Home > ECB väntas avvakta på torsdag och ett halvår framåt.

ECB väntas avvakta på torsdag och ett halvår framåt.

Europeiska centralbanken väntas varken agera på torsdag eller för en bra tid framöver, trots att inflationen just har överskridit ECB:s mål.

Protester hörs främst från Tyskland där sparare upprörs över låga räntor och en uppåtgående tysk inflation som nådde 2,2 procent i februari.

Men ECB-rådet väntas nu vara lika överens som i januari att den underliggande inflationen är alltför dämpad för att man ska kunna börja lätta på gaspedalen för de penningpolitiska stimulanserna.

Enligt mötesprotokollet från januari betonade ECB-rådet att ”se bortom” den högre inflationen när den beror på tillfälliga faktorer, som den senaste tidens uppgång i oljepriset.

Därför tror de flesta ECB-bevakare att räntorna inte rörs förrän 2019. Nedtrappningen av programmet för tillgångslöp (kvantitativa lättnader, QE) startar inte heller förrän i början av 2018, enligt de flesta. Och detta kommer inte att tillkännages förrän i september.

Höken Sabine Lautenschläger i ECB-direktionen har sagt att ECB måste vänta och se om inflationen stabiliserar sig runt centralbankens mål ”under men nära 2 procent” innan räntan kan höjas. Kanske kan dock QE-programmet börja dras ned före årsskiftet, sade hon.

”Om inflationen fortsätter som den var i januari skulle jag inte vilja vänta till nästa år (med att normalisera penningpolitiken)”, sade hon i slutet av februari.

I februari nådde inflationen för första gången 2 procent sedan i januari 2013.

Den 8 december beslöt ECB sänka volymen för de månatliga obligationsköpen till 60 från 80 miljarder från april eftersom det inte längre fanns någon deflationsrisk. Samtidigt förlängdes programmet till minst december i år från det tidigare slutdatumet mars.

I Bloombergs ränteenkät trodde alla 65 svarande att ECB behåller styrräntan och depositräntan oförändrade på hela vägen fram till mötet den 26 oktober.

Från andra kvartalet 2018 växer andelen svarande som tror på ränteändringar per kvartal, från 12 i tur och ordning till 16 och sedan 20 procent fjärde kvartalet 2018. 46 procent tror att ECB tidigast rör räntorna under 2019.

När väl ECB rör en ränta så tror hela 96 procent att det då blir depositräntan, medan 36 procent (också) tror på huvudräntan.

Däremot går meningarna kraftigt isär när ECB ändrar sin riskbalans – från att riskerna överväger åt nedåtsidan. Det påverkar ECB:s nuvarande framåtblickande guidning – att ”räntorna förväntas förbli på nuvarande nivåer eller lägre för en förlängd tidsperiod”.

Tio procent av ekonomerna tror att ECB på torsdag säger att riskerna nu i stort är i balans. 17 procent tror att budskapet på torsdag blir att riskerna minskar men fortfarande överväger nedåt.

Vidare tror 31 procent att en ändrad riskbedömning först kommer i juni och 17 procent tror på september.

När det gäller stimulansprogrammet QE trodde ingen av 49 svarande ekonomer på några förändringar på torsdag. En majoritet (53 procent) tror att ECB tillkännager nya ändringar i september och 34 procent antingen i oktober eller december.

En överväldigande majoritet (82 procent) tror att när ECB agerar blir det genom att minska de månatliga köpen kombinerat med en förlängning av köpen in på 2018. Ekonomerna är delade 50-50 om ECB tillkännager hela nedtrappningsplanen samtidigt eller om det kommer att ske steg för steg.

Hela 73 procent tror att nedtrappningen startar under första kvartalet 2018 och sedan löper nio månader.

I QE-programmet (PSPP) har ECB hittills köpt obligationer för totalt 1.403,9 miljarder euro sedan starten i mars 2015 till och med förra veckan. Till det tillkommer köp av säkerställda obligationer (213,2), ABS:er (23,6) och företagsobligationer (68,3).

Inflationen i euroområdet steg i februari till 2,0 procent från 1,8 procent i januari. Däremot låg kärninflationen (alltså undantaget energi, livsmedel, alkohol och tobak) still på 0,9 procent i januari för tredje månaden i rad.

Energipriserna rusade i februari upp till 9,2 procent från 8,1 procent i januari efter att ha varit negativa så sent som i i november. Stigande priser på livsmedel, alkohol och tobak bidrog också något till uppgången av inflationen, till 2,5 procent från 1,8 procent.

Tjänster steg svagt till 1,3 procent från 1,2 procent medan industrivaror sjönk till 0,2 procent från 0,5 procent.

Industrins producentpriser steg till 3,5 procent i januari på årsbasis från 1,6 procent i december.

Bland övrig statistik låg arbetslösheten i januari stilla på 9,6 procent från december,

Industriproduktionen i euroområdet sjönk 1,6 procent i december från november, jämfört med en månatlig uppgång på 1,5 procent i november. Detaljhandelsförsäljningen steg 1,2 procent i januari jämfört med 1,2 procent i december.

Råoljepriset för Brentoljans enmånadstermin har stigit till nästan 56 dollar per fat från 54:50 dollar vid förra ECB-rådsmötet den 19 januari.

Euron ligger i stort oförändrad på 1:05 dollar sedan

Framtidstron kröp upp något i februari till den högsta noteringen sedan mars 2011, enligt EU-kommissionens konfidensindikator ESI. Indikatorn nådde 108,0, upp från 107,9 i januari.

Bland enskilda sektorsindikatorer steg byggsektorn mest, följd av tjänster och industrin.

Mest sjönk hushållens indikator, följd av finansiella tjänster och detaljhandeln.

Även euroområdets ledande indikator för företagsklimatet BCI i februari, till 0,82 från 0,76 i januari.

ECB:s tvåpelarstrategi tillmäter stor vikt vid ökningstakten för penningmängden (mätt som M3). I januari sjönk M3 marginellt till 4,9 procent från 5,0 procent i december.

M3 låg över ECB:s mål (referensvärde) på 4,5 procent tre månader i rad efter en dipp under i oktober. Oktober var första gången sedan i mars 2015 som M3 låg under 4,5 procent.

Den historiska botten för euroområdets M3 nåddes på -0,4 procent i februari 2010. Den högsta noteringen historiskt var 12,4 procent i november 2008.

Ökningstakten för det smala penningmängdsmåttet M1 sjönk till 8,4 procent i januari från 8,8 procent i december.

Bland privata krediter steg lånen till hushållen till 2,2 procent i årstakt från 2,0 procent medan lån till företag låg stilla på 2,3 procent.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto