Home > ECB varnar för obefogade förväntningar om agerande.

ECB varnar för obefogade förväntningar om agerande.

ECB-rådet ser ingen övertygande uppåttrend för kärninflationen.

Det framgår av protokollet från policymötet den 19-20 oktober som publicerades på torsdagen.

ECB-rådets ledamöter var överens om att det var viktigt att vara försiktig med att skapa obefogade förväntningar i marknaden om policybeslut, när de överväger huruvida de ska utöka stimulanserna.

Rådets medlemmar sade att det var för tidigt att göra någon fast bedömning om utsikterna för inflationen och dess effekter för penningpolitiken.

Vid mötet beslutades att de skulle vara i en bättre position att fatta beslut i december, när de har tillgång till färska prognoser för tillväxt och inflation.

ECB ska se över tillgångsköpprogrammet vid mötet den 8 december och kommer samtidigt publicera nya prognoser.

Med en inflation runt 0,5 procent väntar sig många ekonomer att QE-programmet kommer förlängas utöver det nuvarande slutdatumet i mars nästa år.

Det kan, enligt Bloomberg News, innebära att rådet måste sätta nya parametrar för programmet i och med risken att centralbanken får brist på obligationer att köpa.

”Synen delades brett bland medlemmarna att diskussionen om ändringar i de tekniska parametrarna för tillgångsköpprogrammet inte ska vara separat från en utvärdering av de medelfristiga inflationsutsikterna och implikationerna det kan ha för den lämpliga penningpolitiken”, framgår av protokollet.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto