Home > ECB:s presskonferens gav stöd åt EUR

ECB:s presskonferens gav stöd åt EUR

Efter att ha fallit under hela förmiddagen, kunde euron iscensätta en partiell återhämtning under eftermiddagens handel i går efter kommentarer från ECB: s ordförande Draghi som upprepade sina tidigare förutsägelser för euroområdets ekonomiska tillväxt under andra halvåret. En titt in i dagens handelsfönster kommer investerare noggrant övervaka den amerikanska NFP-rapporten som släpps klockan 12:30 GMT. Analytiker prognostiserar att dagens rapport kommer in på 173 000. Även om den siffran skulle innebära en betydande ökning jämfört med förra månadens NFP-rapport, anses den inte vara tillräckligt hög för att signalera en stark tillväxt på den amerikanska arbetsmarknadssektorn. Skulle dock dagens rapport komma in på eller över förväntan, kan USD se uppgångar när vi stänger handelsveckan.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend down down up up down down
Veckotrend down down down up down down
Motstånd 1.3240 1.6284 81.36 0.9209 1.0355 0.8231
1.3188 1.6234 80.95 0.9172 1.0326 0.8206
1.3155 1.6205 80.70 0.9149 1.0291 0.8178
Stöd 1.3103 1.6155 80.29 0.9113 1.0249 0.8125
1.3071 1.6124 80.04 0.9090 1.0215 0.8099
1.3018 1.6075 79.23 0.9053 1.0184 0.8074

Ekonominyheter

USD – Alla ögon på dagens amerikanska NFP-rapport

USD hade stadiga uppgångar kontra dess viktigaste valutarivaler under morgonen och mitten på handelsdagen i går, där en kombination av en nedslående spansk skuldauktion och en bättre än väntad amerikansk arbetslöshetsrapport fick investerare att flytta sina pengar tillbaka till greenbacken. Valutaparet EUR/USD föll med omkring 70 punkter och nådde så lågt som 1,3095 under eftermiddagen, innan det iscensatta en korrigering under andra halvan av dagen. Valutaparet återhämtade sig så småningom och nådde 1,3178. Mot JPY apprecierade USD med över 40 punkter under loppet av handelsdagen, innan den föll tillbaka på grund av ett sämre än väntat amerikanskt tjänsteindex PMI. Valutaparet USD/JPY stabiliserade sig så småningom runt 80,30 nivån.

När vi nu stänger den här veckans handel kommer valutahandlare vilja ägna stor uppmärksamhet åt den amerikanska NFP-rapporten planerad att släppas klockan 12:30 GMT. Arbetslöshetsrapporten anses allmänt vara den mest betydelsefulla indikatorn på Forex kalendern och leder obevekligen till volatilitet på marknaden. Analytiker prognostiserar att indikatorn ska komma in på 173000, vilket skulle innebära en kraftig ökning jämfört med förra månadens nedslående resultat på 120000. Om dagens siffra överträffar förväntningarna, kan vi få se en USD appreciera kontra de flesta av sina viktigaste valutarivaler, inklusive EUR och JPY. Skulle rapporten komma in under den prognostiserade nivån, kan vi å andra sidan se en greenback som deprecierar tungt.

EUR – EUR vände sin baisseartade trend efter uttalande från ECB

Efter en något nedslående spansk skuldauktion i går, deprecierade EUR mot dess viktigaste valutarivaler, inklusive GBP och JPY. Med detta sagt, lyckades EUR vända den negativa trenden senare under dagen efter ett tal från ECB: s ordförande, där han upprepade sina förväntningar på en ekonomisk tillväxt under andra halvåret. Valutaparet EUR/GBP var upp med cirka 40 punkter för dagen och nådde så högt som 0,8142 innan det iscensatte en korrigering nedåt. Mot JPY rusade EUR upp med nära 70 punkter och toppade på 106,11 innan den rörde sig nedåt. Valutaparet stabiliserade sig småningom runt 105,75.

Sett till dagens handel kommer den underliggande amerikanska NFP-rapporten sannolikt att diktera villkoren för i vilken riktning marknaden tar och valutahandlare kan förvänta sig extrem volatilitet när indikatorn släpps 13:30 GMT. EUR hade betydande uppgångar kontra USD efter förra månadens sämre än väntad NFP-rapport. Skulle nu dagens rapport komma in under de givna prognoserna, kan EUR möjligtvis upprepa sina uppgångar från förra månaden. När det gäller nästa vecka kommer valutahandlare vilja notera resultatet av valen i Frankrike och Grekland planerade att äga rum i helgen. Varje dramatisk förändring i någon av regeringskonstellationerna kan resultera i nedgångar för EUR i början av handelsveckan.

Guld – Priset på guld deprecierade efter att amerikanska arbetslöshetssiffror presenterats

En lägre än väntad arbetslöshetssiffra ledde till en nedgång i priset på guld under handeln i går. Förra veckan ansökte 365000 om arbetslöshetsersättning i USA, vilket var långt under den prognostiserade på 381000. Nyheten ledde till vissa uppgångar i USD under eftermiddagens handel, som senare fick priset på guld att falla. En hausseartad USD leder vanligtvis att priset på guld faller då det gör den åtråvärda metallen dyrare för internationella köpare. Vid eftermiddagens handel efterfrågades priset på guld under 1635 dollar per uns, med från 1647 dollar per uns tidigare under dagen.

En titt på dagens handel kan valutahandlare förutse en volatilitet i priset på guld efter lanseringen av den mycket betydande amerikanska sysselsättningssiffran. Om dagens rapport resulterar i ytterligare uppgångar i USD, kan priset på guld sjunka ytterligare. Skulle dock dagens rapport inte leva upp till förväntningarna och USD vänder till baisse, kan priset på guld ha möjlighet att återta en del av gårdagens nedgångar.

Råolja – Amerikanska lagersiffror fick råoljepriset på fall

Priset på råolja sjönk med över 2 dollar per fat under den europeiska handeln i går, efter en ökning av råoljelagren som signalerade minskad efterfrågan i världens största oljekonsumerande land. Vid eftermiddagen handlades råoljan under 103 dollar per fat, den lägsta nivån på över en vecka.

Den riktning råoljepriset tar i dag kommer till stor del att bestämmas av den amerikanska NFP-rapporten och vilken inverkan rapporten kommer att ha på risktagande på marknaden. Om nyheten leder till uppgångar i USD, kan priset på råolja fortsätta att sjunka när vi stänger denna veckas handel. Samtidigt om mer riskfyllda valutor börjar röra sig uppåt efter rapporten kan råoljan återta en del av gårdagens nedgångar.

Tekniska nyheter

EUR/USD

MACD/Osma på det dagliga diagrammet verkar nära att bilda ett baisseartat kors, vilket tyder på att detta par kan se rörelser uppåt inom en snar framtid. Dessutom har Williams Percent Range på samma diagram har börjat röra sig nedåt och kan snart ta sig in i det översålda territoriet. Valutahandlare kommer att vilja hålla ett öga på dessa indikatorer, då de kan signalera en förestående korrigering uppåt.

GBP/USD

Williams Percent Range på det veckovisa diagrammet ligger i det överköpta territoriet, vilket gör att detta par kan se rörelser nedåt inom en snar framtid. Dessutom har MACD/Osma på det dagliga diagrammet börjat bilda ett baisseartat kors. Ligga kort kan vara att föredra som strategi för detta valutapar.

USD/JPY

Ett baisseartat kors på det dagliga diagrammets Slow Stokastiska pekar mot en möjlig korrigering uppåt. De flesta andra långsiktiga tekniska indikatorerna visar att detta valutapar handlas på neutral mark, vilket innebär att inga definitiva trender kan prognostiseras. Valutahandlare kanske vill ta en vänta och se strategi då en klarare trend kan presentera sig senare.

USD/CHF

De flesta långsiktiga tekniska indikatorerna visar detta valutapar i intervallhandel vilket innebär att inga betydande rörelser är prognostiserade vid denna tidpunkt. Med detta sagt tycks det veckovisa diagrammets MACD/Osma nära att bilda ett baisseartat kors. Valutahandlare kommer att vilja hålla ett öga på denna indikator. Skulle korset fullbordas, kan det vara ett tecken på en förestående korrigering nedåt.

Wild Card

NZD/JPY

Williams Percent Range på det dagliga diagrammet har tagit sig in i det översålda territoriet, vilket visar att detta par kan komma se en korrigering uppåt inom den närmaste tiden. Slow Stokastiska på samma diagram tycks vara nära att bilda ett hausseartat kors. Om korset fullbordas, kan det vara en bra strategi för valutahandlare att öppna långa positioneringar.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.