, men eftersom det skedde i en nödsituation så höjde många skatterna.

En annan metod för att minska den åtstramande effekten på tillväxten är att höja förtroendet genom ett medelfristigt ramverk för konsolideringen.

En tredje metod för att mildra åtstramningarna är strukturreformer inom till exempel arbetsmarknads- och skatteområdet, sade han.

Mario Draghi sade vidare att ECB:s tänkande vad gäller marknaden för ABS:er befinner sig på ett mycket preliminärt stadium och att Europeiska investeringsbanken, EIB, och EU-kommissionen är mer lämpade att köpa och paketera företagslån till ABS:er.

Han sade att ECB inte kan köpa statsobligationer, och det finns inte så mycket annat som ECB kan köpa, det rör sig om småföretagslån, bolån och några tillgångsklasser till. Detta komplicerar problemet i Europa medan det i USA finns en mycket större obligationsmarknad.

Han sade att ABS-marknaden är död och har varit död under en längre tid. Många hinder finns innan ECB kan säga vad de vill göra på detta område, sade han och tillade att ECB har en arbetsgrupp tillsammans med EIB vad gäller ABS-marknaden och eventuella åtgärder.

ECB-chefen sade vidare att för stor sak gjordes om Angela Merkels kommentarer om ränteläget, och att Tyskland skulle ha behövt höjd ränta, och noterade att konjunkturen inte är synkroniserad i de 17 euroländerna.

Han sade också att ECB:s självständighet är mycket ”omhuldad”, inte minst av tyska medborgare.

Beträffande fragmenteringen av finansmarknaden sade ECB-chefen att den finns kvar men att framsteg görs på finansieringssidan. På utlåningssidan är framstegen mer begränsade.

Om ett land vill sakta in åtstramningstakten så bör kompromissen inte vara att ändra slutmålet, utan ”motprestationen” bör vara att driva på strukturreformer och kanske se över sammansättningen av åtstramningsåtgärderna.

Han sade att kreditgivningen är dämpad bland annat på grund av svag efterfrågan, stor osäkerhet om utvecklingen och skuldneddragningar. Däremot begränsas inte kreditgivningen av oro för att kunna finansiera den, det vill säga begränsningar på tillgångssidan.

Vidare sade han angående besparingarna att man inte får glömma hur krisen startade och hur många banker och länder hade ohållbara underskott, och han är säker på att ingen regering vill gå tillbaka till den situationen.

Vad gäller ABS-marknaden sade han att risken finns för oönskade konsekvenser av sådana program, och om ECB kommer att göra något inom detta område så kommer de att utreda detta noga innan programmet sjösätts.

ECB-chefen konstaterade också att finansieringsåtgärder, ändrade regler för säkerheter och köp är exempel på icke konventionella åtgärder som ECB kan ta till.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto