Home > ECB väntas förlänga QE-prgorammet med nuvarande volym på torsdag.

ECB väntas förlänga QE-prgorammet med nuvarande volym på torsdag.

Europeiska centralbanken väntas förlänga sitt program för tillgångsköp vid ECB-rådets möte på torsdag.

Styrräntorna väntas däremot ligga stilla.

Frågan är om ECB ska signalera om en nedtrappning av tillgångsköpen i programmet för kvantitativa lättnader (QE) när det förlängs bortom mars.

Bland alternativen finns om ECB ska fortsätta köpen på nuvarande nivå en kortare tid eller börja köpa en mindre mängd efter mars under en längre tid. Konkret väntas det betyda 80 miljarder euro i månaden till september nästa år eller 60 miljarder euro i månaden till december.

Marknadens förväntningar ligger dock på att nivån ligger kvar på 80 miljarder euro.

Senast ECB-rådet fattade beslut om stimulanser var den 10 mars. Då sänktes alla tre räntor samtidigt som QE-programmet utökades i volym, tid och tillgångsslag.

ECB väntas också behöva ändra sina regler för att de enormt stora tillgångsköpen ska fungera smidigt framöver. ECB överväger också att öka utlåningen av sitt stora innehav av statsobligationer för att undvika likviditetsbrist i marknaden för kortfristig finansiering.

Målet för stimulanserna, som ECB-chefen Mario Draghi har upprepat, är att ECB ska fortsätta med QE-programmet så länge som det behövs för att få upp inflationen mot målet ”under men nära 2 procent”.

ECB förväntar sig att inflationen stiger de kommande månaderna. Men uppgången drivs av statistiska faktorer, som oljeprisets stabilisering. Ingen förstärkning syns i den underliggande prisdynamiken, har Mario Draghi noterat.

Tillväxten i euroområdet fortsätter att återhämtas i dämpad men stabil takt, enligt ECB, vilket dess tjänstemannaprognos på torsdagen väntas bekräfta.

Största risken på ECB:s horisont för inflationen är för närvarande avstannande tillväxt, sade Mario Draghi i Europaparlamentet i slutet av november.

Vid presskonferensen på torsdagen väntas ECB-chefen få frågor om Italien, räntespreaden på italienska statspapper mot tyska, och den skakiga italienska banksektorn. ECB brukar dock avböja att uttala sig om enskilda banker, som krisdrabbade Monte dei Paschi di Siena.

Den italienska regeringens avgång blir en ny källa till osäkerhet för ECB. Bundesbankschefen Jens Weidmann har varnat för att folkomröstningens nej till grundlagsändringen kan leda till att reformkraften dämpas.

Vid en utfrågning i Europaparlamentet i slutet av november manade Mario Draghi sitt hemland att leva upp till stabilitetspakten och genomföra strukturreformer.

I Bloombergs ränteenkät trodde alla 53 svarande att ECB behåller styrräntan oförändrad på torsdag. Alla trodde även att depositräntan och marginalräntan ligger stilla.

När det gäller ytterligare stimulanser tror 89 procent av de svarande att ECB tillkännager sådana på torsdag. Hela 79 procent tror att det blir i form av att av att QE-programmet förlängs bortom dess nuvarande slut i mars nästa år.

64 procent tror att tillgångsköpen under förlängningen blir på nuvarande nivå och 15 procent tror på en lägre nivå. Bara 4 procent tror att volymen på tillgångsköpen utökas.

Dessutom tror 8 procent att ECB utökar långfristiga lån.

En stor majoritet, 86 procent, tror att ECB ändrar parametrarna för QE på torsdag. 72 procent tror på höjda tak för enskilda obligationsemittenter och 40 procent på att golvet för depositräntan tas bort.

Endast 8 procent tror på ett kontroversiellt beslut att överge fördelningsnyckeln av köp av statsobligationer efter euroländernas BNP. Detta skulle kunna uppfattas som att ECB hjälper högt skuldsatta länder. Samtidigt är problemet att många tyska obligationer ger negativ ränta och att ECB då inte får köpa dem.

När det gäller nedtrappningen av QE så tror flertalet (32 procent) att den startar under tredje kvartalet nästa år. 20 procent tror på andra kvartalet och 22 procent på fjärde kvartalet. 24 procent tror det inträffar under ”2018 eller senare”.

Prognoserna går i sär om hur hög inflationen måste vara för att ECB ska signalera en nedtrappning – från 1,0 till 3,0 procent med 1,5 procent som median. Nedtrappningstiden spås pågå alltifrån i en månad till 24 månader, med nio månader som median.

I QE-programmet (PSPP) har ECB hittills köpt obligationer för totalt 1.211,7 miljarder euro sedan starten i mars 2015 till och med förra veckan.

Dessutom har ECB köpt säkerställda obligationer för totalt 203,4 miljarder euro sedan starten den 20 oktober 2014.

Köpen av ABS:er (Asset Backed Securities) uppgår nu till totalt 22,5 miljarder euro sedan detta programs start den 21 november 2104.

ECB började köpa företagsobligationer den 8 juni och köpen uppgår nu totalt till 48,2 miljarder euro.

I de två första fyraårsreporna (TLTRO II) av totalt fyra lånade ECB ut 399 miljarder euro till 514 banker respektive 45,3 miljarder euro till 249 banker.

Inflationen i euroområdet steg i november till 0,6 procent från 0,5 procent i oktober. Kärninflationen (alltså undantaget energi, livsmedel, alkohol och tobak) låg däremot stilla på 0,8 procent i november för fjärde månaden i rad.

Även industrivaror och tjänster låg stilla på 0,3 procent respektive 1,1 procent – båda faktiskt också för fjärde månaden i rad. Samtidigt ökade nedgången i energipriserna till -1,1 procent från -0,9 procent.

Hela uppgången i inflationen kom alltså från livsmedel, alkohol och tobak, som steg till 0,7 procent från 0,4 procent.

Bland övrig statistik sjönk arbetslösheten i oktober till 9,8 procent, den lägsta nivån sedan februari 2009. Eftersom septembersiffran reviderades från 10,0 till 9,9 procent blev det första månaden som arbetslösheten gick under 10 procent.

Detaljhandelsförsäljningen steg till 2,4 procent i oktober från 1,0 procent i september. Inköpschefsindexet, PMI, steg till 53,7 i november – den högsta nivån sedan januari 2014 – från 53,5 i oktober.

Råoljepriset för Brentoljans enmånadstermin har stigit till omkring 53:75 dollar per fat från 52:50 dollar vid förra ECB-rådsmötet den 20 oktober.

Euron har försvagats till 1:07 dollar från nästan 1:10 dollar vid förra ECB-mötet.

ECB:s tvåpelarstrategi tillmäter stor vikt vid ökningstakten för penningmängden (mätt som M3). I oktober sjönk M3 till 4,4 procent från 5,1 procent i september. Det var första gången som M3 har fallit under ECB:s mål (referensvärde) på 4,5 procent sedan i mars 2015.

Den historiska botten för euroområdets M3 nåddes på -0,4 procent i februari 2010. Den högsta noteringen historiskt var 12,4 procent i november 2008.

Bland privata krediter låg lånen till hushållen kvar på 1,8 procent i årstakt medan lån till företag steg aningen till 2,1 procent från 2,0 procent.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto