Home > ECB: Väntar med nya stimulanser och utvärdering av Brexit.

ECB: Väntar med nya stimulanser och utvärdering av Brexit.

Europeiska centralbanken väntas åter låta bli att agera vid torsdagens rådsmöte och bara ge en preliminär kommentar till Storbritanniens folkomröstning att lämna EU.

I stället väntas en större utvärdering av Brexit tidigast i september. Då spås ECB också utöka sina stimulanser – troligen i form av en förlängning av tillgångsköpen bortom mars 2017.

Brexit har sänkt förväntningarna på höjningstakten för USA:s styrränta, vilket påverkar växelkursen mellan euron och dollarn, sade ECB-rådsledamoten Luis Maria Linde sade i förra veckan.

IMF väntar sig att euroområdets tillväxt sänks 0,2 procentenheter fram till 2017 på grund av Brexit. EU-kommissionen spår mellan 0,2-0,5 procentenheter.

En utdragen period med låg tillväxt och låg inflation kan göra euroområdet mer sårbart för chocker, varnade IMF.

Men de tyska ledamöterna i ECB-rådet, Bundesbankchefen Jens Weidmann och direktionsledamoten Sabine Lautenschläger, har båda sagt att ytterligare räntesänkningar eller stimulanser inte behövs på grund av Brexit.

I månadsskiftet, alltså några dagar efter Brexit-omröstningen, sade vice ECB-chef Vitor Constancio att ECB har fler penningpolitiska instrument att tillgå, men att banken måste ”vänta lite” med eventuella nya åtgärder.

Ett annat moln på himlen är dåliga lån hos flera italienska banker, som uppenbarats av Brexit-omröstningen. EU:s nya bankkrishanteringslag BRRD tillåter inte statliga stöd för rekapitalisering utan att aktieägare och långivare får ta förluster (bail in). Detta skulle drabba småsparare.

Dock skulle småspararna kunna kompenseras i efterhand om de har blivit pålurade bankobligationerna.

Ignazio Angeloni, ledamot av tillsynsnämnden vid den gemensamma tillsynsmyndigheten (SSM) inom ECB, har tonat ner problemet och sagt att problemet inte är landsomfattande.

I Bloombergs ränteenkät trodde en ensam ekonom av 40 svarande att ECB agerar på torsdag.

Men av de 40 tror en stor majoritet, 34 stycken, att ECB agerar förr eller senare. 24 tror att det blir vid nästa penningpolitiska möte, den 8 september och nio tror på den 8 december.

Nästan alla (33) spår att, när ECB agerar blir det genom att förlänga QE-programmet bortom en nuvarande tidsgränsen mars 2017. Tolv stycken tror att ECB även sänker depositräntan.

Mellan fyra och sex av de 34 tror på att QE-köpen utökas utöver de månatliga köpen på 80 miljarder euro, eller till andra tillgångsklasser eller med mer långfristiga lån, eller med någon annan åtgärd.

I QE-programmet (PSPP) har ECB hittills köpt obligationer för totalt 911,0 miljarder euro sedan starten i mars 2015 till och med förra veckan.

Dessutom har ECB köpt säkerställda obligationer för totalt 185,5 miljarder euro sedan starten den 20 oktober 2014 och ABS:er (Asset Backed Securities) för totalt 20,4 miljarder euro sedan detta programs start den 21 november 2104. Företagsobligationer började ECB köpa den 8 juni och har redan nått upp i ett innehav på 10,4 miljarder euro.

När ECB väl avslutar QE väntas det inte ske tvärt utan med en uttunning av åtgärderna (enligt 35 av 38 svarande) under sex till 24 månader, med medelgissningen (och mediangissningen) på 12 månader.

En svarande tror ECB börjar redan detta kvartal, åtta tror på andra kvartalet 2017, två tror på tredje kvartalet och åtta på fjärde. De flesta, 13, tror att det blir under 2018 eller senare.

Inflationen blev åter positiv i juni, för första gången sedan januari. Mätt som HIKP nådde inflationen +0,1 procent från -0,1 procent i maj.

Kärninflationen (alltså undantaget energi, livsmedel, alkohol och tobak) steg också, till +0,9 i juni från +0,8 procent i maj.

Fallet i energipriser bromsade in till -6,4 procent i juni från -8,1 i maj och tjänster steg till 1,1 procent från 1,0 procent.

Livsmedel, alkohol och tobak låg stilla, på 0,9 procent. Däremot sjönk industrivaror till 0,4 procent från 0,5 procent.

Bland övrig statistik steg industriproduktionen i mars med 0,2 procent på årsbasis jämfört med 1,0 procent i februari. Detaljhandelns försäljning steg 2,1 procent i mars jämfört med 2,7 procent i februari.

Nedgången i producentpriser minskade till 3,9 procent i maj från 4,4 procent i april.

Arbetslösheten sjönk till 10,1 procent i maj från 10,2 procent i april. Industriproduktionen steg med 0,5 procent i maj jämfört med ett år tidigare, ned från 2,2 procent i april.

Råoljepriset för Brentoljans enmånadstermin sjunkit något till omkring 46:75 dollar per fat från 49:75 dollar vid det förra ECB-rådsmötet den 2 juni.

Euron har försvagats aningen till 1:11 dollar från knappt 1:12 dollar vid förra ECB-mötet.

Framtidstron vände ned i juni. EU-kommissionens konfidensindikator sjönk till 10,4 då från 104,6 i maj. I december nåddes 106,8, den högsta nivån sedan mars 2011.

Bland enskilda sektorsindikatorer sjönk detaljhandeln mest, följd av tjänster, bygg och hushåll. Steg mest gjorde industrins indikator, följd av finansiella tjänster.

Likaså sjönk euroområdets ledande indikator för företagsklimatet i juni till 0,22 från 0,26 i maj.

ECB:s tvåpelarstrategi tillmäter stor vikt vid ökningstakten för penningmängden (mätt som M3). I maj steg M3 till 4,9 procent från 4,6 procent i april. M3 har därmed legat över ECB:s mål (referensvärde) på 4,5 procent sedan i mars 2015.

Den historiska botten för euroområdets M3 nåddes på -0,4 procent i februari 2010. Den högsta noteringen historiskt var +12,4 procent i november 2008.

Ökningstakten för det smala penningmängdsmåttet M1 sjönk till 9,1 procent i maj från 9,7 procent i april.

Bland privata krediter steg lånen till hushållen till 1,6 procent i årstakt i maj från 1,5 procent i april, medan lån till företag steg till 1,4 procent från 1,2 procent.

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto