Home > ECB väntas sänka styrräntan till 0,75%

ECB väntas sänka styrräntan till 0,75%

Vid ECB-rådets förra penningpolitiska möte avslöjade ECB-chefen Mario Draghi att flera rådsledamöter förespråkade en sänkning redan då.

Inflationen i euroområdet väntas ligga kvar över 2 procent under resten av året för att sedan falla under ECB:s tak tidigt 2013. Riskerna anses i stort vara balanserade.

”Det finns inga inflationsrisker i något land i euroområdet”, sade han den 15 juni.

Europeiska centralbanken har aldrig sänkt räntan under 1 procent, inte ens under finanskrisen 2008-2009.

Men Peter Praet, ledamot i ECB-direktionen, sade den 27 juni att det inte finns någon doktrin som säger att ECB:s styrränta inte kan sänkas under 1,00 procent.

Räntesänkningar är riktiga så länge de bidrar till att garantera prisstabilitet på medellång sikt, fortsatte han.

ECB sänkte senast räntan i november och december med 0,25 procentenheter båda gångerna.

Efter EU-toppmötet i fredags välkomnade Mario Draghi besluten att räddningsfonden ESM ska kunna rekapitalisera krisande banker och stödköpa statsobligationer. Det kan lätta på trycket från ECB att återuppta stödköpen av statsobligationer.

Som medförfattare till EMU-rapporten välkomnade han givetvis också toppmötets planer på att bygga en bankunion och en budgetunion.

Sedan det senaste penningpolitiska mötet har läget förbättrats något i Grekland, då landet lyckades bilda en koalitionsregering efter nyvalet den 17 juni.

I Bloomberg News enkät spår en överväldigande majoritet att räntan kommer att sänkas på torsdag.

Av de tillfrågade 57 ekonomerna spår 39 en sänkning till 0,75 procent och fem spår en sänkning till 0,50 procent. Endast 13 tror att räntan ligger kvar på 1,00 procent.

Denna gång redovisade enkäten endast prognoser fram till årsskiftet, där fördelningen på de tre räntenivåerna förblir ungefär densamma som för torsdag.

Vid förra månadens enkät trodde flera ekonomer på räntehöjningar under nästa år.

Inflationen i euroområdet låg still i juni på 2,4 procent enligt snabbindex, oförändrat från i maj, då den mättes enligt det bredare HIKP (harmoniserade indexet för konsumentpriser).

I maj låg kärninflationen (livsmedel, alkohol, tobak och energi undantagna) stilla på 1,6 procent från i april.

Energiprisernas ökningstakt föll i maj till 7,3 procent från 8,1 procent i april. Transportpriserna föll till 3,7 procent i maj från 4,3 procent i april.

Även livsmedel, alkohol och tobak sjönk till 2,8 procent från 3,1 procent.

Åter uppvisade endast en undergrupp negativa tal, kommunikation på -3,3 procent i maj.

Råoljepriset har sjunkit sedan förra mötet för ECB-rådet till drygt 96 dollar per fat för Brentoljans enmånadstermin jämfört med nästan 99 dollar för en månad sedan.

Euron har stärkts till strax under 1:26 dollar från drygt 1:24 dollar vid förra ECB-mötet.

Bland övrig statistik sjönk industriproduktionen under april månad med 0,8 procent medan årstakten sjönk med 2,3 procent jämfört med motsvarande månad föregående år.

Arbetslösheten steg till 11,1 procent i maj, den högsta nivå sedan eurons införande, från 11,0 procent i april.

För framtidstron fortsatte det utför i juni för tredje månaden i rad. Eurostats konfidensindikator föll till 89,9 i juni från 90,5 i maj.

Bland olika sektorer uppmättes större nedgångar i tjänstesektorn och industrin, medan hushållens indikator uppvisade en mindre nedgång. Däremot steg detaljhandeln och byggsektorn avsevärt.

Men euroområdets ledande indikator för företagsklimatet steg, till -0,94 i juni från -0,79 i maj.

ECB:s tvåpelarstrategi tillmäter stor vikt till ökningstakten för penningmängden (mätt som M3). I juni steg M3 till 2,9 procent från 2,5 procent i april.

M3:s ökningstakt har nu understigit ECB:s mål (referensvärde) på 4,5 procent 35 månader i rad, vilket är enda perioden sedan EMU:s start 1999. Tidigare låg M3 ofta skyhögt över målet sedan den gemensamma valutan infördes och diskussioner fördes därför tidigare om målet skulle revideras upp. Toppen nåddes på 12,4 procent i november 2007.

Det rörliga tremånadersgenomsnittet för M3:s ökningstakt steg till 2,8 procent under perioden mars-maj från 2,7 procent februari-april.

Privata krediter föll en negativ förändring, -0,1 procent, i maj från en ökning på 0,3 procent i april. Ökningstakten för det smala penningmängdsmåttet M1 steg till 3,3 procent från 1,8 procent.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.