Home > ECB väntas avvakta på torsdag och ett halvår fram.

ECB väntas avvakta på torsdag och ett halvår fram.

Europeiska centralbanken väntas varken agera på torsdag eller under ett halvår framåt.

Även om inflationen börjar återhämta sig och framtidstron i ekonomin är på topp så väntas ECB-rådet fortsätta att oroas över olika osäkerhetsmoment och politiska risker runt om i världen.

Vid mötet den 8 december förlängde ECB-rådet programmet för tillgångsköp (QE, kvantitativa lättnader) fram till minst december i år från tidigare mars.

Samtidigt sänktes volymen på de månatliga köpen från 80 till 60 miljarder euro under perioden april-december. ECB-chefen Mario Draghi förklarade beslutet med att det inte längre finns risk för deflation i euroområdet.

Mötesprotokollet visade att rådsledamöterna inte ser några tydliga tecken på en uthållig uppgång. Inflationen drivs främst av energipriser och på senare tid även livsmedelspriser. Det underliggande pristrycket är fortfarande återhållet.

Någon nedtrappning av QE-programmet har inte diskuterats.

Enligt källor inom ECB och enligt ekonomers genomsnittliga förväntningar så kommer ECB att ligga stilla fram till minst september, då Tyskland håller val.

Mario Draghi noterade i december att euroområdets ekonomi var mer motståndskraftig än väntad mot den brittiska Brexit-omröstningen och valet av Donald Trump som USA:s president.

Under 2017 finns ett ovanligt stort antal val som kan medföra risker, sade han. Förutom Tyskland håller Frankrike val i april och maj.

Franske centralbankschefen Francois Villeroy har sagt att (tysk) oro över att inflationen skulle ta fart är mycket överdriven. Och ECB:s direktionsledamot Yves Mersch har varnat för att förklara kampen vunnen mot den svaga ekonomin.

I Bloombergs ränteenkät trodde alla 58 svarande att ECB behåller styrräntan oförändrad på torsdag och under hela prognoshorisonten – till mars 2018. Ingen trodde att depositräntan ändras på torsdag och de flesta spådde oförändrat under fram till mars 2018.

När det gäller stimulansprogrammet QE trodde ingen av 57 ekonomer på några nya åtgärder på torsdag. Sju stycken väntade sig agerande i juni medan 21 (37 procent) trodde att ECB:s nästa beslut kommer den september. Sexton (28 procent) väntade sig att det blir i oktober eller december.

En stor majoritet (68 procent) trodde att när ECB agerar blir det med en förlängning av QE-programmet bortom det nuvarande slutet. Samtidigt skulle ECB besluta om att trappa ner de månatliga köpen på 60 miljarder euro.

Minoriteter kring 20 procent tror på de två alternativen nedtrappning utan förlängning och ändrade regler för köpen.

Meningarna är delade nästan 50-50 om ECB tillkännager en förbestämd trappa för ”tapering” (47 procent)eller tillkännager varje steg i nedtrappningen för sig (52 procent).

Nedtrappningen tillkännages i september tror 16 procent, i december tror 25 procent, eller senare tror 36 procent. Tiden för nedtrappningen spås pågå alltifrån sex månader till 24 månader, med nio månader som median.

I QE-programmet (PSPP) har ECB hittills köpt obligationer för totalt 1284,5 miljarder euro sedan starten i mars 2015 till och med förra veckan.

Dessutom har ECB köpt säkerställda obligationer för totalt 207,2 miljarder euro sedan starten den 20 oktober 2014.

Köpen av ABS:er (Asset Backed Securities) uppgår nu till totalt 23,0 miljarder euro sedan detta programs start den 21 november 2014.

ECB började köpa företagsobligationer den 8 juni och köpen uppgår nu totalt till 54,0 miljarder euro.

I de tre första fyraårsreporna (TLTRO II) av totalt fyra lånade ECB ut i tur och ordning 399 miljarder euro till 514 banker, 45,3 miljarder euro till 249 banker och 62,2 miljarder euro till 200 banker.

Inflationen i euroområdet steg i december till 1,1 procent från 0,6 procent i november.

Kärninflationen (alltså undantaget energi, livsmedel, alkohol och tobak) tickade upp till 0,9 procent i december från 0,8 procent i november, där den också hade legat de tre tidigare månaderna.

Energipriserna svängde i december om till en uppgång för första gången sedan juni 2014, till +2,5 procent från -1,1 procent i november. Stigande priser på livsmedel, alkohol och tobak bidrog också till ökningen av inflationen, till 1,2 procent från 0,7 procent.

Tjänster steg till 1,2 procent från 1,1 procent medan industrivaror låg stilla på 0,3 procent för femte månaden i rad.

Industrins producentpriser svängde också om till en uppgång på årsbasis, till +0,1 procent i november från -0,4 procent i oktober.

Bland övrig statistik låg arbetslösheten i november stilla på 9,8 procent från oktober, då den lägsta nivån sedan februari 2009.

Industriproduktionen i euroområdet steg 1,5 procent i november från oktober, jämfört med en månatlig uppgång på 3,2 procent i oktober. Detaljhandelsförsäljningen steg 2,3 procent i oktober jämfört med 3,0 procent i september.

Råoljepriset för Brentoljans enmånadstermin har stigit till omkring 55:75 dollar per fat från 53:00 dollar vid förra ECB-rådsmötet den 8 december.

Euron har försvagats till knappt 1:07 dollar från knappt 1:08 dollar vid förra ECB-mötet.

Framtidstron steg till en toppnotering i december, enligt EU-kommissionens konfidensindikator ESI. Indikatorn nådde 107,8, upp från 106,6 i november.

Därmed slog ESI den förra toppnoteringen från i mars 2011. Man får gå tillbaka till före finanskrisen för en högre nivå (109,4 i augusti 2007).

Alla enskilda sektorsindikatorer steg i december. Finansiella tjänster steg mest och följdes av detaljhandeln, industrin, hushåll, tjänster och sist byggsektorn.

Euroområdets ledande indikator för företagsklimatet BCI steg till 0,79 i december från 0,41 i november.

ECB:s tvåpelarstrategi tillmäter stor vikt vid ökningstakten för penningmängden (mätt som M3). I november steg M3 till 4,8 procent från 4,4 procent i oktober.

M3 återvände efter en månad över ECB:s mål (referensvärde) på 4,5 procent. Oktober var första gången sedan i mars 2015 som M3 låg under 4,5 procent.

Den historiska botten för euroområdets M3 nåddes på -0,4 procent i februari 2010. Den högsta noteringen historiskt var 12,4 procent i november 2008.

Ökningstakten för det smala penningmängdsmåttet M1 steg till 8,7 procent i november från 8,0 procent i oktober.

Bland privata krediter steg lånen till hushållen till 1,9 procent i årstakt från 1,8 procent medan lån till företag steg till 2,2 procent från 2,1 procent.

ECB:s bank lending survey visade dock att bankernas kreditvillkor för utlåning till företag blev något stramare under fjärde kvartalet. Detta berodde dock främst på Nederländerna. Det var den första åtstramningen sedan fjärde kvartalet 2013.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto